Gerechtshof: ”Vluchtgarage mag worden ontruimd”/Een nieuw dieptepunt in de behandeling van vluchtelingen/Reactie op AT5

 

 

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER
Tentenkamp Osdorp

Vluchtkerk

Vluchtflat

Vluchtkantoor

TENTENKAMP OSDORP
VLUCHTKERK
VLUCHTFLAT
VLUCHTKANTOOR
Surinameplein

SURINAMEPLEIN
Vluchthaven

VLUCHTHAVEN
Vluchtgarage

VLUCHTGARAGE
Vluchtmarkt

VLUCHTMARKT
Vluchtopvang

VLUCHTOPVANG
UIT DEZE PLEKKEN WERDEN DE VLUCHTELINGEN
VERDREVEN
EN IN DEN HAAG UIT DE SACRAMENTSKERK
NU MOETEN DE VLUCHTELINGEN OOK
DE VLUCHTGARAGE ONTRUIMEN EN
WORDEN ZE DE STORM EN DE HAGEL INGESTUURD
ZIEHIER HUN HUIDIGE LOCATIE HET VLUCHTGEBOUW
MAAR HOE LANG NOG?

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE IN NEDERLAND EN DE REST VAN EUROPA EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERECHTSHOF: VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/
EEN NIEUW DIEPTEPUNT IN DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN/
REACTIE OP AT5
Het zoveelste drama in de tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen
is ingeluid.
De beslissing, in Hoger beroep, van het gerechtshof dat de Gemeente de Vluchtgarage waar sinds 2013 een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen in
Dit gaat in tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak van de kantonrechter,
Dat was gewetensvol en daarom al een opmerkelijke uitspraak.
Ook wees de rechter op de crux van het probleem:

 

 

 

 

Het enige alternatief, dat hen gegeven wordt, is de zogenaamde
Maar die ”bed, bad en brood regeling” is een heel gebrekkige opvang,
omdat het alleen ’s avonds en ’s nachts geldt.
Je krijgt een avondmaaltijd en slaapgelegenheid, ‘ s morgens
een ontbijt en moet dan weer de straat op.
Terecht hebben de uitgeprocedeerden [de ”Wij zijn hier” vluchtelingen”]
daartegen in een brief aan de Gemeente Amsterdam  geprotesteerd.
BED, BAD EN BROODREGELING
STRIJD OM DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD
Maar zelfs die ”bed, bad en brood regeling” voor uitgeprocedeerden
heeft heel wat voeten in de aarde gekost en moest praktisch worden
afgedwongen.
Uitgeprocedeerden hebben namelijk recht op geen enkele
elementaire voorziening [zoals eten, drinken, een dak
boven je hoofd]
Dit gaat in tegen de internationale Verdragen, waaronder
Daarvan heeft de Nederlandse Overheid zich nooit iets
aangetrokken tot uiteindelijk, na een klacht van de PKN [Protestantse
Kerk Nederland]
er een niet mis te verstane definitieve uitspraak  kwam van het
Europees Comite voor Sociale Rechten, dat mensen zonder
Ex Staatssecretaris van Justitie Teeven, ”Fred de Vluchtelingenjager” ,
Dat ging natuurlijk niet vanzelf.
Teeven verwees naar  een kort
Tot zover de strijd om zoiets elementairs als de ”bed, bad en brood regeling”
UITGEPROCEDEERDEN
Voor 2012 waren de uitgeprocedeerde asielzoekers, die een dramatisch
schaduwbestaan leidden, omdat zij recht hadden op geen enkele
elementaire voorziening, praktisch onzichtbaar.
Maar sinds zij acties zijn gaan voeren tegen hun rechteloze positie
hebben zij een van de meest inhumane kanten van een totaal
inhumaan asielbeleid aan de kaak gesteld.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en
oorlogssituatie niet terug kunnen keren  en hier toch geen aanspraak
maken op iets, dat gegarandeerd zou moeten zijn.
Veiligheid.
Sinds zij in 2012  Amsterdam actie voeren, worden zij van iedere
De enige opvang, die de Gemeente in die periode
heeft geboden [dus voor de ”bed, bad en brood” regeling]
de Havenstraat, maar op voorwaarde, dat men zou
Die niet mogelijk is.
Burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen,
toonde zich een ware vriend.
Toen de vluchtelingen niet meewerkten aan hun eigen ondergang,
waarbij ook nogeens fijntjes werd opgemerkt, dat
De zwerftocht ging voort en is nog niet ten einde.
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM
In totaal zijn er ongeveer 250 uitgeprocedeerde asielzoekers
In de Vluchtgarage zijn aanvankelijk diegenen terechtgekomen,
die niet in de Vluchthaven  terecht konden,
Duidelijk is, dat aan de inhumane en onzekere situatie van de
uitgeprocedeerden in Amsterdam en de rest van Nederland
een einde moet komen.
Ze hebben recht op een normale 24 uurs opvang en vooral:
Op de opbouw van een leven in Nederland, in veiligheid.
Ze kwamen hier op zoek naar veiligheid en bescherming en
die bescherming moet Nederland ze bieden ook.
De strijd gaat door tot alle vluchtelingen dezelfde rechten
hebben als Nederlandse burgers.
MENSENRECHTEN JA
ONTRUIMING VLUCHTGARAGE NEE!
Zie hieronder mijn reactie op AT5
Astrid Essed
Reactie op AT5
GERECHTSHOF/VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/ INHUMAAN EN ONWAARDIG GESOL MET MENSEN
De gerechtelijke uitspraak, dat de Vluchtgarage mag worden ontruimd, is de zoveelste schending van de rechten van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al sinds 2012 in Amsterdam strijd voeren voor het meest elementaire recht, recht om een bestaan op te bouwen in veiligheid, en overal worden verdreven. Het gaat om uitgeprocedeerde vluchtelingen, die vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie in eigen land niet terug kunnen en hier toch geen mogelijkheid krijgen, een bestaan op te bouwen. Een bed, bad en brood regeling waaraan de rechter refereert, is geen oplossing, omdat mensen overdag op straat staan en zich maar moeten redden tot de avond. Zonder dak boven je hoofd en eten [er wordt alleen ontbijt en avondeten verstrekt] Zo ga je niet met mensen om, ook niet met daklozen. Het is aan de Gemeente te zorgen voor een behoorlijke permanente opvang en de Overheid, deze vluchtelingen verblijfsrecht te geven om een bestaan in waardigheid op te bouwen. Dat is geen gunst, maar een elementair menselijk recht
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Gerechtshof: ”Vluchtgarage mag worden ontruimd”/Een nieuw dieptepunt in de behandeling van vluchtelingen/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.