Column Volkskrant, ”Etnisch profileren”/Brief aan Volkskrant

 

 

HIERTOE LEIDT ETNISCH PROFILEREN
MITCH HENRIQUEZ EN RISHI CHANDRKASING/
POLITIEDODEN
VOORAF:
Was het in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw
”not done”, racist te zijn of racistische denkbeelden te koesteren/
ventileren [1], de laatste jaren – en zeker vanaf de 11 september aanslagen
2001 – is racisme, en zich zo Islamofobisch en xenofobisch uitlaten, bijna
een verdienste, in politiek [2], media en kranten. [3]
Een aantal kranteartikelen heb ik daarop bekritiseerd [4], omdat een tegengeluid
hard nodig is, zeker omdat racisme bon ton lijkt te worden.

 

Dit is gevaarlijk voor de ”doelwitten”, moslims, ”niet westerse” allochtonen,
Oost-Europeanen, vluchtelingen, het is gevaarlijk voor de harmonie in
de samenleving als zodanig.
En ja hoor, afgelopen zaterdag, 29 augustus, was het weer raak.
In een Volkskrant column hield Peter Middendorp een minderwaardig
pleidooi voor etnisch profileren bij de politie [5], een praktijk, die al
twee allochtone politiedoden heeft veroorzaakt. [6]
Zijn column heet: ”Etnisch profileren” en is helemaal onderin te lezen.
Tegen deze column heb ik een tegenreactie geschreven [7] en dit in
een brief aan de Volkskrant redactie meegedeeld.
Ook heb ik deze redactie opgeroepen, geen racistische, Islamofobische
en haatzaaiende stukken meer te plaatsen.
Anders is zij mede verantwoordelijk voor de racistische vergiftiging van
de Nederlandse samenleving.
Zie onder notenapparaat mijn brief aan de Volkskrant.
Zie onder die brief het gewraakte stuk van Peter Middendorp.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
”Janmaats standpunten brachten hem in een totaal sociaal en parlementair isolement. Als hij het woord voerde over bepaalde onderwerpen, verlieten sommige Kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan. Ook zijn vroegere vriendPeter Lankhorst die in 1981 Kamerlid was geworden voor de Politieke Partij Radikalen, negeerde hem zo veel mogelijk. Tot in de jaren negentig werd het als uiterst riskant gezien om zich op een normale manier met Janmaat te onderhouden. Fennema merkte naar aanleiding van een lunchinvitatie door Janmaat en Schuurmanna een interview het volgende op
Aanhalingsteken openen “Maar ik dacht: ‘Wat als ik nu zometeen in het restaurant van de Tweede Kamer bij het echtpaar Janmaat aan tafel zit? Dan kan ik mijn wetenschappelijke carrière wel op mijn buik schrijven.’ Dus toen heb ik snel een smoes verzonnen dat ik geen tijd had. Tja, eigenlijk enorm laf. …”[8]
WIKIPEDIA
HANS JANMAAT
[2]
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
{Artikel is in 2013 geschreven, maar pas later op website ingevoegd]
DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERS
ONTMASKERD, NU DE REST NOG
ASTRID ESSED
27 MAART 2014
HET THEATER VAN DE HAAT KENT MEER DAN EEN SPELER
JOKE KAVIAAR
[3]
VOLKSKRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
SANDER VAN WALSUM
21 AUGUSTUS 2014
VOLKSKRANT
TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD
DIRK JAN VAN BAAR
17 JULI 2014
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
BRIEF AAN STADSBLAD DE ECHO AMSTERDAM ZUID OOST
OVER DISCRIMINERENDE EN HAATZAAIENDE COLUMN ”ISLAMOFOBIE”
ASTRID ESSED
29 DECEMBER 2014
[Hierin column ”Islamofobie]
[4]
”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET DE ISLAM TE
MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”/BRIEF AAN
DE VOLKSKRANT
ASTRID ESSED
25 AUGUSTUS 2014
”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD”/BRIEF AAN VOLKSKRANT OVER RACISTISCH
EN DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
18 JULI 2014
”WARE GEZICHT”/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB
METRO SCHOTSCHRIFT
ASTRID ESSED
9 FEBRUARI 2015
ISLAMOFOBIE TROUW COLUMNIST EPHIMENCO/BRIEF AAN
TROUW
ASTRID ESSED
27 JUNI 2015
BRIEF AAN STADSBLAD DE ECHO AMSTERDAM ZUID OOST
OVER DISCRIMINERENDE EN HAATZAAIENDE COLUMN ”ISLAMOFOBIE”
ASTRID ESSED
29 DECEMBER 2014
[5]
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
[6]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ DOOD DOOR POLITIEGEWELD
1 JULI 2015
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[7]
ETNISCH PROFILEREN/SCHAAMTELOOS, RACISTISCH EN
ISLAMOFOOB VOLKSKRANT-STUK
ASTRID ESSED
31 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
COLUMN PETER MIDDENDORP/”ETNISCH PROFILEREN”
AAN
DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
UW COLUMN DD 29 AUGUSTUS
ETNISCH PROFILEREN
PETER MIDDENDORP
BEZWAREN:
Het racistische en Islamofobe karakter.
Geachte Redactie
Naar aanleiding van de column in uw krant van
zaterdag 29 augustus, door Peter Middendorp
”Etnisch profileren” heb ik een kritisch commentaar
geschreven, dat ik u in twee identieke links toezend.
Reden van mijn kritiek:
De schaamteloze verdediging van ”etnisch profileren”,
waarbij racistische vooroordelen jegens mensen met een
andere huidskleur, ”fundamentalistische” moslims en
asielzoekers niet van de lucht waren.
Schande en tekenend voor het huidige racistische klimaat
waarin racisme eerder een verdienste is, dan een schande.
Triest, dat Nederlandse kranten, waaronder de Volkskrant, daaraan mee
doen.
Zie onder P/S, mijn kritische commentaar
En daaronder eerdere stukken, waarin de Volkskrant de fout is ingegaan
en mijn reactie daarop.
Zoals u kunt zien, heb ik u daarover al eerder aangeschreven.
Twee keer zelfs [1]
Zonder antwoord uwerzijds en zonder positief resultaat.
 
