Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan B & W Gemeente Amsterdam

 

 

 
VERNIETIGING IN GAZA
DIT ONDERSTEUNT DE GEMEENTE AMSTERDAM
ALS ER EEN STEDENBAND MET TEL AVIV KOMT
BEZETTING, OORLOGSMISDADEN EN VERNIETIGING

 

 

UPDATE
Op donderdag 18 juni wordt nog geen besluit genomen over de
Stedenband Amsterdam Tel Aviv, maar vergadert de raadscommissie
hierover
Dit document is een voorbereiding op de raadsvergadering van 1 juli:
Het besluit valt op 1 of 2 juli.
Begin september wordt de overeenkomst met Tel Aviv getekend. E.e.a. hangt
uiteraard af van de stand van zaken per 1 of 2 juli.
De informatie in mijn brieven , waarin ik schreef over de ”stemming” op 18 juni, moet dus zijn:
Vergadering van de Raadscommissie op 18 juni
INLEIDING
Volgens de nieuwsberichten zal Amsterdam een stedenband aangaan
met Tel Aviv en de Palestijnse stad Ramallah.
Zie
HET PAROOL
AMSTERDAM GAAT STEDENBAND AAN MET TEL AVIV EN
RAMALLAH
16 JUNI 2015
Het laatste juich ik toe, het eerste verwerp ik ten
zeerste, vanwege de misdadige Israelische bezettingspolitiek.
Stedelijke vriendschapsbanden zijn dan uitgesloten.
Zie mijn eerdere brief aan de Gemeenteraad van Amsterdam
STEDENBAND TEL AVIV-BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD
Nu roep ik het College B & W op, het voornemen tot die
stedenband met Tel Aviv te laten varen
Donderdag 18 juni zal hierover in de Gemeenteraad
worden vergaderd door de Raadscommissie.
In dit verband riep ik Groen Links reeds op
in hun fractievergadering [op 15 juni] zich tegen die stedenband
uit te spreken.
Zie
 
Hieronder dus de brief aan B & W
ZIE DE BRIEF:

 

AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTE
AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,
Geachte loco burgemeester,
Geachte Wethouders,
Geachte Secretaris,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van uw voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah.
Met klem wil ik u verzoeken deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uit
deze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.
Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (4)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
 
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaan nog
op dagelijkse basis door.
 
Zie ook
 
Btselem.org
 
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
af te zien van  een stedenband
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Steun gerechtigheid, geen bezettingsstaat!
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Ik dring er ten zeerste opaan, dat u afziet van die stedenband met
Tel Aviv en kiest voor het recht.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
 
(1)
(2)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(3)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
 
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(5)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan B & W Gemeente Amsterdam

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.