Boycot Israel/Vitens beeindigt samenwerking Mekorot/Adhesiebetuiging aan Waterbedrijf Vitens

AAN DE DIRECTIE VAN VITENS
AAN DE HEER S. KRAAIJEVELD, WOORDVOERDER VAN VITENS
Onderwerp:
Ahesiebetuiging met uw opzegging van de samenwerking met het Israelische
Waterbedrijf Mekorot
Geachte Directie
Geachte heer Kraaijeveld,
Hierbij spreek ik van harte mijn grote waardering uit voor uw moedige
besluit, de samenwerking met het Israelische Waterbedrijf Mekorot te beeindigen [1]
Hiermee hebt u waargemaakt, wat u ook in uw verklaring gezegd hebt, namelijk uw
respect voor internationale wet en regelgeving. [2]
Want afgezien van het feit, dat het allerminst verkieslijk is om samen
te werken met bedrijven uit een land als Israel, dat sinds 1967 het Internationaal
Recht op grove wijze schendt door de bezetting van de Palestijnse gebieden, de
Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3] te continueren, is er
natuurlijk meer met Mekorot aan de hand en op dat punt hebt u
terecht actie ondernomen.
Namelijk met betrekking tot Mekorots levering van water aan de illegale
Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,
Illegaal volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [4],
hetgeen is bevestigd door de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979] [5] en
in de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof dd 9 juli 2004 over
de Israelische Muur [die door het Gerechtshof illegaal is verklaard] [6]
Ook heeft de EU keer op keer de illegaliteit van de nederzettingen bevestigd [7], waarmee
ook het standpunt van de Nederlandse regering wordt weergegeven.
Ik geef u deze informatie nog eens uitgebreid, als munitie tegen eventuele
tegenstanders en pressie op u, uw beslissing terug te draaien.
Alsof dit nog niet zwaarwegend genoeg is, benadeelt Mekorot met haar waterlevering
aan die nederzettingen niet alleen  de bezette Palestijnse bevolking in
ernstige mate. [8]
Nota bene is dat water ”gestolen” van de Palestijnen, afkomstig als het is
uit bezet Palestijns gebied, [9] een politiek, die Israel sinds jaar en dag bedrijft [10]
Vanwege de verwerpelijke activiteiten van Mekorot in de illegale
nederzettingen heeft dan ook minister Ploumen vanBuitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking besloten, dit bedrijf niet te bezoeken [11]
En u als Vitens bedrijf hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gerechtigheid,
door respect te tonen voor mensenrechten en Internationaal Recht en de samenwerking
met fout bedrijf Mekorot te beeindigen.
Proficiat!
Uw actie wordt in Palestijnse kringen dan ook zeer gewaardeerd. [12]
TENSLOTTE
Uit nieuwsberichtgeving en andere betrouwbare bron heb ik vernomen, dat er momenteel
op uw bedrijf expliciete en impliciete druk zou worden uitgeoefend [via acties van de Israelische ambassadeur, de politieke partijen VVD, PVV, Christen-Unie en SGP] om op uw besluit, de samenwerking met fout bedrijf
Mekorot op te zeggen, terug te komen. [13]
Niet voor zwichten!
Ik bewonder u om niet alleen om uw principiele keuze voor de gerechtigheid, maar ook, omdat
u een van de eerste [semi] Overheidsinstanties bent, die zo’n fundamentele en juiste stap zet naar
een fout Israelisch bedrijf toe.
Blijft u dus bij uw beslissing.
U hebt hiermee een grote bijdrage geleverd in respect voor mensenrechten en
het Internationaal Recht en vervult daarmee een voorbeeldfunctie naar andere
bedrijven toe.
Hiervoor mijn grote waardering.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
[2]
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
[3]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[4]
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[5]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
[6]
”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[7]
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[8]
”Mekorot cuts supply to Palestinian communities in order to maintain unhindered service to Israeli colonies in the West Bank.”
ALTERNATIVE WATER FORUM 2012: ISRAEL’S NATIONAL WATER CARRIER VIOLATES
PALESTINIANS RIGHT TO WATER
22 MAART 2012
[9]
”Die afspraak is afgeblazen nu is gebleken dat Mekorot water wint in Palestijns gebied en dat levert aan de Joodse nederzettingen aldaar. ”
DE STENTOR
VRAGEN OVER DEAL VITENS IN ISRAEL
9 DECEMBER 2013
[10]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL RATIONS PALESTINIANS TO TRICKLE OF WATER
27 OCTOBER 2009
[11]

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Vitens beeindigt samenwerking Mekorot/Adhesiebetuiging aan Waterbedrijf Vitens

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.