Ik hoop, dat de Volkskrant redactie in de toekomst meer respect
toont voor moslims, vluchtelingen en niet-westerse allochtonen en racistische
en Islamofobe stukken niet meer plaatst.
 
Zo niet, dan blijft de Volkskrant mede verantwoordelijk voor het
huidige verziekte racistische klimaat.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
COMMENTAAR OP STUK PETER MIDDENDORP
[ZIJN STUK HELEMAAL ONDERIN]
”ETNISCH PROFILEREN”/SCHAAMTELOOS, RACISTISCH EN
ISLAMOFOOB VOLKSKRANT-STUK
 
 
OF
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
 
EERDERE BRIEVEN AAN DE VOLKSKRANT
KRITIEK OP FOUTE STUKKEN VOLKSKRANT
 
 
 
”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET DE ISLAM TE
MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”/BRIEF AAN
DE VOLKSKRANT
ASTRID ESSED
25 AUGUSTUS 2014
”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD”/BRIEF AAN VOLKSKRANT OVER RACISTISCH
EN DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
18 JULI 2014
 
 
”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET DE ISLAM TE
MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”/BRIEF AAN
DE VOLKSKRANT
ASTRID ESSED
25 AUGUSTUS 2014
FOUTE STUKKEN VOLKSKRANT
 
 
 
 
VOLKSKRANT
ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM
TE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE
SANDER VAN WALSUM
21 AUGUSTUS 2014
VOLKSKRANT
TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD
DIRK JAN VAN BAAR
17 JULI 2014

