Israelier gedood op Westoever/Commentaar op NOS berichtgeving

 

ISRAELIER GEDOOD OP WESTOEVER/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

 

AAN DE  REDACTIE VAN NOS
UW BERICHTGEVING DD 11 OCTOBER 2013 : ”ISRAELIER GEDOOD OP WESTOEVER”
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 11october, getiteld ”Israelier gedood op Westoever” [zie uw
berichtgeving onder P/S] vermeldt u, dat op de Westelijke Jordaanoever een Israelier
door Palestijnse aanvallers om het leven is gebracht.
Na gedetailleerde informatie te hebben gegeven over de aard van de aanval en de status
van de betreffende Israelier [reservist, kolonel die dienst gedaan heeft bij de elite troepen
tijdens Israelische militaire acties in Gaza, als kolonist gevestigd in de westelijke Jordaanoever] eindigt u uw berichtgeving met een verwijzing naar recent geweld van kolonisten in de Westelijke
Jordaanoever  [in brand steken van auto’s en
de bekladding van een Moskee]
UW BERICHTGEVING
WAARDERING
Allereerst een woord van waardering.
Waarschijnlijk bent u ervan op de hoogte, dat ik u al sinds enkele jaren op uw eenzijdige Midden Oosten berichtgeving bekritiseer, aangezien u  in het verleden vaak [en dat ten koste van de
Palestijnen] bij uw Midden Oosten berichtgeving niet het journalistieke principe  hoor en wederhoor
toepaste of slechts ”Palestijns” geweld vermeldde, zonder daaraan voorafgaand recent plaatsgevonden Israelisch
geweld te noemen, waardoor een en ander in een evenwichtiger perspectief zou komen te staan.
Bij dit bericht echter hebt u wel degelijk melding gemaakt van het recente geweld van Israelische
kolonisten in de Westelijke Jordaanoever, waarvoor mijn waardering.
Hierin zie ik duidelijk een verbetering in uw berichtgeving.
UW BERICHTGEVING
KRITIEK
Toch hebt u bij deze berichtgeving een aantal steken laten vallen, zowel door
uw afbeelding als het gebrek aan achtergrondinformatie
Uw afbeelding
Afbeeldingen zijn suggestief en kunnen lang doorwerken.
Zo is op Teletekst niet, maar op Internet [dat ook veel wordt bekeken]
een afbeelding te zien van een Palestijnse soldaat op de Gazastrook,
zonder enig logisch verband met uw nieuwsbericht.
Uw nieuwsbericht maakt namelijk melding van een niet legale aanval
op een [op het moment van de aanval] Israelier met een burgerlijke status
[reservisten zijn burgers volgens het Internationaal Recht] [1]
Daarbij past
geen afbeelding van een Palestijnse soldaat in de Gazastrook, die volgens
het Internationaal Recht het recht heeft, zich te verzetten tegen de Israelische
troepen, sowiseo wanner zij Gaza binnenvallen, maar vooral ook,
omdat de soldaat zich hiermee verdedigt tegen de Israelische
bezetting van Gaza [2]
Door dit nieuwsbericht in verband te brengen met een willekeurige Palestijnse soldaat
in de Gazastrook wordt de indruk gewekt, alsof de Palestijnse militaire reactie op de
Israelische aanvallen in Gaza eveneens niet legaal zouden zijn.
Ik raad u dus aan, in de toekomst dergelijke afbeeldingen weg te laten
Bezette Westelijke Jordaanoever
Ook hebt de westelijke Jordaanover in uw berichtgeving genoemd, zonder te berichten, dat het gebied
sinds 1967 door Israel bezet  is, hetgeen een absolute must is bij iedere berichtgeving over de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, omdat de lezer dan een duidelijker inzicht krijgt in de zich
af te spelen gebeurtenissen.
Nederzettingen/In strijd met het Internationaal Recht
De ”Israelier die gedood is op de Westoever” was een kolonist, die dus een van de
nederzettingen in bezet Palestijns gebied bewoonde.
Wanneer er berichtgeving is, die betrekking heeft op kolonisten en/of nederzettingen, is
het van het grootste belang, dat u er melding van maakt, dat deze sinds eind zestiger jaren
van de vorige eeuw gestichte Israelische nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht [3], volgens
artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907. [4]
Die illegaliteit is bevestigd en veroordeeld in de VN Veiligheidsraadsresoluties
446 en 452 [5]
Ook het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft bij haar uitspraak over
de illegaliteit van de Israelische Muur dd 9 juli 2004 nogmaals de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd. [6]
Landdiefstal
Behalve die illegaliteit heeft de vestiging van de nederzettingen geleid tot massale
Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele compensatie waarvan in de loop
