Daphne Bunskoek grapt over slavernij en Zwarte Piet/Reactie op beantwoording door RTL Publieksservice

DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET/REACTIE
OP BEANTWOORDING DOOR RTL PUBLIEKSSERVICE
Geachte lezers,
Zoals u gezien hebt, heb ik Daphne Bunskoek, presentratrice van het RTL
programma ”Volgende Week” een brief geschreven over haar smakeloze en racistische
vertonen uit de indrukwekkende film van Spielberg, Amistad 
In dit filmfragment kregen slaven op een slavenschip zweepslagen.
Dat zou dan het lot zijn van Zwarte Pieten vanwege het verlies van de staf
van Sinterklaas [een oubollige grap van Daphne Bunskoek]
Ik heb Daphne Bunskoek gewezen op het racistische karakter van de vergelijking
[van Zwarte Pieten met Afrikaanse slaven] en haar vooral aangesproken
van de in dat filmfragment getoonde mishandeling van de slaven,
aanduidde als een schoffering van de nazaten van de slaven.
in de goede richting is, maar toch halfslachtig is, omdat zij
zich weliswaar excuseert voor de ”Zwarte Pieten grap”, maar niet
voor de door haar getoonde hilariteit bij het aanschouwen van een
misdaad tegen de menselijkheid, wat translantische slavenhandel en slavernij
geweest is.
Op mijn brief aan Daphne Bunskoek heb ik een reactie ontvangen van
RTL Publieksservice, die ik hieronder vermeld.
Daarin biedt RTL Publieksservice eveneens zijn excuses aan, wat ik
waardeer, maar ook alleen over die ”Zwarte Piet grap” en niet over de
hilariteit van Daphne Bunskoek en de cabaretiers
over het zien van de mishandeling van slaven.
En dat was nu juist de crux van de terecht verontwaardigde reacties
van de kijkers, waaraan mijn brief is gevoegd.
Overigens vind ik, dat in navolging van Daphne Bunskoek ook
de cabaretiers hun excuses moeten aanbieden.
Geheel onderin mijn reactie op de beantwoording door RTL Publieksservice
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Geachte kijker,
Hartelijk dank voor uw mail.
‘Volgende Week’ is een satirisch programma. Bij satire worden grappen gemaakt die op het randje zijn en deze was er voor veel mensen overheen. Excuses aan die mensen die zich hierdoor beledigd voelen.

Met vriendelijke groet,
Publieksservice
REACTIE OP BEANTWOORDING DOOR RTL PUBLIEKSSERVICE
AAN
RTL PUBLIEKSSERVICE
Onderwerp:
Mijn kritiek op de smakeloze en inhumane ”grap” van
in uw programma ”De Volgende week”  over de slavernij en Zwarte Piet
Reactie op uw beantwoording
Geachte heer/mevrouw,
Allereerst vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie
Uw excuses over de smakeloze en inhumane ”grap” in uw programma ”De Volgende week”
zijn een goede stap en worden door mij gewaardeerd.
Ik heb echter enkele kanttekeningen, waarop ik terugkom.
U schrijft
”’Volgende Week’ is een satirisch programma. Bij satire worden grappen gemaakt die op het randje zijn en deze was er voor veel mensen overheen. Excuses aan die mensen die zich hierdoor beledigd voelen.”
SATIRISCH KARAKTER
Over het satirische karakter van het programma ”Volgende Week”
Uiteraard begrijp ik het principe van een satirisch programma en besef ik, dat er grappen/
commentaren/opmerkingen worden gemaakt, die op het scherpst van de snede zijn.
Dat dient echter een duidelijke grens te hebben en die grens is racisme, anti-semitisme en
zogenaamde ”grappen” over misdaden tegen de menselijkheid. of het nu slavernij,
kolonialistische strafexpedities, of het ultieme is, genocide op Indianen, Aboriginals
[en anderen] en de 20 ste eeuwse genocide op Joden [de Holocaust] en zigeuners.
Daarover maakt men geen ”grappen”
Dat is uit den boze.
