Antiterreureenheid kampt met ernstig personeelstekort/Weg met die antiterreureenheden/Shoot to kill en hetze tegen moslims en mensen van kleur/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTI TERREUREENHEDEN ZIJN BEPAALD GEEN
RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL, DIE DE WERELD
BEVRIJDEN VAN DRAKEN, MAAR ESKADERS MET
EEN LICENSE TO KILL
TE VAAK EINDIGEN CONFRONTATIES MET ECHTE OF
VERMEENDE ”TERRORISTEN” IN HET
”UITSCHAKELEN” VAN DE VERDACHTEN

DIT IS DE WERKELIJKHEID:
ANTITERREURACTIE
”SHOOT TO KILL”

 

TERRORISME/DOOR HET WESTEN GEBAARDE DRAAK

 

 

 

 

 

ANTI TERREUREENHEID KAMPT MET ERNSTIG PERSONEELSTEKORT/

WEG MET DIE ANTI TERREUREENHEDEN/

SHOOT TO KILL, HETZE EN STIGMATISERING MOSLIMS EN MENSEN VAN KLEUR/REACTIE OP AT5

”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
Nieuws over anti-terreureenheden schiet mij doorgaans in het
verkeerde keelgat.
Deze keer niet, omdat er werd geschreven, dat de Dienst Speciale
Interventies, die doorgaans wordt ingezet bij terreurdreiging,
met een ernstig personeelstekort kampt. [1]
Goed nieuws, vind ik en wat mij betreft wordt die hele anti terreureenheid
zo snel mogelijk opgeheven, omdat er een gevaarlijk luchtje aan kleeft.
Ten onrechte wordt in het AD artikel, dat steen en been klaagt over
het ”personeelstekort” en het ”bij nacht en ontij te moeten klaarstaan”
van het personeel, gedaan alsof het hier om Ridders van de Ronde Tafel
gaat, die de wereld van draken moeten bevrijden. [2]
De werkelijkheid is anders.
Terrorisme is niet alleen een zelfgecreeerde draak, die terreureenheden zijn
gevaarlijk en mogelijk doodseskaders, iets waartoe te vaak het zwijgen
over wordt gedaan.
Dus gooi ik het out in the open.

 

Tenslotte gaat het hier om mensenleven en in mijn boek telt
ieder mensenleven, die van ”onschuldigen”, slachtoffers, daders,
potentiele daders en verdachten.
ANTI TERREUREENHEDEN/SHOOT TO KILL
”MAKE NO PRISONERS”
AGAIN AND AGAIN
FRANKRIJK
DENEMARKEN
BELGIE
Het komt net iets te vaak voor, dat bij de ”jacht” op
echte/vermeende daders van een terroristische aanslag [of
een, waarvan men vermoedt, dat die het is], vrijwel nooit
arrestaties worden verricht, maar dat de vermoedelijke daders
worden ”doodgeschoten door de politie”, zoals het klinisch
wordt genoemd.
FRANKRIJK:
Dat is zo gebeurd in Frankrijk, toen de vermoedelijke schutter
van de aanslag op een Joodse school in Toulouse [en eerder in Montauban
, op een aantal militairen, die hadden gediend bij Westerse militaire interventies] werd doogeschoten. [3]
Volgens de Franse autoriteiten schoot de man op de politie. [4]
Nou is dat best mogelijk, maar het wil er bij mij niet in, dat
het bij een dergelijke grootscheepse jacht op een verdachte,
voor de politie niet mogelijk is hem te arresteren zonder te
hoeven doden.
Voor mij wijst dat richting executie en dat werd ook, niet ten onrechte, geopperd door de vader van de verdachte. [5]
Natuurlijk werd dat weggewuifd, maar het wordt tijd, daar maar
eens gerichter aandacht aan te gaan schenken.
Dit herhaalde zich na de aanslag op het kantoor van Charlie
Hebdo in Parijs, toen de broers Kouachi [verdachten van deze aanslag]
door de politie/veiligheidsdiensten werden doodgeschoten,
na een bestorming van de drukkerij. [6]
Ook de gijzelnemer van een supermarkt werd gedood. [7]
DENEMARKEN:
Op 15 februari schoot de Deense politie de verdachte van twee aanslagen
dood. [8]
Ook hier weer:
Een ”grootscheepse klopjacht, waarbij helicopters en gepansterde
wagens werden ingezet” [9]
Mankracht genoeg dus, om tot arrestatie over te gaan.
BELGIE/VERVIERS
De dodelijke anti terreuractie in Verviers [kort na de aanslagen
op het kantoor van Charlie Hebdo] was nog bizarrer, omdat er
nog niets gebeurd was, maar er werd vermoed, dat er aanslagen
zouden worden gepleegd.
En net als in Frankrijk [ volgens de politie tenminste] begonnen de [door hen zo genoemde]
”Jihadisten” ”minutenlang op de politie te schieten, die het vuur beantwoordde. [10]
Overigens was de berichtgeving hierover in de Belgische media
uiterst verwarrend, waarbij paniek zaaien niet van de lucht was.
Kwalijker echter nog was, dat de berichtgeving melding maakte
van de versie van de politie [terreurverdachten openden het vuur,
politie schoot terug uit zelfverdediging], maar niet van de versie
van de bij de Verviersactie opgepakte man, die vermeldde, dat
de politie zonder waarschuwing als eerste begon te schieten.