der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer zijn geworden [7]
Geweld kolonisten tegen de bezette Palestijnse bevolking
Het is uitstekend, dat u bij uw berichtgeving melding gemaakt hebt van het recente
geweld van de kolonisten [vernieling auto’s, bekladding van een Moskee], maar meer
aanbeveling verdient het, wanneer u had vermeld, dat dit geweld structureel is en dat
kolonisten terreur en intimidatie meer regel dan uitzondering zijn in de bezette Palestijnse
gebieden [8]
Het vernielen van door Palestijnen geplante olijfbomen, structureel fysiek geweld
tegen Palestijnen, waarbij het Israelische leger vaak een oogje toeknijpt en terreur/intimidatie
tegen Palestijnen is helaas het handelsmerk van vele kolonisten in bezet gebied.
TENSLOTTE
Zoals ik reeds heb opgemerkt vind ik, dat uw berichtgeving wat betreft hoor en
wederhoor en vermelding van Israelisch geweld sterk verbeterd is.
Van belang echter is, dat u bij de berichtgeving over de Westelijke Jordaanoever en Oost Jeruzalem
consequent melding maakt van de reeds 46 jaar durende Israelische bezetting en bij berichtgeving
over de nederzettingen het illegale karakter benadrukt.
Dit zal leiden tot een juister perspectief voor de lezer betreffende het Midden Oostenconflict
U bent op de goede weg, maar van belang is, op dit pad voort te gaan om te komen tot
een journalistiek verantwoorde, objectievere berichtgeving.
Ik raad u in dat verband aan, regelmatig de bronnen Human Rights Watch [www.hrw.org], Amnesty
International [www.amnesty.org], Btselem [www.btselem.org] en het Internationale Rode Kruis
[www.icrc.org] te raadplegen, met name in verband met de mensenrechtelijke en
 internationaalrechtelijke kanten, die zo sterk spelen in het Midden Oostenconflict.
Ik wens u veel beterschap in uw berichtgeving toe
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
”Under IHL, anyone who is not a combatant is considered a civilian.[138]
Reserve or off-duty soldiers are considered civilians unless they take part directly in hostilities, or become subject to military command. ”
WHO IS A CIVILIAN
HUMAN RIGHTS WATCH
ERASED IN A MOMENT
LEGAL STANDARDS
BRON
HUMAN RIGHTS WATCH
ERASED IN A MOMENT
SUICIDE BOMBING ATTACKS AGAINST ISRAELI CIVILIANS
15 OCTOBER 2002
[2]
Volgens het Internationaal Recht is Israel, ondanks de terugtrekking uit Gaza in 2005, nog steeds bezettende macht, aangezien
het het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert
Zie
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[3]
BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
[4]
ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[5]
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
[6]
”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
[7]
”Under this regime, hundreds of thousands of dunams of land populated by Palestinians have been stolen. This land has been used to establish dozens of settlements and to populate them with hundreds of thousands of Israeli citizens. As a rule, Israel prevents Palestinians from entering these lands and using them. The existence of the settlements brings with it the violation of many human rights of Palestinians, including the right of property, the right to equality, the right to a suitable standard of living, and the right to freedom of movement.”
BTSELEM.ORG
SETTLEMEMTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
[8]
BTSELEM.ORG
BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS
BTSELEM.ORG
VIOLENCE BY SETTLERS
P/S
NOS
ISRAELIER GEDOOD OP WESTOEVER
11 OCTOBER 2013

Israëliër gedood op Westoever

vrijdag 11 okt 2013, 10:42  (Update:  11-10-13, 10:46 )
Een Palestijnse<br /><br /><br />
 soldaat op de Gazastrook

Een Palestijnse soldaat op de GazastrookAFP
Op de Westelijke Jordaanoever is een Israëliër door Palestijnse aanvallers om het leven gebracht. De aanvallers waren bewapend met ijzeren staven en bijlen. De Israëlische politie beschouwt de aanval als een terroristische daad.
De vrouw van het slachtoffer kon ontkomen. Haar man was een reservist, een kolonel die dienst heeft gedaan in de Gazastrook in verscheidene elite-eenheden.
Gisteren staken gemaskerde Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever auto’s in brand en ook bekladden ze een moskee.

Reacties uitgeschakeld voor Israelier gedood op Westoever/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.