Brief aan de KNVB over deelname aan het EK onder 21 jaar in Israel

BRIEF AAN DE KNVB OVER DEELNAME AAN HET EK ONDER DE 21 JAAR

IN ISRAEL

Geachte lezers,
Zoals u waarschijnlijk weet neemt de KNVB dit jaar deel
aan de EK voetbalkampioenschappen voor jongeren beneden de
21 jaar, dat in Israel zal plaatsvinden
Aangezien Israel met zijn onrechtmatige bezettingsregime sinds 1967 de
rechten van de Palestijnse bevolking systematisch schendt, waarvan ook voetballers
slachtoffer worden  heb ik onderstaande brief aan de KNVB geschreven om ze
op te roepen, af te zien van deelname in Israel.
Zo niet, dan zijn zij moreel medeplichtig aan steun aan het Israelische bezettingsregime.Ook Europese voetballers hebben opgeroepen tot afzien van deelname in Israel
De KNVB is aan te schrijven op de volgemde emailadressenbv@knvb.nlnina.wallet@knvb.nl
Vriendelijk bedankt aan diegenen, die de moeite willen
nemen, ook te protesteren
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BRIEF AAN KNVB
UW DEELNAME AAN HET EK ONDER DE 21 JAAR IN ISRAELAAN:DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KNVB
NEDERLANDSW DEELNAME AAN UEFA KAMPIOENSCHAP IN ISRAELGeachte heer/mevrouw,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Met grote teleurstelling heb ik vernomen, dat de KNVB dit jaar, anno
Domini 2013, voornemens is, deel te nemen aan het UEFA Kampioenschap
in Israel voor jongeren onder de 21 jaar.
Ik zeg met nadruk “‘Anno Domini 2013″‘, omdat op 5 juni 2013 de 46 ”verjaardag”
van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden wordt ”gevierd”
O bittere ironie

Aan u dus het dringende verzoek, de KNVB deelname aan het EK voor jongeren
onder de 21 jaar alsnog te cancellen.

Toelichting

BEZETTING

Ik heb het reeds genoemd, de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden,
die nu reeds 45 jaar en vanaf 5 juni 46 jaar voortduurt, ondanks de in
1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin
Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog 1967
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse, de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem en Gaza
Aan iedere bezetting, overal ter wereld, dus ook de Israelische,
is inherent onderdrukking, vernederingen,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Voor ik hierop gedetailleerder inga eerst de concrete gevolgen voor
Palestijnen naar aanleiding van het EK voetbal in Israel:

De voormalige administratieve detentie detentie zonder vorm van proces
van de Palestijnse voetballer Mahmoud 
al Sarsak 
De huidige administratieve detentie van de Palestijnse voetballers Abu Omar 
en Muhammed Nimr 

NEDERZETTINGEN

Een van de ernstigste gevolgen van de Israelische bezetting zijn de sinds
eind jaren zestig in de bezette Palestijnse gebieden gebouwde en nog steeds
gecontinueerde Israelische nederzettingen, die in strijd zijn met het 
Internationaal Recht, namelijk volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag van 1907
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen veroordeeld in de VN Veiligheidsraads
resoluties 446 en 452 in 1979
Het meest trieste gevolg voor de Palestijnen is, dat die nederzettingenbouw
heeft geleid tot meer dan honderdduizend Palestijnse landonteigeningen
zonder enige financiele compensatie.

Desondanks bouwt Israel vrolijk door, tot op de dag van vandaag,
hetgeen nog vorig jaar is veroordeeld door minister van Buitenlandse 
Zaken Timmermans 

FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE PALESTIJNSE GEVANGENEN

Als bekend mag worden verondersteld, dat Israel zich bij de detentie
van Palestijnse gevangenen schuldig maakt aan massale administratieve 
detentie en foltering.