[11]

Over hoor en wederhoor gesproken…….
IMPACT OP MOSLIMS EN ANDERE MENSEN VAN KLEUR
Een eng neveneffect van dit Rambo anti terreurgedrag is de
impact op moslims en andere mensen van kleur. [12]
Ze werden al gemakkelijk als ”de vijand” gezien en over een kam
geschoren.
Op 20 januari hadden er al meer dan 100 acties tegen moslims
en de Islam plaatsgehad, in een geval met de dood tot gevolg. [13]
In Belgie werden ook moslims en ”Arabisch” uitziende mensen
de dupe.
Dit overkwam voormalig AEL voorman Dyab Abou Jahjah, die
vlak voor zijn huis twintig minuten lang door de politie onder
schot werd gehouden. [14]
Zelf zegt hij hierover
” “Een echte schande, een geval van ethnic profiling. We zijn nu allemaal vermeende terroristen. (…) We zien er allemaal uit als op die cartoons die iedereen nu zo graag publiceert.”

“In mijn straat, aan mijn huis, onder schot worden gehouden. Ze hadden ook gewoon een paar meter verder op de bel kunnen kijken om die naam te vergelijken met die op mijn identiteitskaart”, klinkt het. “Toen ik voor mijn deur stond, vroeg ik mij af of ik wel nog het recht had om die te openen.” [15]

