KLM medeplichtigheid aan uitzetting familie N. naar onveilig Afghanistan op maandag 29 juli/Brief aan KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN
DE FAMILIE N. OP MAANDAG 29 JULI

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u

hebt meegewerkt aan de uitzetting van de familie N,
bestaande uit vader, moeder [die opnieuw in verwachting is] en twee jonge kinderen
op maandag 29 juli naar Afghanistan.
Vlucht naar New Delhi
Vertrektijd: 13:50

Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals ik

Een dringend verzoek dus aan u, in het vervolg niet meer
mee te werken aan uitzettingen naar Afghanistan.

TOELICHTING:

Ik schreef het al:

U bent op de hoogte van de onveilige situatie

in Afghanistan.
Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en de
Taliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.

Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63.

Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2013
haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechten
en veiligheidssituatie in Afghanistan.

En de onveiligheid gaat maar door!
Ik maak melding van een dodelijke bomaanslag
in Kabul op 11 juni, een militaire aanval op het vliegveld op Kabul
op 10 juni  en zes politiemannen, die zijn doodgeschoten
bij een checkpoint in het zuiden van het land
welk bericht dateert van 13 juni
Ook ”niet essentiele reizen”  naar Afghanistan worden door de
Overheid ten zeerste ontraden
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen
is.

Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze familie.

UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan  en andere gevaarlijke gebieden
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchtelingen te lopen
risico’s, die al minstens tot een dode geleid hebben

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van 
een Somalische vluchteling   hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten”.

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:
Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij.

Sterker nog:

Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling  door de KLM
is uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?

EPILOOG

Met uw medewerking aan de uitzetting van deze familie en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen door 
NAVO bombardementen.

Een dringend verzoek dus, in het vervolg af te zien van

medewerking aan deportaties van vluchtelingen naar Afghanistan
en andere gevaarlijke gebieden.

Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht de familie N. en anderen

iets overkomen.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting familie N. naar onveilig Afghanistan op maandag 29 juli/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.