Israelische landroofwet/Reactie op D’66

Image result for settlements/Images

 

 

ISRAELISCHE LANDROOFWET/REACTIE OP D’66
Naar aanleiding van de aanname door het Israelische parlement
van de ”regularisatiewet”, terecht ”’landroofwet” genoemd [1],
heb ik aan de Tweede Kamer fracties van de politieke partijen
en de buitenlandwoordvoerders een brief geschreven, waarbij ik heb
opgeroepen, er bij de regering op aan te dringen, in EU verband te ijveren
voor een opschorting c.q, opzegging van het Associatieverdrag met Israel.
[2]
Ook heb ik erop aangedrongen, te ijveren voor economische sancties,
als Israel persisteert in de nederzettingenpolitiek.
Die economische sancties moeten voortduren,  zolang Israel de bezetting niet
opheft, de illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen dus] niet
ontmantelt, de illegale Muur  niet afbreekt en het Palestijnse
recht op terugkeer niet erkent.
Ik heb recentelijk een reactie van D’66 ontvangen, die ik  onder de
noten vermeld, waarna mijn antwoord op de reactie van D’66.

 

Astrid Essed
NOTEN
[1]
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
[2]
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTEDEN KOLONISATIEWET
AAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD
MIJN BRIEF AAN DE FRACTIES VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
EN BUITENLANDWOORDVOERDERS NAAR AANLEIDING
VAN DE ISRAELISCHE KOLONISATIEWET:
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTEDEN KOLONISATIEWET
AAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD
ANTWOORD VAN D’66 OP MIJN BRIEF
On Friday, March 3, 2017 2:47 PM, Alexander Pechtold <Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl> wrote:Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66.
Het standpunt van D66 inzake het Midden-Oosten beleid is als volgt:
D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen. In het Midden-Oosten
vredesproces dient de EU assertiviteit en leiderschap te tonen. Wanneer de partijen vasthouden aan illegaal beleid dat vrede blokkeert, dan moet de EU daartegen optreden, bijvoorbeeld door
opschorting van samenwerkingsovereenkomsten. D66 veroordeelt alle geweld tegen burgers, steunt mensenrechtenverdedigers en streeft naar vrede en veiligheid voor Israël en Palestina.
Een duurzame oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict is ook vanuit regionaal perspectief dringend geboden. Zolang dat conflict voortduurt, zal het bijdragen aan verdere radicalisering en instabiliteit in het Midden-Oosten.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Stijn
============================
Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
internet: www.d66.nl
MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN D’66
AAN DE AFDELING PUBLIEKSVOORLICHTING
VAN DE D’66 TWEEDE KAMERFRACTIE
T.A.V. DE HEER STIJN
Geachte heer Stijn,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Omdat u uw achternaam hebt niet in de brief hebt
vermeld, schrijfik  u [hoewel tegen mijn gewoonte] aan met uw
voornaam.
 
Nu mijn reactie op uw antwoord.
Zoals u gelezen hebt, heb ik D’66 [evenals bij de andere
politieke partijen] opgeroepen, druk uit te oefenen op de
regering, om er in EU verband op aan te dringen, het Associatieaccoord
met Israel op te schorten c.q. op te zeggen.
Directe aanleiding voor mijn oproep vormde de Israelische Regularisatiewet [1],
die met terugwerkende kracht prive grond van Palestijnen onteigent,
waarop, zonder toestemming van de eigenaars,  (delen van) Israëlische nederzettingen en “buitenposten” zijn gebouwd. [2]
Populair gezegd, een ”landroofwet” dus. [3]
 
Uw reactie bevalt mij:
Evenals mijn intentie wilt u, dat de EU zich veel duidelijker profileert
in het Midden Oostenconflict, benadrukt u de illegaliteit van het
nederzettingenbeleid en de noodzaak daartegen op te treden en
zet u, zoals mijn oproep/eis aan u [en de andere politieke partijen]
ook is, in op de opschorting van samenwerkingsovereenkomsten,
als Israel persisteert in die illegale nederzettingenpolitiek.
 
MOOI!
Daar hou ik u aan!
 