Administratieve detentie is detentie zonder vorm van proces, verboden 
volgens het Internationaal Recht 

Naar uw voorgenomen deelname aan het EK terug te leiden
noemde ik reeds de administratieve detentie van de Palestijnse voetballers
Mahmoud al Sarsak, Abu Omar en Muhammed Nimr

Dat foltering verboden is, ga ik verder niet toelichten
Dat mag als genoegzaam bekend worden geacht en ieder
fatsoenlijk en humaan mens is het daarmee eens.
Foltering geldt trouwens als een misdaad tegen de menselijkheid

MUURBOUW

Zoals u ongetwijfeld weet bouwt Israel een Muur door bezet Palestijns gebied,
die grote humanitaire schade veroorzaakt in het dagelijks leven van Palestijnen,
vooral wat vrijheid van beweging betreft 
Deze Muur is trouwens door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
in Den Haag dd 9 juli 2004 illegaal verklaard

BLOKKADE GAZA

De Gaza Blokkade 13 , waarbij een groot aantal levensmiddelen
en grondstoffen door het Israelische leger werden geblokkeerd en tegenwoordig,
ook door de Egyptische openstelling van de grens, ietwat is versoepeld, heeft
geleid tot een grote humanitaire catastrophe, die niet voor niets
misdaad tegen de menselijkheid is genoemd.
En ondanks die relatieve versoepeling is de wurgende kracht van het
Israelische leger nog steeds voelbaar.
Immers bepaalt Israel, wat wel of niet Gaza binnenkomt, wie erin
of eruit mag.
Dat noemen wij in gewoon taalgebruik een gevangenis.

VUILE OORLOGEN TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

Over de destructieve gevolgen van de Israelische bezetting valt veel te zeggen, zoals
de etnische zuiveringen van de Bedouinen in de Negev
Weer zo’n misdaad tegen de menselijkheid 

Nu wil ik nog noemen de Israelische militaire expedities tegen met
name Gaza, waarbij meestal geen of nauwelijks onderscheid gemaakt
werd tussen combatanten militairen en strijders en non-combatanten burgers
wat een vereiste is volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht 

Concreet gezegd werden willekeurige militaire aanvallen gepleegd, waarbij in
de loop der jaren honderden burgers het leven verloren.
Zo vielen bij Operatie Pillars of Defense of Pillars of Cloud van 14 november tot
21 november 2012 in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder 30 kinderen
Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood
waaronder 350 kinderen.

Voor u is in het byzonder van belang het Israelische bombardement op het
voetbalstadion in Gaza in november 2012, waartegen door een aantal 
voetballers is geprotesteerd 

APPEL OP U

In bovenstaande heb ik u een beeld geschetst van de verwoestende
gevolgen van de Israelische bezetting, die dag in dag uit de mensenrechten
van de Palestijnse bevolking schetst.

Dat mensen ook op sportgebied te grazen worden genomen is gebleken uit
de administratieve detentie van de Palestijnse voetballers Mahmoud al Sarsak, Abu Omar en Muhammed Nimr en het Israelische bombardement op het voetbalstadion in Gaza.

Op de hoogte zijnde van deze feiten spoor ik u dan ook dringend aan, af te
zien van deelname aan het EK voor jongeren onder de 21 jaar in Israel.

In herinnering breng ik u de oproep van Europese voetballers die de keuze
van Israel als locatie voor het UEFA toernooi afkeuren

Wanneer u besluit mijn appel naast zich neer te leggen, weet dan, dat u
moreel medeplichtig wordt aan de ondersteuning van het onrechtmatige Israelische
bezettingsregime en vooral ook een gebgek aan loyaliteit en solidariteit toont tegenover
de Palestijnse medevoetballers.

Sport dient te verbroederen en daarom voorop te lopen in internationale solidariteit,
daar waar sporters en anderen worden onderdrukt.

Zolang Israel de onrechtmatige bezetting van de Palestijnse gebieden handhaaft
en daarmee de rechten van de Palestijnse bevolking met voeten treedt,
dienen er geen sportevenementen in Israel plaats te vinden, noch Israelische sportteams
uitgenodigd te worden voor Europese en Internationale evenementen

Ik hoop van harte, dat u hierin sportief en solidair bent en de enige juiste beslissing
neemt door af te zien van deelname in Israel.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan de KNVB over deelname aan het EK onder 21 jaar in Israel

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.