De zaak Issa Amro/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Image result
ISSA AMRO, GEWELDLOZE STRIJDER TEGEN DE ISRAELISCHE
BEZETTER, VERVOLGD OP GROND VAN ONGEFUNDEERDE
AANKLACHTEN DOOR EEN MILITAIRE RECHTBANK
Image result for settlements/Images

 

 

 

DE ZAAK ISSA AMRO/BRIEF AAN  LEDEN TWEEDE
KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
AAN DE LEDEN  VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Gebruik uw inzet en invloed, zowel bij de [demissionaire]
regering als rechtstreeks, bij de Israelische
autoriteiten om erop aan te dringen, dat de aanklachten
tegen Issa Amro, Palestijns voorman van de geweldloze strijd
tegen de Israelische bezetter, komen te vervallen.

 

Geachte dames en heren,
U leest het al in bovenstaande:
Ik doe een dringend beroep op u,van de Israelische auoriteiten
te eisen, de vervolging stop te zetten van Issa Amro, voorman van ”Youth against settlements” [1],
een organisatie in Hebron, die strijdt tegen de illegale
nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
[Zoals u weet, is in Hebron zelf een enclave van buitengewoon
agressieve kolonisten. [2]
Issa Amro is een bekend kampioen van
de geweldloze strijd tegen de Israelische bezetter. [3]
Daarnaast verwacht ik van u, dat u uw invloed aanwendt bij de
[demissionaire] Nederlandse
regering over de zaak Issa Amro.
TE UWER INFORMATIE:
DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO
In februari 2016 werd Issa Amro gearresteerd door de Israelische
bezettings-autoriteiten op grond van maar liefst 18 aanklachten. [4]
[daarover zometeen] en moet binnenkort [waarschijnlijk deze week]
terecht staan voor een Israelische militaire rechtbank. [5]
A
MILITAIR RECHT IN DE BEZETTE GEBIEDEN/
DISCRIMINEREND/UW INZET
Nu is het hele idee van het terechtstaan van een burger voor
een militaire rechtbank sowieso al absurd, maar het is
bovendien ook nogeens pure discriminatie, omdat dat militaire
recht alleen wordt toegepast tegenover Palestijnen in de
bezette gebieden.
Militair recht wordt NIET toegepast op inwoners uit
Israel en ook niet op kolonisten in de bezette gebieden! [6]
Dat alleen al is voor u een reden om in de pen te klimmen
en daarover de Israelische autoriteiten aan te schrijven.
U bent dat trouwens volgens de principes in de
Grondwet verplicht!
Artikel 90, Nederlandse Grondwet stelt immers,
dat de regering de Internationale Rechtsorde moet
bevorderen.
Ik citeer:
”De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
[7]
En dat verschil in rechtssysteem is discriminerend, wat in
strijd is met alle internationale rechtsregels!
DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO/
GEBEURTENISSEN, AANKLACHTEN EN VERLOOP
Maar de reden voor deze brief is dus de zaak tegen Issa
Amro:
Volgens mijn informatie werd Issa Amro samen met
advocaat Farid al-Atrash gearresteerd op
29 februari 2016, daags na een demonstratie op
26 februari. [8]
[Aan de zaak Atrash mag u ook de nodige aandacht schenken,
helaas ben ik daarvan momenteel te weinig op de hoogte]
In juni 2016 werden er 18 aanklachten gepresenteerd
voor de militaire rechtbank. [9]
Niet alleen waren een aantal aanklachten ridicuul
[o.a. het ”beledigen” van een soldaat en meer van dergelijke
nonsens] [10], volgens zijn advocaat dateerden 14 van de 18 aanklachten van een aantal jaren geleden en in sommige
gevallen allang onderzocht en gesloten. [11]
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International
noemt de aanklachten ”ongefundeerd” en beschouwt het
proces als een manier om Issa Amro en zijn werk
monddood te maken. [12]
In april 2016 refereerde Amnesty International aan Issa
Amro, Farid al-Atrash [tegelijk met hem gearresteerd],
Omar Barghouti [nu ook gearresteerd, maar op
borgtocht vrijgelaten kom ook
voor hem in actie] [13], die regelmatig worden
gestalkd door de Israelische autoriteiten vanwege
hun mensenrechtenactivisme. [14]
SAMENVATTEND
Aan deze intimidatie moet een einde komen!
Want het is duidelijk, dat deze agressieve stalking
operations van de Israelische Overheid niet op
zichzelf staan.
Ze moeten gezien worden in een breder kader, tegen
het licht van de bijna 50 jaar durende Israelische
bezetting, met in zijn verlengde onderdrukking,
vernederingen en mensenrechtenschendingen/
oorlogsmisdaden in Oost-Jeruzalem, de West-bank
en Gaza [15].
De uitbreiding van de illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied, culminerend in een
”landdiefstal” wet. [16]
De kolonisten in de bezette gebieden, met name in
Hebron [waar de Youth against settlements gevestigd is]
terroriseren de Palestijnse bevolking dagelijks [17],
zonder dat deze enige bescherming krijgt van het
Israelische leger [wat het verplicht is volgens
de Conventies van Geneve]
Neen, in plaats van bescherming worden Palestijnse
mensenrechtenactivisten zoals Issa Amro gearresteerd
en geintimideerd!
DAAROM ROEP IK U OP:
Neem uw verantwoordelijkheid als Kamerleden!
Bevorder de Internationale Rechtsorde!
ROEP ISRAEL OP DEZE INTIMIDATIE TE STOPPEN
EN DE AANKLACHTEN TEGEN ISSA AMRO TE LATEN VERVALLEN!
ROEP ISRAEL ONOMWONDEN EN BESLIST OP,
DE BEZETTING TE BEEINDIGEN, DE ILLEGALE
NEDERZETTINGEN [18]TE ONTMANTELEN EN DE ILLEGALE
MUUR [19] AF TE BREKEN!
Alleen dat kan leiden tot een echte en blijvende vrede.
Ik reken erop, dat u zich hiervoor inzet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
YOUTH AGAINST SETTLEMENTS