UW EXCUSES
Ik ben verheugd, dat u uw excuses hebt aangeboden over de link Zwarte Piet/Afrikaanse slaaf, gelegd in de in
”De Volgende Week” vertoonde film  ”Amistad” van Spielberg.
Ik hoop, dat deze excuses niet alleen zijn voortgekomen uit de terechte verontwaardigde reacties
van kijkers, maar dat bij uzelf ook het besef is doorgedrongen, dat deze zogenaamde grap smakeloos,
racistisch en een klap in het gezicht van de nazaten van de slavernij was.
Ook Daphne Bunskoek heeft inmiddels haar excuses aangeboden [1] en ook dat is
een belangrijke, waardevolle stap.
Dit in tegenstelling overigens tot Gordon, die blijft volharden op dit punt [2] en daarin gestijfd wordt, doordat u
als RTL evenmin hierover excuses wil aanbieden [3],  helaas.
Maar dat is een ander verhaal, al geeft het wel te denken.
Nu over uw excuses:
Mijn kritiek is hetzelfde als bij Daphne Bunskoek:
U excuseert zich weliswaar over de nare ”grap” over de link Zwarte Piet/Afrikaanse slaaf,
maar niet om de nog akeligere en hilarische reactie van Daphne Bunskoek en de zogenaamde
”prominente” cabaretiers bij het zien van de mishandeling van Afrikaanse slaven op
het slavenschip.
En dat was nu juist de crux van mijn betoog, en de verontwaardiging van vele kijkers,
dat dit schandalig was en is, juist tegen het licht van Nederlands misdadige slavernijverleden.
Nogmaals breng ik onder uw aandacht, dat de slavernij een misdaad tegen de
menselijkheid is [4] en terecht!
Massadeportaties, massaontvoeringen, foltering, moord, dwangarbeid, verkrachtingen,
het verhandelen als een ding en de meest radicale vorm van identiteitsroof, het past
allemaal onder de noemer
Transatlantische slavenhandel en slavernij [5]
Om het schandalige gelach om de ellende van de slaven nogeens te onderstrepen heb ik daarom
 in mijn brief aan Daphne Bunskoek de vergelijking gemaakt van
hoe zij het zou vinden, wanneer men zou schuddebuiken van het lachen, als zij in een
land met een conservatief-religieuze regering als Saoedi Arabie zweepslagen zou krijgen
wegens aanstootgevende en onbetamelijke kleding [minirok/decollete]
Kortom, met het aanbieden van uw excuses over de foute ”Zwarte Piet grap” hebt
u een goede stap gezet, maar nog niet voldoende.
Naar mijn mening dient u uw excuses ook aan te bieden om de hilariteit, die
kennelijk een misdaad tegen de menselijkheid opwekte bij Daphne Bunskoek en de
betreffende cabaretiers, gevolgd door dwaas lemmingengelach van het publiek.
Ik reken dus alsnog op uw exolicietere excuses dienaangaande.
Iets, dat ik ook van Daphne Bunskoek en de cabaretiers [die zich bij mijn
weten nog nergens voor hebben geexcuseerd] verwacht.
Overigens reken ik erop, dat u mijn brief aan Daphne Bunskoek doorstuurt
naar het programma ”De Volgende Week” en haar persoonlijk.
Tenslotte is de brief om die reden geschreven
U vindt mijn brief geheel hieronder
Zie ook
Vriendelijke groeten en beterschap in de toekomst toegewenst
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
JOOP.NL
DAPHNE BUNSKOEK BIEDT EXCUSES AAN
18 NOVEMBER 2013
[2]
JOOP.NL
GORDON, ”WE LATEN ONS OVERLOPEN”, RTL WEIGERT EXCUSES
28 NOVEMBER 2013
JOOP.NL
GORDON LACHT CHINEZEN OPNIEUW UIT
4 DECEMBER 2013
[3]
JOOP.NL
GORDON, ”WE LATEN ONS OVERLOPEN”, RTL WEIGERT EXCUSES
28 NOVEMBER 2013
[4]
”De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika. Het is de grootste gedwongenmigratie uit de geschiedenis en daarmee door de Verenigde Naties verklaard tot misdaad tegen de menselijkheid. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw.”
