EU deal met Griekenland/Capitulatie Tsipras verraad aan OXI ideaal

 

 

 

 

 

 

GRIEKS REFERENDUM/NEE TEGEN DE TROJKA CRIMINELEN
TSIPRAS HEEFT MET EU AKKOORD DE OXI STEMMERS VERRADEN

Demonstranten voor het parlementsgebouw.

MOEDIGE STRIJD GRIEKSE VOLK TEGEN DE MISDADIGE
BEZUINIGINGEN VAN DE TROJKA CRIMINELEN
TSIPRAS HEEFT DEZE STRIJD MET DE EU DEAL VERRADEN
 Permalink voor ingesloten afbeelding
BITTERE ARMOEDE, TORENHOGE WERKLOOSHEID,
ZELFMOORDEN/DE AFGROND WAARIN DE TROJKA
CRIMINELEN HET GRIEKSE VOLK HEBBEN GESTORT
MET HUN MISDADIGE BEZUINIGINGEN
MET DE EU DEAL WORDT TSIPRAS MEDEPLICHTIG

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST

 

 

 

 

 

 

EU DEAL MET GRIEKENLAND/CAPITULATIE TSIPRAS VERRAAD AAN

Eleutheria ou Thanatos:
Dat was de leuze waarmee de Griekse vrijheidsstrijders de strijd
ingingen om zich vrij te vechten van de Ottomaanse heerschappij. [1]
Dezelfde strijdbaarheid [al was die onderdrukking vele malen barbaarser]
bezielde zwarte slaven om alle risico’s te nemen, om het gehate juk van
de blanke meesters van zich af te schudden. [2]
Minder dramatisch, maar naar moderne verhoudingen vergelijkbaar,
was de keuze van Tsipras bij de onderhandelingen met het EU kapitaal
[De Eurotop, ECB, EU landen] van de afgelopen week.
Onderwerping of bevrijding.

 

 

 