TEKST PETER MIDDENDORP

VOLKSKRANT
ETNISCH PROFILEREN
PETER MIDDENDORP
29 AUGUSTUS 2015
Na de verijdelde aanslag op de Thalys zullen de stations
en de treinen niet extra worden bewaakt, las ik in de krant.
Wel zal de bagage van mensen met een Arabisch of mediterraan
uiterlijk vaker worden gecontroleerd.
Ik keek er enigszins van op. Etnisch profileren was toch discriminatie?
Hoe zat het ook weer? Mocht dat eigenlijk wel van Sinterklaas?
Eerlijk gezegd doe ik het zelf ook regelmatig.
Vooral als ik sta te wachten tot we een vliegtuig binnen mogen, profileer
ik de andere passagiers altijd enorm etnisch. Zo etnisch mogelijk.
Ik weet niet zeker of het werkt – ik doe het altijd en heb dus geen vergelijk-
maar ik heb in elk geval nog nooit in een vliegtuig tussen baarden, gebeden
en gebruiken uit pure angst, zelfexplosie hoeven overwegen.
Wilders zegt: ”Niet elke moslim is terrorist, maar ongeveer alle terroristen
zijn moslim.” Het is goed gezegd. Een mooie vorm ook- hij werkt ook
als je er PVV’ers en ”halve nazi’s” in giet. Als je de hele wereldgeschiedenis
van alle terrorisme mee laat tellen, is de uitspraak niet helemaal waar, maar
goed-je kunt statistiek ook zo verbreden, dat je helemaal niets meer ziet.
Daarvoor hebben we geen opsporingsapparaat.
Etnisch profileren werkt uitstekend. Als je een winkel hebt, en die hadden
we thuis, en je wil diefstal beperken, is het bijvoorbeeld verstandig om groepjes
asielzoekers in de gaten te houden, al moet je dan wel uitkijken, dat het personeel
niet achter je rug de kassa leeghaalt. Of de zoon des huizes.
Mensen verwijten de politie, dat ze alleen maar
ALS IK 18 WAS IN DE SCHILDERSWIJK, ZAT IK ALLANG
IN DE GEVANGENIS
worden aangehouden vanwege hun kleur. Nu, dat klopt,
maar is de kritiek ook goed gericht? Als ik telkens zou worden
aangehouden, omdat de Drenten zoveel misdeden, bij wie haalde
ik dan het beste verhaal- de politie of de Drenten? Ik denk de Drenten;
ik mocht ze toch al niet meer zo.
Toch blijft het akelig, dat kleur kennelijk verdacht maakt. Je kunt nog
zeggen, dat etnisch profileren geen kleur zoekt, maar daders. Maar dan
moet je er met een welwillend oog naar willen kijken, en accepteren
dat niet elke diender het verschil zal zien. Logisch ook – kleur steelt niet.
Daar zorgen andere zaken beter voor: opvoeding, achterstelling en discriminatie,
vooral op de arbeidsmarkt. Al die dingen. En meer.
Ik kan wel zeggen: als ik 18 was in de Schilderswijk, zat ik allang
in de gevangenis. Ja, opgroeien in een slechte wijk, tussen vijandige
culturen, zonder veel richting of kansen, onder voortdurende discriminatie-
ik zou alles doen wat niet mocht. Vooral dingen afpakken en kapotmaken,
schat ik in.
Zo bezien is het discriminerende etnisch profileren een gevolg van
discriminatie, die eerder heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld op de
arbeidsmarkt. Etnisch profileren is dan het einde van een proces,
deel van een vicieuze cirkel. Om daar uit te komen, zouden we
eigenlijk allemaal precies tegelijk met discrimineren moeten ophouden.
Als we niet meer zouden discrimineren, was het ook niet langer nodig.
Peter Middendorp

Reacties uitgeschakeld voor Column Volkskrant, ”Etnisch profileren”/Brief aan Volkskrant

Filed under Divers

Comments are closed.