Coronamaatregelen kabinet Rutte/(Positieve) Kritiek op artikel Peter Storm/”Uitgeleverd aan Corona”

CORONAMAATREGELEN KABINET RUTTE/[POSITIEVE] KRITIEK OP STUK PETER STORM/”UITGELEVERD AAN CORONA”

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

Coronavirus Corona Virus Pandemie Infectie

VOORAF:

Beste lezers,
Hieronder volgt mijn met nadruk positieve kritiek op het stuk van Peter Storm  ”Uitgeleverd aan Corona”

Zie

https://www.peterstormt.nl/2020/08/13/uitgeleverd-aan-corona/
Peter Storm is een activist en schrijver, voor wie ik veel waardering heb, al zijn we het niet altijd eens, wat alleen maar gezond is.Hij zet zich in in de anti-racismestrijd, voor vluchtelingen, voor sociale strijd, voor een rechtvaardige, anti kapitalistische samenleving en voor nog veel meer.
Hij is ook een fel bestrijder van het inderdaad inconsistente en erger, gevaarlijke coronabeleid van de Nederlandse Overheid.Dat heeft hij zeer welsprekend toegelicht in zijn stuk ”Uitgeleverd aan Corona” [1]
Hoewel ik grotendeels zijn analyse tegen het gevaarlijke en inconsequente Overheidsbeleid deel, vind ik, dat Peter te weinig de verantwoordelijkheid legt bij het Grote Publiek, waarvan velen [gelukkig lang niet iedereen!] geen anderhalve meter afstand houden, met zijn achten in een lift staan waar maar twee mensen in mogen, naar drukke feesten gaan of die organiseren, massaal naar het strand gaan en anderszijds de broodnodige Corona gezondheidsregels aan hun laars lappen.
Deels komt dat door de idiote versoepeling, die het kabinet Rutte destijds ze;lf heeft afgekondigd [2]Maar deels is het ook gewoon asociaal gedrag en blijft het, hoe dan ook, eigen verantwoordelijkheid.
En daar legt Peter Storm naar mijn mening te weinig de nadruk op, vandaar mijn onderstaande kritiek, die ik hem zelf ook heb toegestuurd.
Vandaar kondigen Rutte en De Jonge [minister van Volksgezondheid] opnieuw een persconferentie af, waar nieuwe maatregelen zullen worden afgekondigd. [3]  

Afhankelijk van de al dan niet te nemen maatregelen zal ik misschien opnieuw in de pen klimmen.
Maar dat merkt de lezer dan wel.
Maar nu eerst:
Mijn commentaar op Peter Storm’s overigens zeer lezenswaardige stuk
Astrid Essed

P/S
Peter Storm is een vriend.Daarom kies ik ervoor, dit commentaar alleen op deze website te plaatsen en niet verder te verspreidenToch vind ik het belangrijk genoeg om er hier iets over te zeggen.
Zie direct onder het notenapparaat
NOTEN

[1]

ARTIKEL PETER STORM
UITGELEVERD AAN CORONAPETER STORM13 AUGUSTUS 2020
https://www.peterstormt.nl/2020/08/13/uitgeleverd-aan-corona/

[2]

CORONASPOORBOEKJE KABINET, RUSSISCHE ROULETTESPEL MET MENSENLEVENS/INGEZONDEN STUKASTRID ESSED9 MEI 2020
https://www.astridessed.nl/coronaspoorboekje-kabinet-russische-roulettespel-met-mensenlevens-ingezonden-stuk/

GEPUBLICEERD DOOR DE TELEGRAAFZIE
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/427305715/versoepeling-is-onverantwoord
TEKST

VERSOEPELING IS ONVERANTWOORD

08 mei 2020 in WAT U ZEGT

Dat het kabinet ondanks het levensgevaarlijke karakter van het Coronavirus, dat vanaf 27 februari aan meer dan 5000 mensen het leven gekost heeft, reeds in een betrekkelijk snel stadium overgaat tot een mega versoepeling van de coronamaatregelen, is volgens Astrid Essed onverstandig.  

Feitelijk is het Russische roulette spelen met de volksgezondheid. Want de nieuwe maatregelen vanaf 6 mei, aangekondigd in het ’coronaspoorboekje’ liegen er niet om.

Reeds was besloten, dat de basisscholen op 11 mei hun deuren zouden openen. Mijns inziens onverantwoord, want kinderen naar school betekent meer ouders op straat, belasting voor het Openbaar Vervoer en onzekerheid over het besmettingsrisico.

