De fascisten van JA21/Vijanden van de vrijheid

DE FASCISTEN VAN JA21/VIJANDEN VAN DE VRIJHEID

” Invoke a terrifying internal and external enemy

TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

https://www.huffpost.com/entry/ten-steps-to-close-down-a_b_46695

JA 21, de fascistische Nieuwkomer in de Nederandse Tweede Kamer

en Evenknie van de twee andere fascistische partijen, de PVV van

G. Wilders en Forum voor Democratie van Thierry Baudet, is niet uit de lucht komen vallen, maar de resultante van een reeds een aantal jaren

zich afspelende ontwikkeling:

De gedoging van en normalisering van fascistische stromingen in

Nederland, met name de PVV en in diens verlengde: Forum voor Democratie.

Deze gevaarlijke ontwikkeling zie je op diverse vlakken:

In de Tweede Kamer, waar een passieve Tweede Kamervoorzitter

met name de PVV de gelegenheid geeft, discriminerende en fascistische taal

uit te slaan, waarbij vluchtelingen worden vergeleken met dieren [hyena;s]

en er wordt gesproken over ”islamitische zandbaklanden”

Door niet-fascistische politici, die zelf racistische en discriminerende taal

uitslaan.

Door maatschappelijke organisaties, die fascisten debatruimte geven,

die fascisten selecteren voor publicaties en prijzen, noem maar op,

[1]

In dit kader moet dan ook de opkomst van JA21 worden geplaatst.

JA21

HET ONTSTAAN 

Hoe is het Gedrocht dat zich ”Juiste Antwoord” [JA] noemt [2]

eigenlijk ontstaan?

JA 21 is een afsplitsing van genoemde fascistische Partij

Forum voor Democratie en opgericht door de voormalige FvD politici Annabel Nanninga en Joost Eerdmans [3]

Niet bepaald [en dat is nog zacht uitgedrukt] principiele anti-fascisten dus.

Aanleiding tot deze afsplitsing vormde het volgende [ik citeer hier

Wikipedia, door mij gecheckt op betrouwbaarheid]

”Eind november 2020 ontstond er ophef binnen Forum voor Democratie (FVD) naar aanleiding van uitgelekte WhatsApp-gesprekken binnen de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD). In deze uitgelekte gesprekken werden onder andere fascistischeantisemitische en homofobe uitspraken gedaan door leden van de organisatie.” [4]

Meer Fvd prominenten stapten op en sloten zich aan bij JA21 [5]

Maar hioewel ik wel blij was met deze fascistenruzie [6], had ik ook

zo mijn bedenkingen bij de afsplitsers, met name bij de nu JA21 lijsttrekker

Annabel Nanninga [7]

Op haar kom ik aanstonds terug!

ANNABEL NANNINGA, LIJSTTREKKER JA21/VLUCHTELINGENHATER EN

ANTI-SEMIET!

En daar is ze dan, onze Annabel Nanninga, de mevrouw, die vanwege de anti-semitische uitspraken, gedaan door de Jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, waartegen Thierry Baudet te mild zou hebben opgetreden, Forum

voor Democratie zou hebben verlaten? [8]

Geloof die onzin toch niet lezers!

Want een van de grootste antisemieten, die in de Staten Generaal der Nederlanden rondloopt is Madame Annabel Nanninga!

U gelooft mij niet?

Laten wij deze dame dan eens even citeren:

ROT FF OP @ FRANS TRAAS, DIE WAS HITLERVERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M’

MEIN KAMPF, JE LEEST 6 BLADZIJDEN EN HEBT METEEN ZIN

JODEN TE VERGASSEN

NU EVEN WAT MEIN KAMPFEN KOPEN, JE KUNT NIET

VROEG GENOEG BEGINNEN MET KERSTCADEAUX, STIHILLE

NACHT, SIEGHEILIGE NACHT

WAT ZIJN JULLIE STIL, IS ER IEMAND DOOD OF ZO?

[Over de 4 Mei Herdenking] [9]

ANNABEL NANNINGA

EBOLA/ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGE

Daarnaast is Nanninga ook een befaamde vluchtelingenvreter

Zo leek de ziekte Ebola haar wel een leuk alternatief voor het

Vluchtelingenvraagstuk van Afrikaanse bootvluchtelingen

Ik citeer La Nanninga uit Geen Stijl:

”Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.” [10]

In datzelfde onder noot 10 genoemde stukje ”De Grote Oversteek is begonnen” [11] had La Nanninga het ook over ”Dobbernegers” [12] verwijzend naar vluchtelingen, die  op

de Middellandse Zee ronddobberen en dreigend te verdrinken.

