Johnas van Lammeren (PvdD) bedreigd na kritiek Stedenband Tel Aviv/Adhesiebetuiging aan de heer van Lammeren

 

VERWOESTING GAZA/DIT STEUNT AMSTERDAM BIJ
HET AANGAAN VAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
DIT STEUNT ISRAEL BIJ AANGAAN VAN SAMENWERKINGSVERBAND
MET TEL AVIV
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
SAMENWERKINGSVERBAND OF STEDENBAND MET TEL AVIV
KOMT OP HETZELFDE NEER
STEUN AAN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL
UPDATE
Stedenband Amsterdam Tel Aviv is van de baan. Het door
burgemeester van der Laan voorgestelde onderzoek naar
een ´´samenwerkingsverband´´ met Tel Aviv heeft door een
laffe ommezwaai van de PvdA (eerst tegen een Stedenband) een
meerderheid gekregen
Zie
VOORAF

 

 

 

 

VOORAF
Naar aanleiding van mijn correspondentie met de heer
van Lammeren, Partij voor de  Dieren, over de Stedenmand Amsterdam
Tel Aviv ¨, berichtte hij mij, tegen de Stedenband te zijn.
Tot mijn ontsteltenis vernam ik later uit de media, dat de
heer van Lammeren vanwege zijn verzet tegen die Stedenband
was bedreigd en uitgemaakt voor antisemiet, een standaard
beschuldiging van Israel aanhangers tegen diegenen, die kritiek
op Israel hebben, of zoals in het geval van van Lammeren, simpelweg
tegen Stedenbanden zijn. ¨(1)
Om hem een riem onder het hart te steken, heb ik hem
onderstaande brief toegestuurd, waarin ook werd verwezen naar onze
eerdere correspondentie.
Maar nu eerst mijn reactie op AT5, naar aanleiding van de
bedreigingen aan het adres van van Lammeren.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 OP BEDREIGING VAN VAN LAMMEREN
AT5
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV
30 JUNI 2015
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISME
Dit is het toppunt!
Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond!
Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd.
Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstanders van die Stedenband.
En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten.
Zionisme is de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een ander volk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse kolonie Palestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging van Batavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlands en een Bataafs deel]
 Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitisme van doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaar de Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.
zomin als het kritiek hebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door het Strafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de oorlog in Darfur] te maken heeft met racisme.
 In geval van van Lammeren het tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpunt te hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn.
Fijn, dat van Lammeren zijn rug recht gehouden heeft.
Voor een rechtvaardige zaak!
Astrid Essed
Astrid Essed

02-07-2015 | 04:28 uur

JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISMEDit is het toppunt! Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond! Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd. Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstandersvan die Stedenband.En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten. Zionismeis de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een andervolk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse koloniePalestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging vanBatavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlandsen een Bataafs deel] Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitismevan doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaarde Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.Net zomin als het kritiekhebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door hetStrafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in deoorlog in Darfur] te maken heeft met racisme. In geval van van Lammerenhet tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpuntte hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn. Fijn, dat van Lammerenzijn rug recht gehouden heeft. Voor een rechtvaardige zaak!Astrid Essed
ADHESIEBETUIGING AAN DE HEER VAN LAMMEREN
Beste Johnas van Lammeren,
Tot mijn ontsteltenis heb ik via de media vernomen, dat
u bent ”bedreigd” vanwege uw tegenstand tegen de Stedenband
Amsterdam Tel Aviv [nu vervangen door een ”samenwerkings
verband, wat op hetzelfde neerkomt]
Zie ook
Vandaar mijn reactie om u een riem onder uw hart te steken.
Ik heb u destijds opgeroepen, af te zien van steun aan die Stedenband
en u hebt mij teruggeschreven, dat ook te zullen doen.
Zie geheel onderin
Ik was daarover erg verheugd, want los van het feit, dat u
[zoals in de media vermeld] geen uitgesproken voor of tegen
standpunt inneemt in het Midden Oostenconflict, uw tegenstand
respecteert sowieso gerechtigheid en het Internationaal Recht.
Dat u daardoor bedreigd bent, vind ik zeer schokkend.
Veel sterkte toegewenst.
Om u ook in de media een beetje te steunen, heb ik
onderstaande reactie naar AT5 gestuurd.
Daaronder onze eerdere correspondentie.
Veel succes met uw inzet voor de dieren en nogmaals
mijn waardering
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
P/S
MIJN REACTIE OP AT5
AT5
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV
30 JUNI 2015
Astrid Essed

02-07-2015 | 04:28 uur

JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISMEDit is het toppunt! Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond! Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd. Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstandersvan die Stedenband.En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten. Zionismeis de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een andervolk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse koloniePalestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging vanBatavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlandsen een Bataafs deel] Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitismevan doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaarde Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.Net zomin als het kritiekhebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door hetStrafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in deoorlog in Darfur] te maken heeft met racisme. In geval van van Lammerenhet tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpuntte hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn. Fijn, dat van Lammerenzijn rug recht gehouden heeft. Voor een rechtvaardige zaak!Astrid Essed
ONZE CORRESPONDENTIE OVER DE STEDENBAND
johnas van lammeren

To

Astrid Essed
Jun 17
Beste Astird,
Dank voor je bericht, en laat ik heel duidelijk zijn. De Partij voor de Dieren is tegen deze Stedenband en zal dit morgen ook duidelijk maken in de gemeenteraad en bij de Burgemeester.
Met vriendelijke groet,
Johnas van Lammeren
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
 Hide original message
Van: Astrid Essed 
Datum: dinsdag 16 juni 2015 18:33
Aan: “jlammeren@raad.amsterdam.nl” <jlammeren@raad.amsterdam.nl>
Onderwerp: Dringend beroep/Nee tegen Stedenband Amsterdam Tel Aviv

AAN DE HEER VAN LAMMEREN
PARTIJ VOOR DE DIEREN GEMEENTERAADSLID AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer van Lammeren,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van het voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah. (1)
Met klem wil ik u verzoeken bij de stemming van donderdag
18 juni, deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uit
deze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.
Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (4)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaat nog
op dagelijkse basis door.
Zie ook
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
tegen een stedenband te stemmen
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Stem voor gerechtigheid, en tegen een bezettingsstaat!
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Ik verzoek u  ten zeerste, af te zien van die stedenband met
Tel Aviv en te kiezen voor het recht.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
 
(1)
(2)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(3)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(5)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST T
HE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009

Reacties uitgeschakeld voor Johnas van Lammeren (PvdD) bedreigd na kritiek Stedenband Tel Aviv/Adhesiebetuiging aan de heer van Lammeren

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.