Volgens deskundigen zijn kinderen minder besmettelijk naar anderen toe, maar dat wordt door een recent Duits onderzoek van viroloog Drosten bestreden, zonder dat het onderzoek in Nederland serieus is meegenomen in de afweging.

Vanaf 11 mei mogen kappers hun deuren openen, vanaf 1 juni gaan de terassen en restaurants weer open, alsmede de bioscopen. Dat betekent meer mensen op straat en een toenemend besmettingsrisico.

Ook is het houden van anderhalve meter afstand bij een kappersbehandeling of een rij-instructeur natuurlijk niet mogelijk.

Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer, maar bieden een schijnveiligheid, omdat zij maar voor maximaal 20 procent risico-dekkend zijn. Leuk wordt dat, als het drukker wordt in het openbaar vervoer!

Dat vakantieparken en dierentuinen vanaf 1 juli open worden gesteld, doet bij mij de vraag rijzen, of dit kabinet niet totaal de weg kwijt is.

Waarom niet eerst het effect van de openstelling van de scholen op 11 mei afwachten, in plaats van vrijwel alles open te gooien?

Dit gaat te snel, hier wordt gespeeld met de veiligheid van mensen. Heropstarting van de economie is belangrijk, maar nogal moeilijk, als een groot deel van de bevolking hetzij ziek wordt, hetzij overlijdt. Zonder mensen, geen economie. Nu maar hopen, dat dit kabinet alsnog tot rede komt.

Astrid EssedAmsterdam

[3]

NOSDE JONGE: EXTRA MAATREGELEN NODIG OM STIJGEND AANTAL BESMETTINGEN TE STOPPEN
https://nos.nl/artikel/2344442-de-jonge-extra-maatregelen-nodig-om-stijgend-aantal-besmettingen-te-stoppen.html

Er zijn extra maatregelen nodig om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen. Minister De Jonge zei dat voorafgaand aan een overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Utrecht.“Het oplopende aantal besmettingen geeft reden tot zorg en we zullen een aantal stappen extra moeten zetten om te zorgen dat we dat virus eronder krijgen”, zei hij:

In het overleg hebben de burgemeesters gekeken naar regionale verschillen, die volgens De Jonge groot zijn. Verder is concreet gekeken naar de maatregelen die nodig zijn om het stijgend aantal besmettingen in te dammen.

Om welke maatregelen het gaat, wilde De Jonge niet zeggen: dat maakt hij morgen bekend in een persconferentie met premier Rutte. Wel zei hij dat er extra maatregelen komen voor de regio Amsterdam waar het aantal besmettingen toeneemt. “Daar moeten we de teugels nog wat strakker aanhalen”. Die maatregelen worden morgenavond bekendgemaakt, na de persconferentie van Rutte en De Jonge. Later deze week volgen waarschijnlijk ook extra maatregelen voor de regio Rotterdam.

Besmettingen in de privésfeer

Onduidelijk is nog of eerdere versoepelingen worden teruggedraaid. Het kabinet maakt zich vooral zorgen over besmettingen in de privésfeer, dus bij mensen thuis, onder vrienden en bij bijvoorbeeld huwelijken. Veel mensen lijken in dat soort omstandigheden de regels niet in acht te nemen.

Een ander punt is mogelijk of het aantal toegestane bezoekers bij feesten en dergelijke weer naar beneden moet. Bij bijeenkomsten zonder reservering of gezondheidscheck mogen maximaal 250 mensen bijeenkomen, mits ze 1,5 meter afstand kunnen houden. Het kabinet hoopt verder dat burgemeesters bereid zijn nieuwe lokale maatregelen te nemen, zeggen bronnen in Den Haag.

Tweede persconferentie in twee weken

Twee weken geleden gaven de twee bewindslieden ook een persconferentie over corona. Dat was toen de eerste in zes weken. Rutte en De Jonge maakten toen onder meer bekend dat de horeca bezoekers moet vragen naar hun naam en contactgegevens, zodat er makkelijker bron- en contactonderzoek kon worden gedaan.

Rutte zei bij de persconferentie van 6 augustus dat het virus aan een gevaarlijke opmars bezig is. Hij richtte zich toen met name tot de jongeren.De persconferentie begint morgen om 19.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS.
EINDE NOS BERICHT

EN DAN NU…. 
MIJN COMMENTAAR OP ARTIKEL PETER STORM

ARTIKEL PETER STORM
UITGELEVERD AAN CORONAPETER STORM13 AUGUSTUS 2020
https://www.peterstormt.nl/2020/08/13/uitgeleverd-aan-corona/

MIJN COMMENTAAR: 

RUTTE,DE JONGE,VAN DISSEL VERANTWOORDELIJK, MAAR ONDERSCHAT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEVOLKING NIET!

