GTST/Vakantie in Israel/Brief aan GTST over Israel reis/Reactie op brief GTST redactie

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezers,
Recentelijk schreef ik de redactie van GTST over
van haar verhaallijn, waarin een ”romantische vakantie”
naar Israel voorkwam.
Dit naar aanleiding van de 5000ste aflevering van GTST
Zie brief
Zie berichtgeving 5000ste aflevering
De redactie van GTST heeft inmiddels een nietszeggende brief
teruggestuurd, die ik direct hieronder vermeld.
En daaronder mijn beantwoording van de GTST reactie.
Astrid Essed

REACTIE GTST REDACTIE OP MIJN BRIEF
Geachte mevrouw Essed,

Dank voor uw open brief waarin u uw vraagtekens uitspreekt over de verhaallijn die zich afspeelt in Israël.
 
We willen vooropstellen dat GTST een soapserie is die zich nooit met actualiteiten en politieke kwesties inlaat en dat ook nu niet doet. We willen geen stelling nemen in dit conflict en zijn zeker ook geen partij in het conflict. We hebben een paar plekken in Israël willen laten zien vanuit toeristisch oogpunt. 

Het is ons niet ontgaan dat er deze zomer een oorlog heeft gewoed. De opnames van GTST in Israël hebben plaatsgevonden ruim voordat het conflict in de Gazastrook escaleerde. Wij kunnen  deze opnames niet terugdraaien. Het gaat hier om een periode van één week waarin de verhaallijn in Israël zich afspeelt.
 
Wij betreuren het dat de opnames in Israël voor u nu zo wrang uitpakken.

Vriendelijke groeten,
Redactie GTST
cid:image001.png@01CC5E88.416B3550
BEANTWOORDING BOVENSTAANDE REACTIE VAN GTST REDACTIE
AAN DE REDACTIE VAN GTST
UW REACTIE OP MIJN BRIEF OVER DE
GTST ISRAEL VERHAALLIJN EN DE DOOR
DE KARAKTERS ´´LUCAS´´ EN ´´NINA´´
GEMAAKTE OPMERKINGEN
Geachte Redactie
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn
niet ´´open´´, maar per email aan uw redactie
toegezonden brief, waarin ik zowel bezwaar maakte tegen
uw in de verhaallijn gemaakte keuze voor Israel als
vakantieland als door de door uw karakters ´´Nina” en
”Lucas” gemaakte opmerkingen.
Zie brief onder P/S
Voor alle verduidelijking citeer ik uw reactie aan mij
”We willen vooropstellen dat GTST een soapserie is die zich nooit met actualiteiten en politieke kwesties inlaat en dat ook nu niet doet. We willen geen stelling nemen in dit conflict en zijn zeker ook geen partij in het conflict. We hebben een paar plekken in Israël willen laten zien vanuit toeristisch oogpunt.

Het is ons niet ontgaan dat er deze zomer een oorlog heeft gewoed. De opnames van GTST in Israël hebben plaatsgevonden ruim voordat het conflict in de Gazastrook escaleerde. Wij kunnen  deze opnames niet terugdraaien. Het gaat hier om een periode van één week waarin de verhaallijn in Israël zich afspeelt.

 

Wij betreuren het dat de opnames in Israël voor u nu zo wrang uitpakken.”

Met alle respect, Geachte Redactie, uw reactie is onzinnig,

en slaat geen hout.

Anders gezegd:

Als een struisvogel steekt u uw kop in het zand.

ACTUALITEITEN

U schrijft, dat uw soapserie zich nooit met actualiteiten en

politieke kwesties inlaat.

Het is dan wel zeer merkwaardig als vakantieland Israel

te kiezen, hoofdrolspeler in het Midden-Oostenconflict,

een 47 jarige bezettingsstaat, die zich systematisch en

structureel schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en misdaden

tegen de menselijkheid. [1]

Die zich schuldig maakt aan systematische land en waterroof

door de constante uitbreiding van de in bezet gebied

gestichte illegale Israelische nederzettingen. [2]

En aan de systematische uithongering

van de burgerbevolking in Gaza. [3]

En dat niet vanaf het Gaza offensief in juli-augustus, maar

jarenlang.