Typische fascistenhumor.

En dat is lijsttrekker van JA21

Maar dat zegt natuuuuurlijk niets over die Partij…….

III

STANDPUNTEN JA 21

JAJAJA

A

VIJANDDENKEN OVER VLUCHTELINGEN

Laten we nu eens kijken naar de standpunten van JA21

Wat wil JA 21?

Als ik zo eens rondstruin bij Asiel en Migratie, tref ik weinig fraais aan

Ik citeer

”Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie” [13]

EN

JA21 wil

  • Immigratie fors inperken
  • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
  • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
  • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen” [14]

Zonder dit lang en breed te gaan analyseren [een goed verstaander heeft een

half woord nodig] moge duidelijk zijn, dat er niet alleen een hoop onzin staat,

maar ook een vluchtelingenvijandige agenda

Onzin schuilt in die opvang in de eigen regio.

Los van het feit, dat het recht op asiel waar ook, een mensen recht is [15]

is het ook nog eens onzin, omdat de meeste vluchtelingen al in de regio

worden opgevangen! [16]

Als ik dat weet, weet JA21 dat ook

Pure demagogie en volksophitserij dus tegen reeds kwetsbare vluchtelingen

JA21 zegt:

”Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is” [17]

Waarnaar verwezen wordt is het verdoemelijke Deense Plan, waarbij

asiel wordt aangevraagd buiten de EU en ook als dat asiel wordt

toegekend, de vluchteling een heenkomen krijgt BUITEN de EU.

Niet alleen is dat in strijd met het het feit, dat je recht hebt, asiel aan te vragen in

een land van je eigen keuze en de al dan niet toekenning ook aldaar moet kunnen afwachten [18], bovendien gaat in dit geval Denemarken ook nog eens in zee met een land, waar de mensenrechtensituatie ronduit slecht is.

Rwanda [19]

Het klinkt verwarrend, maar het houdt dus in, dat als je asiel aanvraagt voor

Denemarken, je je asielaanvraag in Rwanda moet afwachten en als deze wordt toegekend, je ook in Rwanda moet blijven [20]

Bizar.

Maar los even van het bizarre en het feit, dat ondanks de ”wens” van JA21,

ook in een Tweede Kamermotie vervat [21] en het feit, dat Nederland, in tegenstelling tot Denemarken, volgens Europees recht de Rwanda deal niet zo gemakkelijk zou kunnen doordrukken [22]

Nog los van deze feiten is een verkiezingspunt, waarbij vluchtelingen recht

op veiligheid en asiel wordt ontzegd, onbeschaafd en onmenselijk en ronduit misdadig.

Daarbij ademt het hele JA21 standpunt over vluchtelingen een sfeer waarin

vluchtelingen als Vijand gezien worden, wat aansluit bij extreem-rechtse wensen en Toekomstdromen

Nachtmerries dus

B

VIJANDDENKEN OVER MOSLIMS EN ISLAM

Ook een aardige inkijk biedt het standpunt ”Integratie en Nederlandse Identiteit”

Ik citeer:

”Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

  • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
  • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
  • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
  • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.” [23]

Lezers, u leest het al:

Zonder enige nadere argumentatie [maar daarin zijn fascisten bewust niet sterk]

een hetze tegen de Islam en moslims, die impliciet worden voorgesteld

als een bedreiging.

Want waarom zou er een tegenstelling zijn tegen zogenoemde ”Westerse

waarden” en de Islam?

Als JA21 onder Westerse waarden humanitaire waarden verstaat [dat doe ik

niet, vanwege de politiek-historische Westerse achtergrond, maar dat is

een ander artikel waard], wat is dan het probleem?

