Daders gedood bij overval juwelier in Deurne/Demonstratieverbod in Deurne/De zaak van de dode overvallers/Geeft het OM hier licence to kill?

DEMONSTRATIEVERBOD IN DEURNE/DE ZAAK VAN DE DODE OVERVALLERS

GEEFT HET OM HIER LICENCE TO KILL?

 

 

DEMONSTRATIEVERBOD IN DEURNE/DE ZAAK VAN DE DODE OVERVALLERS/
GEEFT HET OM HIER LICENCE TO KILL?
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de overval op een juwelier in Deurne heeft de juweliersvrouw
vermoedelijk [de feiten dienen nog nader onderzocht], de twee overvallers
Of dit noodweer is, noodweerexces, dood door schuld. doodslag of doodslag met
voorbedachte rade [moord dus], moet nog uit onderzoek blijken.
Daarover spreek ik dus geen oordeel uit.
Wel vind ik, dat het OM wel onverantwoord snel tot de conclusie kwam,
dat hier sprake zou zijn geweest van ”vermoedelijk noodweer”
Het lijkt mij, dat voordat het OM een dergelijke conclusie trekt [ook met
meeneming van de kwalificatie ”vermoedelijk”] een uitgebreider onderzoek nodig is.
Ballistiek, forensisch onderzoek, buurtonderzoek en het verhoren van getuigen
lijkt mij immers niet in een dag gedaan.
Naar mijn mening terecht heeft de Bond van Wetsoverteders deze conclusie van het
Om voorbarig genoemd  en dreigt een procedure tegen het OM, als ze niet tot vervolging overgaat.
Overigens hebben ook de politieke partijen CDA en D’66 zich verbaasd getoond over die
Een ander aspect is het in Deurne opgelegde demonstratieverbod.
Er was namelijk een demonstratie geweest om de woede te uiten tegen het doodschieten van
de overvallers.
Terecht dat een dergelijke tragische dood dat opwekt.
Terecht ook, dat men daartegen demonstreert.
Geheel juist is het, dat schrijver Peter Storm
we de politiestaat in”  dit demonstratieverbod veroordeelt als inperking van de rechten en vrijheden om te protesteren.
Inderdaad is dat gevaarlijk, zoals hij schrijft
Er was namelijk een demonstratie geweest om de woede te uiten tegen het doodschieten van
de overvallers.
Terecht dat een dergelijke tragische dood dat opwekt.
Terecht ook, dat men daartegen demonstreert.
Onderstaande mijn reactie op het artikel van Peter Storm ”Demonstratieverbod in Deurne, zo rollen
Reeds eerder heb ik het doodschieten van overvallers door juweliers aan de orde gesteld
En nadrukkelijk geldt het recht van leven ieder mens, zonder aanziens des persoons.
Astrid Essed
DEMONSTRATIEVERBOD IN DEURNE/ZAAK VAN DE DODE OVERVALLERS/GEEFT OM
HIER LICENCE TO KILL?
Helemaal met de reactie van Peter Storm, wat die inperking van de rechten, dat demonstratieverbod,
betreft.
Ook stelt hij een belangrijk punt aan de orde, namelijk de tot nu toe
[1 april] afwikkeling van de tragische dood van twee mensen [overvallers hier]
door het OM.
Toen ik de berichtgeving las, vond ik de conclusie van het OM, dat hier vermoedelijk
sprake was van noodweer, wel erg snel getrokken.
Want overvallers of niet, het betreft hier wel twee mensenlevens en in mijn boek
[dat ook het boek van het OM zou moeten zijn] ga je daar niet lichtvaardig mee om.
Ik ben geen deskundige op dit terrein, maar technisch onderzoek [ballistiek, forensisch
onderzoek en noem maar op] handel je toch niet in een uurtje af.
Nog afgezien van buurtonderzoek en het verhoren van eventuele getuigen.
Tot zover die lack of considerance betreffende die mensenlevens
Daarnaast die onzorgvuldigheid
Ook uit juridisch oogpunt, dient het OM niet reeds na korte
tijd een dergelijke vergaande conclusie te trekken [vermoedelijk noodweer], waarbij dan
ook dat element ”vermoedelijk” wel erg slordig is
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat mogelijk [ik zeg met nadruk mogelijk] het
feit kan doorwerken, dat Staatssecretaris Teeven in een andere overvallerszaak had gezegd,
dat de dood van een overvaller ”inbrekersrisico” is.
Niet alleen verderfelijk, maar moeten we, dit doortrekkend, dan ook maar stellen, dat
een eventueel pak slaag van Teeven door activisten tegen het asielbeleid ”Staatssecretarisrisico”
is.
Nog afgezien hoe men daarover denkt [ik spreek hier geen mening uit] deze redenatie zou meneer
de Staatssecretaris toch ook niet aanstaan.
En dan gaat het niet eens om de dood, maar om mishandeling [ook niet een gering feit, maar
dat daargelaten]
Terugkomend:
De gewelddadige dood van twee mensen is niet niks, overvallers of niet
En naar mijn mening ga je daarmee dus niet lichtvaardig om, zeker
niet als rechtsinstantie, die wordt geacht misdaden te vervolgen zonder aanzien des persoons.
Ik vind het dan ook een goede zaak, dat de Bond van Wetsovertreders een procedure tegen het OM
start, wanneer zij niet tot vervolging overgaat.
Want in tegenstelling tot Peter Storm ben ik wel degelijk voor het opleggen van straffen, zeker wanneer het misdrijven
betreft, die de dood of ernstige mishandeling ten gevolge hebben.
Over de toedracht van deze zaak spreek ik geen oordeel uit.
Daarvoor zijn mij op dit moment te weinig feiten bekend
Maar wel vind ik, dat het OM, zeker wanneer het over een gewelddadige dood gaat, zorgvuldig
en met inachtneming van het recht op leven van ieder mens, met feiten en gebeurtenissen moet omgaan
Het recht op leven geldt voor iedereen, brave burger, overvaller, politicus en wie dan ook
Daaraan hou ik vast
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Daders gedood bij overval juwelier in Deurne/Demonstratieverbod in Deurne/De zaak van de dode overvallers/Geeft het OM hier licence to kill?

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.