Maar ook al zou u niet van deze feiten op de hoogte zijn, of

uw oren en ogen ervoor sluiten [waarschijnlijker]

dan nog is het duidelijk, dat waar een internationaal conflict is,

actualiteiten zijn.

U kunt dus niet Israel in uw verhaallijn opnemen, zonder op

de actualiteiten te stuiten.

GAZA OORLOG ”PROTECTIVE EDGDE”

Het ”is u dus niet ontgaan”, dat deze zomer een oorlog

in Gaza geword heeft?

Dat vind ik bepaald geen topprestatie, aangezien het TV

nieuws en kranten er bol van stonden, evenals het aantal

Gaza demonstraties, die in het nieuws kwamen.

Dat u reeds opnames had gemaakt en u het ”niet

meer kon terugdraaien”, is een slap

excuus, want een dergelijke vakantieverhaallijn is

altijd om te buigen.

Maar het gaat dieper.

De misdaden in het Midden-Oostenconflict zijn bepaald

niet begonnen bij ”Protective Edge” [juli/augustus dit jaar],

maar vinden decennialang plaats.

Protective Edge kent vele voorgangers zoals

Cast Lead, Pillars of Cloud, noem maar op. [4]

Ook die zijn uitgebreid in het nieuws geweest en

belicht.

U wist dus wel degelijk van bloedige militaire Gaza operaties.

Dat u dan toch voor Israel als vakantieland

heeft gekozen, is een welbewuste keuze voor de key

player in dit conflct geweest.

Kortom

U had daar sowieso geen opnames moeten maken.

5000e AFLEVERING GTST/

UW PROMOTING VAN BEZETTINGSSTAAT ISRAEL

Dat zeg ik niet zomaar.

Zowel uw karakter ”Nina” als ”Lucas” laten zich in

zeer positieve zin uit over Israel als vakantieland.

[Zie brief onderaan]

Lucas gaat zelfs zover, zich denigrerend uit te laten

over een Bedouienentent [kennelijk voor u

geen probleem], wat lef hebben is, gezien de etnische

zuiveringen van de Bedouienen, tot op heden ten

dage. [5]

Maar goed, feit is, dat u kiest voor Israel als vakantieland en dan

nota bene ter bekroning van de 5000 ste aflevering. [6]

Dat stelt Israel in een positief licht, het laatste, dat deze

bezettingsstaat verdient.

EPILOOG

Smoesjes, dat uw soap serie geen actualiteiten volgt en

dat u al had opgenomen, voor de verheviging van de Gaza oorlog

in juli/augustus uitbrak, gaan niet op.

Want dit is geen conflict van vandaag, maar al jarenlang aan de gang.

Al 47 jaar lang is Israel bezettende macht en u maakt mij niet wijs,

dat van die onderdrukking en misdaden nooit geweten hebt.

Onzin, met alle respect.

Het kiezen van Israel als vakantieland (een land, waarheen men

uberhaupt niet naartoe zou moeten gaan) en wel met een jubileum

moment, namelijk de 5000 aflevering, is een bewuste daad geweest.

Bewust verkeerd, want u hebt hiermee bezetting, misdaden en

onderdrukking gepromoted.

Toeristische plaatsen laten zien is namelijk nooit

vrijblijvend.

Of zou u ook mooie, toeristische plaatsen laten zien in dat

gedeelte van Syrie of Irak, waar nu het door IS uitgeroepen

kalifaat heerst.

Of in dictatoriaal geregeerd Noord Korea.

Ik dacht het niet.

Het kiezen van welk vakantieland ook heeft consequenties, laat

u dat gezegd zijn en het ´´zich niet inlaten met actualiteiten´´ is je

ogen sluiten voor de politieke werkelijkheid.