Ik verwacht dan ook via de media of van uw partij middels een mail
aan mij
te vernemen, welke stappen D’66 heeft ondernomen,  om er bij de regering [voor of na de verkiezingen, maar liefst daarvoor] op aan te dringen,
pressie uit te oefenen in EU verband tot opschorting c.q. opzegging
van het Associatieaccoord, zolang Israel doorgaat met de illegale
nederzettingenpolitiek, met als dieptepunt die regularisatiewet! [4]
 
 
EINDE BEZETTING/UW INZET
 
Mooi, uw inzet tegen die nederzettingenpolitiek.
En wat ook mag worden verwacht vanwege de grondwettelijke
inzet voor het naleven van de Internationale Rechtsorde [5]
waaraan u als politieke partij ook aan gebonden bent. 
 
Maar u kunt en moet meer doen.
In uw mail schrijft u o.a.
 
D66 steunt een twee-statenoplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Om de haalbaarheid van die oplossing te beschermen, moet Nederland de staat Palestina erkennen, maatregelen nemen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid en de samenwerking met beide partijen aan voorwaarden onderwerpen”
 
Mooi gezegd, nogmaals.
Maar dit is nog slechts de eerste stap.
Strijd tegen het nederzettingenbeleid is immers niet het
hoofdpunt.
De basis ligt in de strijd tegen de binnenkort
[juni] 50 jaar durende Israelische bezetting.
Want zonder die bezetting zouden er immers
geen nederzettingen zijn!
 
En dat vind ik te weinig terug in uw stellingname.
 
 
Stel uw inzet dus, waarin ik ook in mijn brief aan u, heb aangedrongen  [6] op een hoger plan:\
 
Uw strijd moet in de eerste plaats tegen de Israelische bezetting zijn 
en daarvoor zijn, eerlijk gezegd, helemaal geen vredesonderhandelingen
nodig!
 
Israel moet ZONDER VERDERE ONDERHANDELINGEN
een van de belangrijkste VN
Resoluties uitvoeren, namelijk VN Veiligheidsraads-
resolutie 242 [1967] [7], die impliceert, dat Israel zich moet 
terugtrekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse. 
 
Dus:
Per direct een einde aan de bijna 50 jarige bezetting!
 
En daarop moet D’66 inzetten, naast het opschorten van
het Associatieaccoord, dat ervoor moet zorgen, dat
er per direct een einde komt aan de uitbreiding
van de nederzettingen en de regularisatiewet naar de
prullenbak verwijst.
 
Wanneer Israel niet bereid is, zich uit de bezette Palestijnse
gebieden [Oost-Jeruzalem, de West Bank en Gaza] [8]
terug te trekken, moeten er economische sancties volgen, net
zolang tot:
Israel de bezetting opheft
De Gaza Blokkade beeindigt
De [illegale] nederzettingen ontmantelt
De illegale Muur afbreekt.
Het Palestijnse recht op terugkeer erkent.
 
Pas wanneer D’66 fundamenteel en onverbloemd
de strijd tegen de Israelische bezetting aanbindt en
gaat voor economische sancties tegen Israel, zolang
het onrecht van de bezetting voortduurt, toont uw
partij, werkelijk het Internationaal Recht na te leven.
 
Ik reken op u!
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
 
 
[1]
[2]
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
[3]
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
[4]
WIKIPEDIA
REGULATION LAW
[5]

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
NEDERLANDSE GRONDWET
[6]
En wanneer Israel blijft persisteren het Internationaal Recht te schenden,
en daar heeft het wel veel van weg, dan is het aan u, erop aan
te dringen, dat Associatieverdrag definitief op te zeggen.
En zich hard te maken voor economische sancties.
Dat eis ik van u!
En deze sancties moet voortduren, zolang Israel de bezetting niet
opheft, de illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen dus] niet
ontmantelt, de illegale Muur [17] niet afbreekt en het Palestijnse
recht op terugkeer niet erkent.”
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTREDEN KOLONISATIEWET AAN
/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD
ASTRID ESSED
BRIEF AAN U OP MIJN WEBSITE
 
 
 
[7]
 
 
”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242
TEKST
Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967
The Security Council,
 
Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,
Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,
Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,
  1. Affirmsthat the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
  1. Affirms furtherthe necessity
(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;
  1. Requeststhe Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
  2. Requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting.
 
 
[8]
 
 
´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END
GAZA OCCUPATION
28 OCTOBER 2004

Reacties uitgeschakeld voor Israelische landroofwet/Reactie op D’66

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.