KLM medeplichtigheid aan uitzetting Yassir S naar onveilig Afghanistan/Brief aan de KLM

 

Geachte lezers,

Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naar
oorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dag
aan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagt
voor eventueel gevaar/mensenrechtenschendingen, die deze mensen
overkomen
Ook nu weer dreigt een 18 jarige Afghaanse jongeman, Yassir S, op
3 juni te worden uitgezet met medewerking van de KLMOm hiertegen te protesteren heb ik onderstaande brief aan de KLM
geschrevenWie ook wil protesteren kan dit doen door de KLM
aan te schrijven op de volgende mailadressen

mediarelations@klm.com

Customer-care@klm.com

Of op Facebook

https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts 

 

Ook is er op 3 juni een uitzetting van een andere Afghaanse jongeman, Nabid [naar Malta]

en op 4 juni een uitzetting van de Guinese vluchteling Issa K naar Guinee.

Aan diegenen, die de moeite willen nemen, heel vriendelijk
bedankt voor uw solidariteit

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

BRIEF AAN DE KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP MAANDAG 3 JUNI VAN DE AFGHAANSE JONGERE
YASIR S NAAR AFGHANISTAN

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op maandag 3 juni uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de 18 jarige Afghaanse jongere Yasir S

Vertrekdatum 3 juni 2013
Tijd 13:50

Dit ondanks het feit, dat zo langzamerhand bij u
als bekend mag worden verondersteld,
dat er sprake is van een onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan.
Een dringend verzoek dus aan u, niet mee te werken aan de uitzetting
van Yasir S en toekomstige anderen naar Afghanistan.

TOELICHTING:

Ik schreef het al:

Bij u mag als bekend worden verondersteld dat in Afghanistan als gevolg
van de tussen de Westerse troepen en de Taliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.
gezag, waardoor de criminaliteit welig tiert en de slechte mensenrechtensituatie.

Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63

En de onveiligheid gaat maar door!
Recentelijk, op 24 mei anno Domini 2013, werd de hoofdstad van Afghanistan,
Kabul, opgeschrikt door een aanslag, waarop een urenlang vuurgevecht
tussen Taliban strijders en de Afghaanse politie volgde.
Deze aanslag was bovendien de tweede in een week tijd in Kabul 

Ook reizen naar Afghanistan worden door de Overheid ten zeerste 
ontraden
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen
is.Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze mensen.UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVENOndanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan en andere gevaarlijke gebieden
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchteling te lopen
risico’s, die al minstens tot een dode geleid hebben

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van 
een Somalische vluchteling  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” 

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:
Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij

Sterker nog:

Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling  door de KLM
is uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?

EPILOOG

Met uw medewerking aan de uitzetting van deze jongeman en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen door 
NAVO bombardementen 

Een dringend verzoek dus, af te zien van medewerking aan de uitzetting van
Yasir S en toekomstige Afghaanse vluchtelingen

Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht Yasir en/of anderen iets overkomen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting Yassir S naar onveilig Afghanistan/Brief aan de KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.