Iedere religie, inclusief de Islam IS gebaseerd op Liefde, Eenheid, Vrede [24]

Wat mensen daarmee doen, is een Ander Verhaal

C

VERHEERLIJKING EN VERGOEILIJKING VAN HET KOLONIALE

EN SLAVERNIJVERLEDEN

Je kon erop wachten

Ja hoor, hij kopt lekker in:

Want natuurlijk behoort bij het hoofdstukje ”Nederlandse integratie en

identiteit”:

”Wij maken géén excuses voor wie we zijn” [25]

Dit is natuurlijk een sneer naar het maken van terechte excuses 

over het Nederlandse slavernijverleden, die in december 2022

eindelijk zijn aangeboden [26],

maar is ook een domme en onzinnige opmerking

Want wie zijn die ”Wij” eigenlijk

Wil JA21 soms suggereren, dat het hele Nederlandse volk verantwoordelijk is

of de mensen soms AANPRATEN, dat de voorstanders van excuses iedereen bedoelen

Annabel Nanninga probeert dergelijke nonsens in ieder geval te suggereren [27]

met als doel westerse en niet westerse Nederlanders tegen elkaar uit te spelen

Weer zo’n misselijke, demagogische truc.

Het is evident:

De enige verantwoordelijken zijn de 17/18 en 19Eeuwse Nederlandse politiek-bestuurlijke elite en hun handlangers, die goud geld hebben verdiend aan slavernij en slavenhandel [28] en dat weten Nanninga en consorten ook

DUS:

Het werkelijke doel, zoals ook te lezen is uit het zinnetje ””Wij maken géén excuses voor wie we zijn” [29] is in feite, de JA21 trots over het slavernij-koloniale verleden uitspreken.

Iets wat de FvD ook doet [30]

Dit komt trouwens ook terug in het standpunt ”Cultuur en Kunst” [31]

waarin het leuke zinnetje te lezen is

”Stoppen met het onzinnige ‘dekoloniseren’ van onze historie: handen af van straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken.”

[32]

Daarin kan ik alleen maar lezen een verheerlijking van de Misdaden, die Kolonialisme en Slavernijverleden heten en wat misschien nog erger is:

De Ontkenning daarvan

IV

VIJANDDENKEN/HETZE TEGEN NIET WESTERSE ALLOCHTONEN

JA21 zou geen extreem-rechtse signatuur hebben, alls niet-westerse

allochtonen niet toch een trap na konden krijgen:

De standpunten tav Veiligheid en criminaliteit ademen niet alleen een

law and order mentaliteit [33]. ook worden niet-westerse allochtonen nog eens

extra onder vuur genomen

Ik citeer:

”Zware criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten.” [34]

Dat dit discriminerende stemmingmakerij is, hoef ik niet uit te leggen

EPILOOG

Vijanden van de Islam en moslims, Vijanden van vluchtelingen, Vijanden

van niet-westerse allochtonen, Voorstanders van keiharde criminaliteits

bestrijding, waarbij wordt gediscrimineerd [35], overduidelijke verheerlijking

van kolonialisme en slavernij [36] EN daarbij het loeiharde antisemitisme

van lijsttrekker Annabel Nanninga [37], het zijn allemaal ingredienten

van een fascistisch wereldbeeld.

Vooral die obsessie met dat ”grootse verleden” en de kwaadaardige stemmingmakerij tegen vluchtelingen en niet-westerse allochtonen is zorgwekkend in de toch al fascistoiserende samenleving en politiek 

Dat het Taalgebruik wat minder grof is dan van Wilders en consorten is slechts een verschil in tactiek

Een Partij, die de Islam, vluchtelingen en niet westerse allochtonen stigmatiseert, die een hang heeft naar een onfris verleden, hamert op de ”Nederlandse identiteit” [alsof witte, want dat bedoelen ze, Nederlanders

een soort Eenheidsworst zijn] en een lijsttrekker heeft die een verklaarde

antisemiet is, is gevaarlijk.

Is fascistisch

En is een nieuwe, Giftige Aanwinst in een voor niet-witte inwoners van Nederland EN voor hun links-radicale bondgenoten een groeiende

bedreiging.

Aan ons de Aanval in te zetten en de Vijand te herkennen EN bestrijden

Laat dit artikel hiertoe een van de vele aanzetten zijn!

Onthou de Woorden van Albert Einstein [38]

THE WORLD WILL NOT BE DESTROYED BY THOSE WHO DO

EVIL, BUT BY THOSE WHO WATCH THEM WITHOUT DOING

ANYTHING 

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 38

Reacties uitgeschakeld voor De fascisten van JA21/Vijanden van de vrijheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.