En waar ik al bang voor was, is gebeurd:
Tsipras heeft zich laten inpakken en intimideren door de EU gangsters,
heeft gecapituleerd en is accoord gegaan met nog wurgendere voorwaarden,
dan die waarvoor de onderhandelingen op 28 juni waren afgebroken. [3]
Waartegen het Griekse volk een luid en legitiem OXI had laten
horen. [4]
Daarmee zijn Tsipras en zijn partij totaal ongeloofwaardig geworden,
hebben verraad gepleegd aan de OXI stem van het Griekse volk
en hebben hun verkiezingsgeloften gebroken.
Tspiras zou toch ”de mensen boven de economie stellen”, zoals
hij in zijn regeringsverklaring beweerde? [5]
Mooie woorden, tot stof verwaaid.
Syriza begon natuurlijk al met interne zwakheden in haar onderhandelingspositie
met de EU
Zij nam geen fundamenteel afstand van de misdadige door de Trojka
opgelegde bezuinigingen, maar wilde  het bezuinigingsbeleid
”matigen” en tegelijkertijd de schuldeisers tevreden stellen.
Dat ging niet, zoals uit de mislukte 5 maanden van onderhandelingen bleek.
Want die harde bezuinigingspolitiek is vooral ook een kwestie van macht.
Die gaan [en dat toonden de onderhandelingen ook aan] de schuldeisers
niet uit handen geven. [6]
Tweede was, dat Syriza het afscheid nemen van de EU en/of euro niet im
Frage stelde, waardoor de druk/chantage van de schuldeisers bleef.
Tenslotte werden de onderhandelingen eind juni afgebroken, Tsipras schreef
een referendum uit.
Een slimme zet, maar weer niet om de EU voor het blok te zetten, maar
om de onderhandelingsmarge te vergroten.
Het Griekse volk stemde overweldigend OXI, niet alleen tegen het
aangeboden EU pakket, maar tegen die harde bezuinigingen.
En wat deed Tsipras?
Hij verzilverde OXI niet, door met den vuust op tafel te eisen, de leningsvoorwaarden
gelijkelijk te verdelen, zodat de sociaal zwakkeren niet iedere keer Kop van
Jut waren, maar stelde zelf een besparingsplan voor, dat brak met zijn
verkiezingsbeloften en het parlement keurde het met tegenzin goed. [7]
Hij bleef in het defensief, buitte niet het feit uit, dat een Grexit ook voor
de EU nadelig was [het dominoeffect, Griekenland in Russische en/of
Chinese invloedssfeer, politieke onrust in Griekenland, wat kan overslaan
naar andere landen] [8], maar bleef zijn mantra herhalen, dat Griekenland
koste wat koste bij Europa wilde blijven.
Nou, zeiden de EU bonzen;
”Daaraan hangt een prijskaartje” en kwamen met een deal, die
de Duivel in Faust [9] ze niet had kunnen verbeteren.
Neem daarbij in aanmerking, dat de EU Tsipras wilde straffen en
vernederen voor zijn ”verzet” tegen hun wurgdiktaten. [10]
EU DEAL
”EXTENSIVE MENTAL WATERBOARDING”
Zo wordt de EU deal met Griekenland genoemd en ik denk,
dat de vlag de lading dekt.
Deels omdat dit onheilsakkoord is bedongen door Tsipras het mes
op de keel te zetten [Grexit, geen cent meer naar Griekenland
met  grote humanitaire ellende als direct gevolg]
Deels om de keiharde bezuinigingswezen en het facto neo kolonialisme,
omdat in feite een deel van de soevereiniteit moet worden ingeleverd!
Relevante wetten moeten eerst aan de Trojka [of ”instellingen”]
worden voorgelegd, voor ze door
het parlement gaan en de regering Tsipras moet bestaande wetten,
die tegen de Trojka ingaan, terugschroeven. [11]
Wat die keiharde bezuinigingen betreft:
Verdere besparingen op de pensioenen, privatiseringen,
afbraak van sociale rechten als het stakingsrecht en de collectieve
arbeidsovereenkomsten. [12]
En dat in een land, waar de lonen al enorm gedaald zijn.
SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft het treffend
beschreven
”“Dit is geen sociaal akkoord omdat het mensen met een laag inkomen of een zwakke positie op de arbeidsmarkt in de kou zet. Het is een akkoord dat heel erg optimistisch is over privatiseringen die worden opgelegd. Ik hoor verder niets meer over het zwaarder belasten van reders en andere oligarchen. Het moet nog maar worden aangetoond dat de Grieken met deze lening structureel vooruit kunnen komen. Ik heb grote vraagtekens bij dit akkoord.”
[13]
Als ik Tsipras was geweest, was ik onder geen voorwaarde
met een dergelijk misdadig pakket accoord gegaan zijn.
Moed kan men de man overigens niet ontzeggen.
Want met een dergelijk weerzinwekkend vod is
hij naar huis gegaan.
Want ja, nu nog het Thuisfront, waarvan ik hoop,
dat ze zich met hand en tand tegen dit door Tsipras gesteunde
EU diktaat zullen verzetten:
Dit voor de komende dagen:
Woensdag stemt het Griekse parlement over het akkoord, waarna de eurogroep per telefoon zal vergaderen. Als de Grieken het voorstel goedkeuren, stemmen donderdag en vrijdag zeven andere Europese parlementen over het akkoord – waaronder de Tweede Kamer.  [14]
Het is dus nog even afwachten op de definitieve afslachting van het
Griekse volk
HUMANITAIRE SITUATIE IN GRIEKENLAND
Hoe was nu de situatie in Griekenland, voor dit akkoord?
De gevolgen in Griekenland van de Trojka leningsvoorwaarden:
Een greep uit de ciifers
De helft leeft onder de armoedegrens.
Een derde van de beroepsbevolking
[tweederde van de jongeren] is werkloos.
Drie miljoen mensen hebben geen toegang tot
de gezondheidszorg. [15]
Zeker 7000 zelfmoorden in een periode van
5 jaar.
Een geval bekend van een 63 jarige vrouw, die met haar
zoon van 25 van de vijfde verdieping sprong, omdat er was
gesneden in haar gehandicaptenuitkering.
Beiden moesten zien te overleven van 350 euro per
maand.[16]
439.000 kinderen zijn ondervoed.
Mensen scharrelen in vuilnisbakken. [17]
En nu moet er NOG ingrijpender bezuinigd worden?
Ik wens Tsipras veel sterkte, zijn akkoord des verderfs
met de EU aan het Griekse volk te verkopen……
GREXIT OF EU CAPITULATIE?
Nu kennen we de consequenties van een Grexit:
Alle noodsteun aan Griekenland stopt, waardoor de banken omvallen.
Bij een failliete Griekse regering [die van geen enkele Europese instelling,
noch van het IMF nog een cent krijgt] kunnen ze niet aankloppen.
Euro’s komen niet meer binnen, waarschijnlijk wordt er dan gekozen voor een
nationale munt [drachme], inflatie het gevolg, producten, die naar
Griekenland worden geexporteerd [eurohoudend] niet meer te betalen.
Ellende, ellende.[18]
Noch los van het risico van anarchie en chaos.
Maar ook voor de EU zijn er nadelen.
Het domino effect [Spanje, Ierland en Portugal,
die ook onder Trojka bewind staan, kunnen volgen] [19]
Deze deal met de EU maakt de situatie echter even erg, zo
niet erger.
Er komt dan wel geld uit de Trojka bron, maar de sociale
ellende neemt toe, door die wurgvoorwaarden, waardoor
ook onrust en misschien wel opstand dreigt.
Het grootste gevaar kan nog zijn, dat de nu tijdelijk
uitgeschakelde neo nazistische Gouden Dageraad [20] zijn kans
ruikt, na het Syriza verraad en op vals nationalistische
violen gaat spelen.
We weten, dat dat al eerder in de geschiedenis is gebeurd. [21]
Een gevaarlijke situatie dus.
EPILOOG
Tsipras heeft zijn  idealen, verkiezingsbeloften en het noodlijdende
Griekse volk verraden.
Vanaf zijn aantreden heeft hij een sociaal en menswaardig Griekenland
beloofd en ongetwijfeld was dat zijn intenties, maar intenties
alleen zijn niet voldoende.
Hij wist op voorhand, dat hij stond tegen keiharde neo liberaal kapitalistische
EU onderhandelaars, gangsters, die er geen been in zagen, het Griekse volk
nog meer humanitair in de afgrond te duwen, als zij hun financieel-economische
dominantie over Griekenland maar konden behouden.
Vuur met vuur bestrijden is het enige dat hem restte en daar hoorde niet
bij een bijna fanatiek vasthouden aan de EU en/of de euro en het blijven
smeken om ”minder” bezuinigingen.
En toen dat niet werkte en hij een slimme referendum zet deed, waarbij
de bal werd gelegd bij het Griekse volk [22], dit voordeel niet uitbuiten
en zich uiteindelijk laten afstraffen door de EU en via een diktaat
de Griekse soevereiniteit te ondergraven.
Nu hij ”geslagen” is teruggekeerd naar Griekenland, dient hij via
een afstraffing bij de les te worden gehouden en dat kan het beste
door massale protesten tegen zijn onheils deal met de ‘Europtop.
Die EU deal mag niet door het parlement.
Ik hoop dat het Griekse volk het uiterste zal doen, om dat
te voorkomen.
Anders wordt het een nachtmerrie zonder einde.
Astrid Essed
NOTEN

