[Artikel Peter Storm]/Politiegeweld tegen protest tegen politiegeweld

 

POLITIEGEWELD TEGEN PROTEST TEGEN POLITIEGEWELD
ZIE WEBSITE PETER STORM

dinsdag 28 juni 2016

De politie van Den Haag heeft het weer voor elkaar. Elf arrestaties van mensen die volgens het Bevoegd Gezag tegen politiegeweld probeerden te protesteren op een plek waar dat Bevoegd Gezag, in de vorm van de burgemeester, dat had verboden. Daarmee laat die politie juist weer zien hoe terecht het protest en verzet tegen politiegeweld is, en hoe verachtelijk dat Bevoegde Gezag wiens vuile werk die politie doet.

 

 

 

Demonstranten waren in Den Haag op de dag dat het precies een jaar geleden was dat vijf politieagenten in het Haagse Zuiderpark de Arubaanse man Mitch Henriquez om het leven brachten met een wurggreep. Het Openbaar Ministerie weet na het horen van maar liefst “ruim zeventig” getuigen nog steeds niet of het de agenten daadwerkelijk gaat vervolgen. Dat zegt al iets. Int het vervolgen van actievoerders tont het OM doorgaans een stuk meer doortastendheid.

Ook veelzeggend is de reactie van de politie op de protesten van vandaag. Van te voren noemde politiechef Van Musscher de demonstraties “spijtig”, want de protesten “kunnen echter een deel van wat we samen met de bewoners hebben bereikt, weer teniet doen.” Hoe protesteren tegen dat probleem eventuele pogingen om het probleem aan te pakken, in de wielen rijdt, vertelde de politiechef er niet bij. Die pogingen zijn dan ook niet erg serieus te nemen. Ze dienen duidelijk om het imago van de politie op te krikken, en ‘orde en rust’ te garanderen. Or else. Racistisch politiegeweld – en dát is hier het probleem – blijft in haar kern onaangetast.

Een politiewoordvoerder noemt in het AD even wat initiatieven: “lessen voor basisscholen”“een programma waarbij agenten uitleggen waarom ze mensen staande houden” en een “politiedelegatie” die “regelmatig met bewoners uit de wijk om tafel (zit)”. Vrij vertaald: de politie legt uit waarom ze etnisch profileert en migranten intimideert. Het gedrag blijft het wordt alleen toegelicht. Nergens blijkt dat het gedrag zelf wezenlijk is veranderd. Maar repressie die meer wordt ‘uitgelegd’ is nog steeds repressie. Dat demonstranten daarop wijzen is niet zozeer “ontzettend vervelend voor de wijk”, maar voor de politie. Is dat eventjes pech hebben voor die politie.

Repressie ervaren mensen in de Schilderswijk nog steeds. Het AD schrijft dat mensen op het Hobbemaplein, in de Schilderswijk“klagen over controles, boetes voor futiliteiten, over ‘haantjesgedrag’ van agenten.” Advocaten spreken van verharding. Mourad Ouari, ondernemer, merkt op: “Er zijn minder controles, dat is positief, maar de cultuur is niet veranderd.” Volgens hem is het indienen van een klacht “nutteloos”, want: “Het vervelende is dat het verhaal van een agent altijd voor twee lijkt te tellen.” Als een gevestigde en gezagsgetrouwe krant als het AD al zoiets schrijft, dan zou de situatie nog wel eens veel beklemmender kunnen zijn dan het AD die schetst.

Volgens de politie is men echter op de goeie weg om het vertrouwen te herstellen. “Eerder zei plaatsvervangend politiechef Paul Entken dat er telkens zaken worden opgerakeld van ‘tig jaar geleden’” en dat daartegen  “alle mooie dingen die hier gebeuren” het afleggen. Deze agent mag er aan herinnerd worden dat Mitch Henriquez niet tig jaar geleden is omgebracht, en dat de klachten over “boetes voor futiliteiten” en dergelijke ook niet uit de prehistorie dateren.

Politiegeweld van agenten dat zich toespitst in en om de Schilderswijk – een buurt waar veel migranten wonen en waar de politie zo ongeveer als bezettingsmacht optreedt – is niet bepaald weg. De woede over politiegeweld, racistisch gericht op leden van migrantengemeenschapen, is dat evenmin. Vandaag waren er twee protesten. In het Zuiderpark werden bloemen neergelegd bij de boom waar de Arubaanse man precies een jaar geleden door politiegeweld om het leven kwam”, aldus Den Haag FM.  Er was meteen al “veel politie op de been”. Het aantal betogers bedroeg volgens Den Haag FM iets meer dan vijftig.

Een tweede demonstratie was aangekondigd, en die zou door de Schilderswijk komen. De burgemeester had dat verboden. “De gemeente wilde voorkomen dat er opnieuw rellen uitbraken in de Heemstraat, zoals precies een jaar geleden.” Dat verwijst naar de opstand die er utbrak toen een emotioneel protest vanwege de dood van Mitch Henriquez een lomp gezag en een opgefokt politiekorps tegenover zich vond. De angst voor “rellen” was gisteren een smoes om, voor de zoveelste keer, het demonstratierecht in te perken, juist in een buurt waar voor protest en demonstraties zo veel aanleiding is. En als de gemeente geen ‘ rellen’ wil in de Schilderswijk, dan kan ze beginnen met  het terugtrekken van de politie uit die wijk.

Natuurlijk accepteren mensen die inperking niet. Hoe precies de arrestaties plaatsvonden kan ik uit de berichtgeving niet opmaken. Maar van iets dat ook maar leek op het begin van ‘rellen’ is in berichtgeving weinig te vinden. Omroep West:  “In de loop van de avond werden op verschillende locaties Schilderswijk in totaal elf mensen aangehouden.” Niet op één plek dus, maar her en der. Klaarblijkelijk was er dus niet echt een groep al aan het betogen geslagen. “Zij waren bij de demonstratieve optocht aanwezig en wilden ondanks een demonstratieverbod toch demonstreren.”

Dat ziet er uit alsof de politie deelnemers van de eerder betoging, vervolgens heeft gespot en van de straat heeft geplukt voordat het tot een tweede demonstratie kon komen. Zelfs als je het verbod om in de Schilderswijk te demonstreren rechtmatig en acceptabel zou vinden – wat ik nadrukkelijk niet doe – dan nog zijn deze mensen niet aangehouden wegens die verboden demonstratie, maar hooguit wegens gedrag dat door de politie werd opgevat als teken van een voornemen om te gáán demonstreren. Preventieve aanhoudingen dus, niet vanwege een strafbaar feit maar vanwege het vermoeden dat ze een strafbaar feit – volgens het Bevoegde Gezag dan – wilde gáán plegen.

Ongeacht hoe de aanhoudingen precies plaats hebben gevonden, ook dit was wederom politiegeweld, een inbreuk van gewapende lieden op het beetje vrijheid die mensen nog hebben, in opdracht van het Bevoegd Gezag. Het is de hoogste tijd om dit Gezag maar eens Volledig Onbevoegd te verklaren, om dit Gezag dat systematisch gewelddadig en racistisch optreedt, te trotseren en de dragers van dat Gezag, geüniformeerd, van ambtsketen voorzien of anderszins – op alle mogelijke en tal van onmogelijke manieren te ondermijnen, te saboteren en van iedere effectiviteit te helpen beroven.

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Politiegeweld tegen protest tegen politiegeweld

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.