Boycot Israel/Spot on Israeli Theatre/Brieven aan Sponsors ”Spot on Israeli Theatre”/Israelische Ambassade, Prins Bernard Cultuurfonds, Bagels and Beans, G. D. Y. Housing

 

SPOT ON ISRAELI THEATRE/BRIEVEN AAN SPONSORS ”SPOT ON ISRAELI THEATRE”/ISRAELISCHE

AMBASSADE, PRINS BERNARD CULTUURFONDS, BAGELS AND BEANS, G. D. Y. HOUSING

ISRAELISCHE AMBASSADE/SPONSOR VAN
”SPOT ON ISRAELI THEATRE”
 
 
 
 
TO THE EMBASSY OF ISRAEL
YOUR SPONSORING OF ”SPOT ON
ISRAELI THEATRE”
THE AMBASSADOR
Your Excellency
I want to draw your attention for the following:
Recently I have .learnt, that you are one of the sponsors
of ”Spot on Israeli Theatre”, a cultural event, which has
been organised by the Stichting Rainbow.
Your involvement shows the official governmental interest
in this project.
Since the State of Israel, the country, that you represents
in the Netherlands, is a 47 years occupying country of
the Palestinian territories and Syrian Golan Heights,
I am of the opinion, that no cultural ties must exist
between Israel and other countries, as long as Israel
doesn’t obey the rules of civilisation and International
Law to end the occupation and respect the
fundamental human rights.

 

Therefore I have written underlying letter
to the Director of Stichting Rainbow, which has
organised this cultural event.
 
See also the appeal of more than 350 Holocaust survivors
and their descendants for an economic, cultural
and academic boycott of Israel
 
With regards
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 

PRINS BERNARD CULTUUR FONDS/SPONSOR

SPOT ON ISRAELI THEATRE
BRIEF AAN PRINS BERNARD CULTUURFONDS

AAN HET BESTUUR VAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS
ONDERWERP:
Uw sponsoring van het aanstaande culturele
weekendevenement ”Spot on the Israeli Theatre”
Geacht Bestuur,
Naar aanleiding van uw sponsoring van ”Spot on the Israeli Theatre”
schrijf ik u deze brief.
Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring
van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars
en hun performances en workshops het aanstaande weekend
[12/13/14 september] [1]
Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische
bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds
jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,
op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang
zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet
betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Met uw sponsoring van dit culturele evenement
[wat nota bene ook wordt gesponsord door
de Israelische ambassade] bent u moreel
medeverantwoordelijk voor de promoting
van een bezettingsstaat.
Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring
meer te geven aan culturele events uit Israel,
zolang de  bezetting niet wordt beeindigd.
Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice
van Stichting Rainbow, die dit event
heeft georganiseerd.
In Nederlands en Engels
 
 
 
 
Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust
overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele
en academische boycot van Israel
 
 
 
Ik reken op uw medewerking.
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
SPOT ON ISRAEL
PRINS BERNARD CULTUURFONDS/Sponsors
SPOT ON ISRAEL
PROGRAMME
BAGELS AND BEANS/SPONSOR ”SPOT ON ISRAELI
THEATRE”
BRIEF AAN BAGELS EN BEANS
AAN HET MANAGEMENT VAN BAGELS AND BEANS
ONDERWERP:
Uw sponsoring van het aanstaande culturele
weekendevenement ”Spot on the Israeli Theatre”
Geacht Management,
Naar aanleiding van uw sponsoring van ”Spot on the Israeli Theatre”
schrijf ik u deze brief.
Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring
van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars
en hun performances en workshops het aanstaande weekend
[12/13/14 september] [1]
Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische
bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds
jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,
op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang
zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet
betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Met uw sponsoring van dit culturele evenement
[wat nota bene ook wordt gesponsord door
de Israelische ambassade] bent u moreel
medeverantwoordelijk voor de promoting
van een bezettingsstaat.
Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring
meer te geven aan culturele events uit Israel,
zolang de  bezetting niet wordt beeindigd.
Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice
van Stichting Rainbow, die dit event
heeft georganiseerd.
In Nederlands en Engels
 
 
 
 
Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust
overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele
en academische boycot van Israel
 
 
 
Ik reken op uw medewerking.
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
SPOT ON ISRAEL
BAGELS AND BEANS/Sponsors
SPOT ON ISRAEL
PROGRAMME
 
 
 
 
G.D.Y. HOUSING/SPONSOR VAN ”SPOT ON
ISRAELI THEATRE”
 
 
 
BRIEF AAN G. D. Y. HOUSING
 
TO THE MAMAGEMENT OF
G. D. Y. HOUSING
SUBJECT:
Your sponsoring of the cultural weekend event
 ”Spot on the Israeli Theatre”
Dear Management,
I want to draw your attention for the following
I am very disappointed and indignated about your
sponsoring of the coming cultural weekend event
”Spot on the Israeli Theatre”. [1]
Of course you are aware of the 47 years Israeli
occupation of the Palestinian territories, with the
unevitable
opression, human rights violations and war crimes.
I am of the opinion that a State, which utterly
has no respect for International Law, should be
boycotted with all means, as long as she continues
to violate International Law, which means here
the occupation of the Palestinian territories.
By sponsoring this cultural event [with your
co sponsor, the Israeli Embassy], you are morally
responsible for the promoting of an occupying
State.
My request to you is, not to sponsor
any cultural Israeli event in the future
any more, as long as Israel doesn’t end
the occupation.
See further my letter to Mrs E. Netz, Director
of the Stichting Rainbow, which has organised
this event.
 
 
See also the impressive call of more than 350 Holocaust survivors
and their descendants, for a full economic, cultural and academic
boycott of Israel.
 
 
 
I trust you don’t sponsor any Israeli cultural event in the future.
Kind greetings
Astrid Essed
Amsterdam 
The Netherlands
[1]
SPOT ON ISRAEL
GDY HOUSING/Sponsors
SPOT ON ISRAEL
PROGRAMME

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Spot on Israeli Theatre/Brieven aan Sponsors ”Spot on Israeli Theatre”/Israelische Ambassade, Prins Bernard Cultuurfonds, Bagels and Beans, G. D. Y. Housing

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.