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
[5]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
REACTIE DAPHNE BUNSKOEK IN RTL PROGRAMMA ”DE VOLGENDE WEEK”
OP SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET/BRIEF AAN DAPHNE BUNSKOEK
AAN
MEVROUW D BUNSKOEK
PRESENTRATRICE VAN HET RTL PROGRAMMA ”VOLGENDE WEEK”
Onderwerp:
Uw hilariteit bij het zien van  het leed, Afrikaanse slaven aangedaan
bij de transatlantische slavernij.
Geachte mevrouw Bunskoek,
Bij de presentatie van het nieuwe RTL programma ”Volgende week”
met een kennelijke bedoeling, ”humoristisch” en ”satirisch” te zijn [1]
bent u al direct naar een absoluut dieptepunt gedaald door uw
onsmakelijke en ronduit weerzinwekkende ”humoristische” reactie
op een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van Nederland
en andere Westerse landen, de slavernij en de transatlantische slavenhandel.
Na enkele oubollige, maar verder onschuldige opmerkingen over de vermissing van de staf van
Sinterklaas uit het Sinterklaasjournaal, ging u over op de gevolgen voor de ”Zwarte Pieten”
ivm het verdwijnen van de Sinterklaasstaf. [2]
Dat u daarbij aan Zwarte Pieten refereerde toont wel aan, dat bij u kennelijk het racistische
karakter van de Zwarte Piet figuur niet is overgekomen [3]
Dit kwam nog duidelijker tot uiting, toen u doorging met uw ”humoristische act” door een vergelijking
te maken tussen Zwarte Pieten en Afrikaanse slaven, door de gevolgen voor de vermissing
van de staf van de Sint op een lijn te stellen met de be[mis] handeling van slaven tijdens de overtocht
op een slavenschip [4], in dit geval uit de indrukwekkende film van Spielberg, Amistad [5]
Kortom, u vergeleek Zwarte Pieten met Afrikaanse slaven, waarmee u het gelijk hebt bevestigd van
de tegenstanders van Zwarte Piet.
Maar het werd nog erger en dat leg ik u met name ten laste:
Tijdens het vertonen van de beelden uit Amistad, waarbij Afrikaanse slaven op het gelijknamige
slavenschip zweepslagen ontvingen [een lot, dat volgens uw naborduren op de vermissing van
die Sint staf kennelijk de Pieten ook boven het hoofd zou hangen] kwamen u en [eerlijkheid gebiedt
te zeggen] ook de ”prominente” [voor mij is iemand die zo reageert niet prominent] cabaretiers
niet meer bij van het lachen.
Op zijn zachtst gezegd verbijsterend, dat de ontvoering  en aan de verkoop als ”dingen” [6] voorafgaande
mishandeling van slaven op een slavenschip tijdens de transatlantische slavenhandel [7] zoveel hilariteit bij u en de genoemde
cabaretiers heeft teweeggebracht.
Dat er mensen bestaan, die moeten lachen om  de mishandelingen van een
misdadig fenomeen als de slavernij, die  misdaad tegen de menselijkheid [8], is voor mij onbegrijpelijk en ronduit weerzinwekkend.
Ik hoef het misdadige van de slavernij voor u niet op te noemen, maar doe het toch,
omdat het blijkbaar nodig is, ondanks het feit, dat u een overigens slavernij bagatelliserend programma
hebt gepresenteerd, wat u al evenmin tot eer strekt [9]
Misdaden slavernij dus in het kort opgesomd:
Ontvoering, mishandeling, moord, verkrachting, scheiding van families, foltering, verminking, verkoop als ”een ding”,
identiteitsroof in de ergste vorm, het zijn allemaal ingredienten, die de slavernij en slavenhandel bepalen [10]
Samengevat:
U vindt dus de ernstige mishandeling, hier door zweepslagen van slaven op een slavenschip,
een grap om niet meer van bij te komen [11]
Vraag aan u:
Hoe zou u het vinden, wanneer u in een land met een religieus-conservatieve regering als
Saoedi Arabie zweepslagen kreeg toegediend vanwege ”onzedelijk gedrag” [stel u droeg
daar een minirok of decollete] en een voltallig TV panel kwam niet meer bij van het lachen bij
het zien van die beelden?