Grotendeels met Peter eens, maar ik heb wel wat aanvullingen/positieve kririekWant hij onderbouwt zijn stuk bewonderenswaardig en ik ben het dus, grotendeels, met hem eens, maar hij legt te weinig verantwoordelijkheid bij het gedrag van de mensen zelfMaar eerst waarover Peter en ik het-denk ik-eens zijn, onder AWaarover wij het waarschijnlijk niet eens zijn, onder B

A

RUTTE’S GROEPSIMMUNITEIT

Zonder Peter’s artikel te gaan herhalen, grotendeels dus met hem eens.Ook ik vind de aanvankelijke houding van Rutte over die groepsimmuniteit zeer onverantwoordelijk en getuigt ook van een onverschilligheid voor mensenlevens, bedoeld of onbedoeld.Laat ik het netter zeggen:Hij neemt het verlies van mensenlevens op de koop van Corona toe.
Want volgens wat ik in het AD lees, heeft nu 5,5 procent van de Nederlanders antistoffen tegen het Coronavirus ontwikkeld en dat is een artikel van begin junihttps://www.ad.nl/binnenland/groepsimmuniteit-nog-ver-weg-vaccin-moet-echt-de-redding-worden~a104176f/#:~:text=VIDEOOngeveer%205%2C5%20procent,in%20Nederland%20groepsimmuniteit%20wordt%20bereikt..Het percentage zal nu wel wat hoger liggen, maar deskundigen vertellen ons, dat er pas met 60 procent groepsimmuniteit wordt bereikt en dat nog wel twee jaar kan duren.
En wat betekent dat in de praktijk?Dat er eerst zeer veel mensen zullen overlijden aan dat Coronavirus, of, als ze herstellen, allerlei nare neveneffecten zullen hebben zoals benauwdheid, slik en praatproblemen en wellicht verzwakte longenhttps://www.gezondheidsnet.nl/coronavirus/klachten-na-coronaziekte
En zelfs kans op een beschadigde hartspierhttps://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-onderzoek-bewijst-herstelde-coronapatienten-hebben-vaak-littekens-op-hun-hart~b62d1c45/

Dat het dus onverantwoordelijk is, bijna crimineel, om te werken naar Groepsimmuniteit, moge duidelijk zijn.Toch heb ik het gevoel, door de inconsistentie van de maatregelen en het onverantwoordelijk slappe optreden van de Overheid, Rutte het Idee van Groepsimmuniteit nog steeds niet wil loslaten
ONVERANTWOORDELIJK BELEID/VERSOEPELING A LA DOL
Peter heeft gelijk!Na eerst een veelbelovende start [1.5 meter afstand, zoveel mogelijk thuisblijven, geen handen schudden, begin van testcapaciteit, sluiten van evt brandhaarden zoals scholen, bibliotheken, bioscopen etc] werd ineens vrijwel alles weer toegestaan.Ik vind dat onverantwoordelijk en spelen met mensenlevens:Protesten tegen het openen van scholen vanwege mogelijk besmettingsgevaar door kinderen werd zonder goed onderzoek ter zijde geschoven, ondanks een door de Duitse top viroloog Drosten uitgevoerd onderzoek, waarbij die besmettelijkheid van kinderen juist werd benadrukt.
https://www.dvhn.nl/groningen/Duitse-topviroloog-Christian-Drosten-blijft-bij-standpunt-na-hernieuwd-onderzoek-naar-verspreiding-coronavirus-kinderen-zijn-net-zo-besmettelijk-als-volwassenen-25723801.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F Ik zeg niet dat hij gelijk heeft, maar waarom zijn onderzoek hier in Nederland niet goed onderzocht?Maar nee, die kinderen moesten perse weer naar school [ondanks het feit, dat het al bijna vakantie was] zodat die ouders weer aan het werk konden.
DIE ECONOMIE
Bijna alle opgebouwde maatregelen werden weer losgelaten, met alle gevaren van dienDaarover heb ik toen een Ingezonden Stuk geschreven, dat ook is gepubliceerdhttps://www.astridessed.nl/coronaspoorboekje-kabinet-russische-roulettespel-met-mensenlevens-ingezonden-stuk/ Door de druk vanuit de ondernemers werden te snel teveel sectoren weer opengesteld
MONDKAPJES
En dan die mondkapjesRutte en de andere Corona Hoofden riepen zelf, dat de niet medische mondkapjes maar gedeeltelijk veiligheid boden, maar ze werden toch verplicht gesteld in het openbaar Vervoer omdat daar afstand niet echt mogelijk was.EN WAAROM?OMDAT HET PRINCIPE WERD LOSGELATEN, DAT ER MAAR EEN BEPERKT AANTAL MENSEN IN DE BUS MOCHTEN EN MEN DUS TOCH WEER NAAST ELKAAR KWAM TE ZITTEN!
Hadden ze aan het principe van legere bussen vastgehouden en meer bussen ingezet, dan waren de bussen veiliger geweest, ook al werkten die mondkapjes niet optimaalBovendien:WAAROM KON HET PUBLIEK NIET OOK MEDISCHE MONDKAPJES KRIJGEN?Uit onderzoek bleek, dat er wel genoeg waren.