Wanneer u werkelijk geen aanhanger bent van de Israelische

bezettingspolitiek, breng dan nooit meer Israel als

´´vakantieland´´ of op welke positieve manier, in uw soap.

Niet zolang daar bezetting en onderdrukking doorgaat.

Zoals de  Stichting Diensten  en Onderzoekscentrum

Palestina terecht opmerkte

´´

Palestijnen moeten zien te overleven tussen de puinhopen waarin het Israëlische leger Gaza heeft veranderd, zonder voldoende voedsel of schoon drinkwater. Voor hen geen “luieren en in de zon liggen”. (7)

Stop het promoten van bezettingsstaat Israel, als u tenministe

niet verantwoordelijk wilt worden gehouden van de PR aan

onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Bedankt voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN
[1]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
[2]
NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL
RECHT
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
ILLEGALE NEDERZETTINGEN/LANDROOF
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
ILLEGALE NEDERZETTINGEN/WATERROOF
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION
OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
HOW DISPOSSESSION HAPPENS
The humanitarian impact of the takeover
of Palestinian water springs by Israeli settlers
MARCH 2012
[3]
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
[4]
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC. ’08 TO 18 JAN. ’09
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DURING
OPERATION PUILLAR OF DEFENSE
14-21 NOVEMBER 2012
MAY 2013
[5]
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL THOUSANDS OF BEDOUINS
FROM HOMES, CONCENTRATE THEM IN ADEQUATE SETTLEMENT
17 SEPTEMBER 2014
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly
displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
10 AUGUSTUS 2010
(6)
AD
CAST GTST NAAR ISRAEL VOOR SPANNENDE, 5000 STE
AFKEVERING
23 SEPTEMBER 2014
(7)
DOC.P
PROPAGANDA IN GTST/OPEN BRIEF AAN ENDEMOL
 
 
 
P/S
BRIEF AAN GTST REDACTIE OVER ISRAEL REIS EN
PRO ISRAELISCHE OPMERKINGEN KARAKTER ´´LUCAS´´
EN ´´NINA´´
AAN
DE REDACTIE VAN GTST
DE DOOR UW KARAKTERS ”NINA” EN ”LUCAS”
GEMAAKTE OPMERKINGEN OVER EEN VAKANTIE IN ISRAEL
Geachte Redactie,
Hoewel ik u al eerder heb aangeschreven [1] over door uw
karakters gemaakte hetzij discriminerende, hetzij Islamofobische
opmerkingen [waarop u positief hebt gereageerd, waarvoor dank]
hebben uw uitzending van 29 september, 2 en 8 october een
absoluut dieptepunt bereikt in uw openlijke propaganda voor Israel.
In uw uitzending van 29 september wordt door Nina aan Vincent voorgesteld
om op vakantie naar Israel te gaan en u laat haar zeggen
”…… Het is een overweldigend land, heel bijzonder, en het plaatst misschien alles in een ander perspectief. Je kan er ook luieren en in de zon liggen”
Daar blijft het niet bij:
Op 2 october zegt diezelfde Nina
” “Ik heb wat dingen op een rijtje gezet, dingen waar ik echt naar toe wil, Jeruzalem en de Dode Zee, die wil ik absoluut niet missen.”
En daarna op 8 october gaat Lucas nog een stapje verder door op te 
merken [tegen Noud]
”Ja, als jij ten huwelijk gevraagd zou willen worden, wat heb je liever,
een of andere Bedouienentent of romantisch onder de sterrenhemel
in Israel”
 
Om met het laatste te beginnen:
De denigrerende manier, waarop Lucas over die Bedouienentent praat
is stuitend en discriminerend.
Bovendien nog dom ook:
Een sterrenhemel is juist in een woestijngebied [waar veel Bedouienen
wonen] veel beter te zien dan in wat ik veronderstel, dat Lucas
bedoelt met Israel:
De grote steden.
Daarbij heeft Israel zich ook schuldig gemaakt aan 
systematische etnische zuiveringen ¨(verdrijvingen) van de
Bedouienen, een proces, dat nog heden ten dage doorgaat. (2)
 