Ik raad het al:
Dat zou u bepaald niet grappig vinden.
Uiteraard niet.
Maar toch bestaat u het, met uw ”prominente” cabaretiers en dwaas meelachend publiek,
niet meer bij te komen van het lachen, als zwarte Afrikaanse slaven zweepslagen krijgen
op een slavenschip, na te zijn ontdaan van iedere menselijke waarde.
Met vooruitzicht als slaven te worden verkocht en als ”ding” bloot te staan aan totale
willekeur.
U moest u schamen.
In het jaar, waar 150 jaar afschaffing van de slavernij is herdacht en de Nederlandse regering
”diepe spijt” heeft betuigd [12] gedragen u en de andere lachers zich, alsof het hier nog de 17e Eeus was
toen slavernij en slavenhandel gangbare zaken waren.
Terecht hebt u een aantal verontwaardigde reacties ontvangen [13], waaraan deze wordt toegevoegd
Hopelijk trekt u hieruit lering.
Maar dat is niet voldoende
Vanwege uw schoffering van de nazaten van de slaven en de mensenrechten dient
u publiekelijk excuses aan te bieden voor uw smakeloze reactie op het leed,
de slaven aangedaan in deze misdaad tegen de menselijkheid.
U en de ”prominente” cabaretiers eveneens
Gebrek aan respect voor mensenrechten
Gebrek aan beschaving
Gebrek aan respect voor de nazaten van de slaven
Dat hebt u ten toongespreid
Alleen door publiekelijke excuses door u, de prominente cabaretiers, maar ook
RTL toont u, dat u iets goed wilt maken van uw smakeloze optreden in uw nieuwe
programma.
Ik reken op uw excuses.
Bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
ZAPNET.NL
DAPHNE BUNSKOEK IN HUMORISTISCHE VOLGENDE WEEK
[2]
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
SURINAME HERALD
NEDERLANDSE PRESENTRATRICE GRAPT OVER SLAVERNIJ
18 NOVEMBER 2013
[3]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
INTOCHT SINTERKLAAS AMSTERDAM/PROTEST TEGEN ZWARTE PIET/
ZWARTE PIET IS RACISME
ASTRID ESSED
[4]
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
[5]
WIKIPEDIA
LA AMISTAD
[6]
Wettelijk gezien was een slaaf geen mens, maar een ”ding”
Slavernij is een maatschappelijk verschijnsel waarin personen eigendom zijn van een ander persoon. Slaven vallen dus onder het eigendomsrecht.”
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
[7]
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
[8]
”De trans-Atlantische slavenhandel was de handel in slaven uit Afrika naar Amerika. Het is de grootste gedwongenmigratie uit de geschiedenis en daarmee door de Verenigde Naties verklaard tot misdaad tegen de menselijkheid. Het was de middenpassage van de driehoekshandel en speelde zich af tussen 1525 en 1867, waarbij het hoogtepunt lag in de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw.”
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
[9]
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 1
SANDEW HIRA
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 2
SANDEW HIRA
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 3
SANDEW HIRA
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 4
SANDEW HIRA
SLAVERNIJ ONLINE
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIN AFLEVERING 5
SANDEW HIRA
[10]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
[11]
JOOP.NL
PIJNLIJK: DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET
ASTRID ESSED
SURINAME HERALD
NEDERLANDSE PRESENTRATRICE GRAPT OVER SLAVERNIJ
18 NOVEMBER 2013

Reacties uitgeschakeld voor Daphne Bunskoek grapt over slavernij en Zwarte Piet/Reactie op beantwoording door RTL Publieksservice

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.