[1]

ELEUTHERIA OU THANATOS [Vrijheid of de dood, hier
niet in Griekse, maar Romeins letterschrift neergeschreven]
was de leuze waarmee de Griekse vrijheidsstrijders hun onafhankelijkheid
van het Ottomaanse Rijk hebben bevochten
WIKIPEDIA
ELEUTHERIA I THANATOS
WIKIPEDIA
GREEK WAR OF INDEPENDENCE
[2]
WIKIPEDIA
CURACAOSE SLAVENOPSTAND VAN 1795
WIKIPEDIA
NAT TURNER’S SLAVE REBELLION
[3]
HOE DE GRIEKSE SCHULDENCRISIS DIT WEEKEND
ESCALEERDE
29 JUNI 2015
[4]
GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEE
TEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIG
ASTRID ESSED
7 JULI 2015
[5]
DE WERELD MORGEN.BE
TSIPRAS’ REGERINGSVERKLARING
ECONOMIE IS ER VOOR DE MENSEN, NIET
OMGEKEERD
8 FEBRUARI 2015
[6]
OXI! TWEE SOORTEN NEE IN GRIEKENLAND
PETER STORM
7 JULI 2015
NEW STATESMAN
YANIS VARFOUFAKIS FULL TRANSCRIPT:
OUR BATTLE TO SAVE GREECE
13 JULY 2015
[7]
NRC
GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET VOORSTEL STEUNPROGRAMMA
TSIPRAS
11 JUNI 2015
Mr Tsipras said the bailout deal “entails many proposals that are far from our pledges”, but he added it was “marginally better” than the proposals put forward last month by creditors.”
BBC
GREECE DEBT CRISIS: MPs BACK BAILOUT REFORM
PLAN
11 JULY 2015
 