 
GAZA MILITAIRE OPERATIES/
47 JARIGE BEZETTING
 
Maar goed, misschien is ”Lucas” [of liever gezegd: de tekstschrijver] niet
op de hoogte van die systematische verdrijving van Bedouinen.
Maar wat hij wel weet, of althans hoort te weten, is de bloedige Israelische
militaire operatie in Gaza in juli/augustus, die aan 2137 Palestijnen
het leven gekost heeft, waarvan 70 procent burger. [3]
Dat er al sinds 2007 een Blokkade van Gaza is, die het
gebied en de bevolking economisch in een wurggreep houdt. [4]
 
Dat er al een 47 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden
is, met inherent daaraan onderdrukking en oorlogsmisdaden,
keer op keer weer gepleegd, bijna voor het gezicht van de TV
camera. [5]
 
En over een land met een dergelijk misdadig bezettingsregime
laat u uw karakters zeggen, hoe ”byzonder” en ”romantisch”
het is en dan nog denigrerend doen over de slachtoffers van
verdrijving, de Bedouinen.
 
U maakt in feite gewoon propaganda voor een land, dat zich
systematisch schuldig maakt aan onderdrukking en
oorlogsmisdaden.
Naar een dergelijk land zou men uberhaupt niet met vakantie
moeten gaan, laat staan, dat het nog wordt opgehemeld ook!
 
EPILOOG
 
Propaganda maken voor een land, dat bezetting en onderdrukking
al 47 jaar met het grootste gemak laat voortduren, vind ik
een schande.
En het is niet zo, dat u het niet weet.
Het is in juli/augustus uitgebreid in het nieuws geweest.
Denk maar aan alle Gaza demonstraties. [6]
 
Dan ga je niet, zoals u, uitgebreid propaganda
maken voor Israel, waarmee u de bezetting en 
onderdrukking, en de misdaden in de Gaza operaties,
bagatelliseert.
 
Een dringend advies aan u:
 
Gooi die verhaallijn om, laat ze hun romantische
vakantie ergens anders doorbrengen [stuur ze voor
mijn part naar de VS of de eilanden in de Stille Zuidzee]
en laat Israel en zijn misdaden voor wat ze zijn.
 
Doet u dat niet, dan wekt u de indruk, achter die Israelische
bezettingspolitiek te staan of er op zijn minst geen
moeite mee te hebben.
 
In beide gevallen compromitteert u zichzelf.
Ik lees, dat uw cast al in Israel is geweest
voor de opnames. [7]
Keer terug van de foute, ingeslagen weg
en zend ze niet uit of zo u al begonnen bent
daarmee, stop het dan per direct!
 
Het is nog niet te laat.
Ik reken op uw medewerking.
Zie hieronder achtergrondinformatie.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
[1]
BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER ISLAMOFOBISCHE
OPMERKINGEN KARAKTER LUCAS
ASTRID ESSED
BRIEF AAN REDACTIE GTST OVER KARAKTER ”NINA”
GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKING
ASTRID ESSED
ZIE IN DEZE LINK OOK UW POSITIEVE REACTIE
AAN MIJN ADRES
[2]
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL THOUSANDS OF BEDOUINS
FROM HOMES, CONCENTRATE THEM IN ADEQUATE SETTLEMENT
17 SEPTEMBER 2014
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly
displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
10 AUGUSTUS 2010
[3]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[4]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
[5]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[6]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/
GEWELD ISRAELISCHE  BEZETTINGSSTAAT/
EU, GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED
 
 
[7]
 
AD
CAST GTST NAAR ISRAEL VOOR SPANNENDE, 5000 STE
AFKEVERING
23 SEPTEMBER 2014
 
 

Reacties uitgeschakeld voor GTST/Vakantie in Israel/Brief aan GTST over Israel reis/Reactie op brief GTST redactie

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.