TESTEN/TESTCAPACITEIT
Op dat testen is Peter zelf uitgebreid ingegaan en grotendeels mee eens, maar toch wat kanttekeningen. 

B

AANVULLINGEN/KRITIEKLEG OOK NADRUK OP VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEVOLKING ZELF

Peter heeft veel verstandigs geschreven, maar dit licht ik er even uitHij schrijft o.a.”De halfslachtigheden en tegenstrijdigheden – een beetje physical distancing, maar steeds minder consequent, een beetje mondkapjes, en tegelijk volhouden dat ze niet aantoonbaar werken, een beetje testen, zonder dat consequent en doortastend door te voeren – zorgen ervoor dat het virus aan een comeback is begonnen. Eerst weer meer besmettingen, inmiddels wel degelijk ook weer meer mensen naar het ziekenhuis.‘In de afgelopen 14 dagen is het aantal corona patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomenmet 60 procent gestegen. Dat zegt Ernst Kuiper, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg’ (7) Ja, het is deze week weer iets lager dan de week ervoor. Maar trend op de iets langere termijn is wel degelijk: omhoog.

De regering en het RIVM willen daar niet wezenlijk iets aan doen. Die grijpen liever pas stevig in – geheel volgens het model! – als de ICs te vol dreigen te worden. Ze geven intussen liever de bevolking de schuld: die houdt zich onvoldoende aan de coronaregels waarvan ze zelf de consistentie en geloofwaardigheid systematisch hebben ondergraven. Lekker makkelijk, blaming the victims van nu en van morgen”

En dit ben ik niet of slechts gedeeltelijk met Peter eens, want hij legt te weinig nadruk op het onverantwoordelijke gedrag van de mensen zelf.

Natuurlijk, het Overheidsbeleid is halfslachtig, inconsistent, wil voornamelijk de economie promoten in welks belang fluks allerlei maatregelen worden losgelaten en die testcapaciteit en wat ermee samenhangt is [nog] niet op orde.

Maar de mensen valt ook veel te verwijten en daar ben ik behoorlijk boos over.

Want o.a. hun onverantwoordelijke gedrag brengt Peter’s, mijn gezondheid, de gezondheid van mijn naaste familie en anderen in gevaar!

Ik praat hier over drommen mensen, die ondanks alle waarschuwingen, maatregelen, toch naar park en strand gingen en gaan.

Ik praat over mensen, die bijna of geen afstand meer houden-ik zie het in mijn eigen omgeving.

Die van boodschappen doen een gezinsuitje maken en weer in drommen op straat lopen.

Die in de lift vrolijk met grote groepen staan [ik heb dat op diverse plaatsen geconstateerd], ondanks opgehangen bordjes;

Twee mensen in de lift

Dat verwijt ik mensen zelf in hoge mate.

Ik hoor vrolijk mensen op de TV beweren [onzin, dat dat alleen jongeren zijn!], dat ze geen 1.5 meter afstand meer gaan houden.

https://www.ad.nl/binnenland/nederlanders-houden-zich-lang-niet-altijd-aan-coronamaatregelen-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~a242fea5/

Ik zie oudere mensen naar achterafstraatjes uitwijken om dergelijke vandalen [want zo noem ik ze] te ontwijken!

Ik hoor via GGD berichten, dat mensen, ook na een positieve test, weigeren in quarantaine gaan

https://www.ad.nl/binnenland/nederlanders-houden-zich-lang-niet-altijd-aan-coronamaatregelen-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~a242fea5/

Ja, dat doen de mensen helemaal zelf en kun je [ik bedoel niet Peter, maar men] Rutte/De Overheid niet de schuld geven 

ROL OVERHEID:

Maar paradoxaal misschien en misschien meer op Peter’s lijn, verwijt ik dat dan weer de Overheid.