 
 
[8]
GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEE
TEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIG
ASTRID ESSED
7 JULI 2015
[9]
WIKIPEDIA
FAUST
 
 
 
[10]
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
WAAROM DE GRIEKEN MOETEN BLOEDEN
MARC VAN DE PITTE
3 JULI 2015
NEW STATESMAN
YANIS VARFOUFAKIS FULL TRANSCRIPT:
OUR BATTLE TO SAVE GREECE
13 JULY 2015
[11]
DE WERELD MORGEN.BE
”MADNESS”, ”EUROZONE VERNIETIGD” EN ANDERE
REACTIES NA GRIEKENLAND DEAL
CHRISTPOPHE CALLEWAERT
13 JULI 2015
” Dat is het volgende punt. Terwijl Syriza uitdrukkelijk de invloed van de Trojka verwierp en daaraan z’n overwinning te danken had, is de Trojka terug, en sterker dan ooit. De Grieken moeten een nooit eerder geziene maatregel slikken, lees even mee:

“to fully normalize working methods with the Institutions [= de Trojka] (…) The government needs to consult and agree with the Institutions on all draft legislation in relevant areas with adequate time before submitting it for public consultation or to Parliament.”

DE WERELD MORGEN.BE
DE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAG
JAN BLOMMAERT
13 JULI 2015
  • Grondige hervorming van het civiel recht om gerechtelijke procedures te versnellen en kosten te reduceren.”
NRC
WE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETEN
OVER HET AKKOORD
13 JULI 2015
 
 
 
 
  • Pensioenen versoberen om het pensioensysteem toekomstbestendig te maken.”
NRC
WE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETEN
OVER HET AKKOORD
13 JULI 2015
 
”- De Europese richtlijn van het herstel en afwikkeling van banken omzetten in wetgeving.”
DIT IS WAAR GRIEKENLAND VOLGENS DE EUROPTOP AAN
MOET VOLDOEN
14 JULI 2015
 
 
[12]
EU DEAL MET GRIEKENLAND
EURO SUMMIT
12 JULY 2015
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
DE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAG
JAN BLOMMAERT
13 JULI 2015
NRC
WE HEBBEN EEN AGREEKMENT: DIT IS WAT WE WETEN
OVER HET AKKOORD
13 JULI 2015
 
 
 
EXPERIMENT VAN SYRIZA EINDIGT IN DEBACLE
LUDO DE WITTE
13 JULI 2015
[13]
NRC
EUROPESE LEIDERS REAGEREN VERDEELD OP AKKOORD
MET GRIEKENLAND
13 JULI 2015
 
 
 
[14]
 
 
NRC
TERUGLEZEN: TSIPRAS EN SCHULDEISERS SLUITEN DEAL: DIJSSELBLOEM
HERKOZEN
 
 
NRC
ER IS EEN AKKOORD, HOE NU VERDER
13 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[15]
IN GRIEKENLAND ZIJN DE BEZUINIGINGEN ZELF DE OORZAAK
VAN DE ELLENDE
DIMITRIS PAVLOPOULOS
[16]
ERASMIX
IN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKEN
SCHARRELEN
[17]
ERASMIX
IN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKEN
SCHARRELEN
[18]
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015
EUROPA NU
GRIEKENLAND UIT DE EURO?
WAT GEBEURT ER ALS GRIEKENLAND UIT DE EURO STAPT
3 JUNI 2015
[19]
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015
[20]
WIKIPEDIA
GOLDEN DAWN
 
 
WIKIPEDIA 
GOUDEN DAGERAAD
 
 
PARTIJLEIDER GRIEKSE  GOUDEN DAGERAAD OPGEPAKT
28 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
[21]
 
 
OPKOMST VAN HET DERDE RIJK/VERDRAG
VAN VERSAILLES
[22]
DE WERELD MORGEN.BE
ALEXIS TSIPRAS: ”LAAT HET GRIEKSE VOLK
BESLISSEN”

Reacties uitgeschakeld voor EU deal met Griekenland/Capitulatie Tsipras verraad aan OXI ideaal

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.