KLM medeplichtigheid aan uitzetting van de heer Feda Mohammed Amiri naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

Geachte Directie
Geacht Management
De beste wensen voor 2015.
Helaas bent u het Nieuwe Jaar slecht begonnen met
uw dreigende medewerking aan de uitzetting van deheer
Feda Mohammed Amiri, vader van een gezin, bestaande uit
hem, zijn vrouw, twee zoons en een dochter, op maandag 5 januari 2015, naar Afghanistan.[1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 5 januari 2015
Tijd: 12.55
Vluchtnummer KL 871
Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals ik
u reeds in eerdere briefwisseling heb duidelijk gemaakt [2].
Daarbij wordt er ook een vader van zijn gezin gescheiden, wat tegen
de elementaire mensenrechtenverdragen ingaat [recht op
een gezinsleven, vastgelegd in Europese en internationale
verdragen] en tegen de regels van normaal menselijk
fatsoen.
De informatie over de gezinsscheiding had u wellicht nog niet,
vandaar bij dezen. [3]
Een dringend verzoek dus aan u,  niet mee te werken aan
deze uitzetting.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting van de heer Feda Mohammed Amiri naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.