Kijk, ik heb de Overheid niet in het leven geroepen en ik ben er in velerlei opzichten niet blij mee, maar als zij zich opwerpen als bestuurders en bestrijders van een pandemie, moeten ze dat ook doen.

Maar hun beleid is te slap en dat kost mensenlevens!

Alles is ”dringend advies”, ”ik wil geen dictator zijn” [uitspraak Rutte, alsof hij een tweede William Wallace of Boni [1] is, laat me niet lachen] en meer van die onzin.

Er is namelijk allang gebleken, dat die ”dringende adviezen” van Rutte en consorten niet werken en ik geef de mensen geen ongelijk.

Want een advies hoef je niet op te volgen en mag je naast je neerleggen

”Advies” om je te testen, als je uit een ”risicoland” komt, ”advies” om in quarantaine te gaan.

En als men dat nu eens niet doet?

Dan verspreidt de ziekte zich dus verder.

ONZIN dus, vind ik:

Stel testen, als iemand terug komt van vakantie, verplicht.

Laat mensen bij een positieve test op Schiphol in quarantaine gaan.

Verplicht.

Natuurlijk, als ze eenmaal thuis zijn, kun je niet controleren, wat er gebeurt.

Verplichte quarantaine na een positieve test door de GGD!

Want door het blijven ”adviseren” niet verplicht stellen, de andere kant uitkijken als er overvolle nagelsalons zijn of de straten letterlijk volstromen met mensen, wordt ons aller gezondheid in gevaar gebracht.

Neen, ik leg de verantwoordelijkheid wel degelijk bij de mensen.

Want door zich niet [meer] te houden aan de broodnodige gezondheidsregels, brengen zij hun eigen leven [want het is nonsens te beweren, dat jongeren niet kunnen overlijden of ziek kunnen worden door corona] en dat van anderen in gevaar.

https://www.ad.nl/binnenland/jongste-29-van-twee-brabantse-broers-op-de-ic-overleden-aan-corona~a9a56461/#:~:text=Digitale%20krant-,Jongste%20(29)%20van%20twee%20Brabantse%20broers%20op%20de%20ic%20overleden,zo%20ver%20bekend%2C%20gewoon%20gezond.
https://www.ad.nl/binnenland/twintiger-overleden-aan-corona-jongste-slachtoffer-tot-nu-toe~a8aff375/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/jongen-13-sterft-door-coronavirus-in-londen~a49a73e0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Dat wordt maar gezegd om het volk zoet te houden en vast te houden aan dat Fabeltje van ”oudere en kwetsbare mensen” 

Maar na mijn tirade tegen onverantwoordelijke lieden [en geloof mij, hun aantal neemt steeds meer toe], verwijt ik het dus de Overheid, dat zij niet voldoende en resoluuter optreden om de volksgezondheid te beschermen.

In Suriname konden na een maandenlange lockdown [Suriname heeft een heel beperkte IC capaciteit], in Nederland gestrande reizigers weer terugkeren, maar gingen eerst twee weken verplicht in quarantaine in een hotel.

Wat Suriname met beperkte middelen kan, kan Nederland met alle geavanceerde technologie ook.

De Corona Hoofden [hahaha] Rutte, de Jonge e.a. moeten verantwoordelijkheid nemen waar dat nodig is.

Het kan niet zo zijn, dat de vrijheid van de ene [ik noem het schofterigheid] om zich bewust niet aan de gezondheidsregels te houden, gaat ten koste van de gezondheid van anderen.

Als onverantwoordelijke lieden nu niet de voet wordt dwarsgezet, als de regering zo laks en onverschillig blijft optreden, als de regering de economie voor mensen laat gaan, leidt dat bij de Tweede Golf tot veel meer slachtoffers.

En hoe is het gesteld met de veiligheid van gevangenen [twee op een cel] van ongedocumenteerde asielzoekers en van daklozen [daklozenopvang overvol]

Neen, de Overheid moet de gezondheid van iedereen beschermen.

Tegen Engel achtige of individuele onverantwoordelijken.

En mensen voor Economie

Maar over dat laatste zijn Peter en ik  het eens

KUDOS aan Peter, voor zijn alerte ”corona” stukken

Hij doet goed werk, al zijn we het niet altijd eens

Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA

WILLIAM WALLACE

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wallace

WIKIPEDIA

BONI

Boni (guerrillaleider) – Wikipedia 

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Coronamaatregelen kabinet Rutte/(Positieve) Kritiek op artikel Peter Storm/”Uitgeleverd aan Corona”

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.