Zo wordt onder invloed van terreurhysterie en
trigger happy anti terreureenheden omgegaan met
moslims en ”Arabisch” uitziende mensen, die
dan automatisch verdacht zijn.
Zondebokideologie in werking.
Een stap richting politiestaat. [16]
ZELFGECREEERDE DRAKEN
Terrorisme, als militaire aanval op burgers of burgerdoelen,
is onacceptabel en inhumaan, maar het komt wel ergens
vandaan.
En dat is waarvoor zowel Westerse politici en vele mainsteam media
hun ogen bewust sluiten.
Vreemd is dat niet, aangezien terrorisme vooral een reactie
is op de Westerse politiek-economische-militaire dominantie in de
wereld, de Westerse militaire acties in het Midden-Oosten, Afrika
en andere delen in de wereld en inherent daaraan de in de meeste
gevallen ongestrafte oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid.
Een voorbeeld van Westers onrecht is de voortdurende steun
, vooral door de VS [met in zijn kielzog de gedogende EU]
aan bezettingsstaat Israel, wiens oorlogsmisdaden worden
vergoeilijkt en gebagatelliseerd. [17]
En de steun aan dictatoriale regimes wereldwijd.
ISIS is voor een deel gecreeerd door het Westen, dat het sjiitische
regime van de vroegere Iraakse president Al Maliki in het zadel
heeft geholpen tijdens de VS bezetting van Irak.
Dit regime heeft zich aan grootscheepse vervolging van de soennitische
moslims schuldig gemaakt, met als reactie soennitisch verzet, waarin
ISIS zijn kans schoon zag. [18]
Een staaltje van politieke en mediamanipulatie is, dat de misdaden
van ISIS breed worden uitgemeten en over die van het Iraakse regime
[tegen de soennieten], het zwijgen wordt gedaan. [19]
Dit alles maakt terrorisme niet minder misdadig, maar
nogmaals, door het Westen gecreeerde draken, die zullen
blijven teisteren, zolang het Westen de wereld blijft overheersen,
landen binnenvalt, samenlevingen ontwricht en straffeloos
oorlogsmisdaden blijft begaan. [20]
TRIGGER HAPPY ANTI TERREUREENHEDEN/HET GROTE ZWIJGEN
Het engste vind ik nog de vanzelfsprekendheid, waarmee het
doodschieten van echte/vermeende terreurverdachten gepaard gaat.
Het publiek en de media slikken klakkeloos het verhaal, dat de
”terroristen” het vuur op de politie openden, hoe onwaarschijnlijk
dat soms ook klinkt, prijzen deze anti terreureenheden zelfs
voor het ”uitschakelen” [euphemisme voor doden] van de ”terroristen”
[tussen aanhalingstekens omdat iemand pas een terrorist is na
veroordeling door de rechter] en zitten er kennelijk niet mee, dat het recht
op leven en het recht op een eerlijk proces hier wordt geschonden.
Gaat men zo gemakkelijk voorbij aan artikel 3, Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens? [21]
Maar gelukkig zijn er nog enkelen, die blijven protesteren. [22]
EPILOOG
De trigger happy handelwijze van anti terreureenheden, die bijna
standaard verdachten van aanslagen ”doodschieten” en de algemene
acceptatie daarvan is verontrustend en moet doorbroken worden.
Recht op leven is voor iedereen, zonder aanziens des persoons.
Dus ook voor terreurverdachten en ”Jihadisten”
En ook het recht op een eerlijk proces.
Als deze standaard wordt losgelaten, wordt het gevaar van ontsporing
steeds groter.
En komt de politiestaat dichterbij.
Neen, weg met die anti terreureenheden, die kennelijk
boven de wet staan.
Als er iets dreigt, is de gewone politie voldoende
toegerust om in te kunnen grijpen.
Maar dan wel via een arrestatie en met respect op leven.
Geen executies!
Ik eindig met een indrukwekkend citaat uit het Boeddhistisch
Dagblad, dat goed weergeeft, wat er hier speelt:
Direct daaronder mijn reactie op AT5
”Niemand weet of het doodschieten van de vijf mannen-drie in Parijs, twee in Verviers, te voorkomen was geweest. Omdat er geen informatie over is en alleen maar vragen rijzen. Waarom werden de twee mannen die ‘al schietend’ uit de drukkerij renden niet uitgeschakeld door goed opgeleide scherpschutters? Waarom gebeurde dat ook niet in Verviers? Was de situatie er niet naar. Er waren toch goed geoefende en uitgeruste ‘speciale eenheden’ aanwezig. We weten het niet, er is gekuist. Eenieder zou voor de wet gelijk moeten zijn: ook terroristen. In dit geval verdachten, tot de rechter heeft gesproken. Zo zou het moeten zijn in een Europa waar miljoenen mensen de straat opgaan om  vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We zijn aangeland op het niveau van het kuisen van mensen en niemand maakt zich er druk over. Niemand wil weten wat de waarheid is.” [23]
Astrid Essed
NOTEN
ONDER DE NOTEN/REACTIE OP AT5
[1]
AT5
ANTITERREUREENHEID KAMPT MET ERNSTIG PERSONEELSTEKORT
14 MEI 2015
AD
GEZOCHT: STOERE MANNEN VOOR DE JACHT OP ZWARE JONGENS
13 MEI 2015
[2]
”Sinds de toegenomen terreurdreiging in Nederland moeten steeds meer speciaal getrainde en zwaarbewapende agenten en militairen 24 uur per dag paraat staan. ,,Dit trekt een enorme wissel op mijn mensen,” zegt Remmert Heuff, hoofd DSI, in politievakblad Blauw. ,,We hebben dringend behoefte aan mensen die ook bij grote dreiging het hoofd koel kunnen houden.”

……

…….
”,,De antiterreureenheid heeft een imago-probleem, zeker binnen de politie. Zo voelen agenten er weinig voor om bij een AT te gaan werken en voortdurend bij nacht en ontij klaar te moeten staan. Ze houden nauwelijks tijd over voor een sociaal leven.”
AD
GEZOCHT: STOERE MANNEN VOOR DE JACHT OP ZWARE JONGENS
13 MEI 2015
WIKIPEDIA
RONDE TAFEL
WIKIPEDIA
RIDDERS VAN DE RONDE TAFEL
WIKIPEDIA
ORDE VAN DE RONDE TAFEL
[3]
WIKIPEDIA
TOULOUSE AND MONTAUBAN SHOOTINGS
WIKIPEDIA
SIEGE AND PERPETRATOR’S DEATH
CNN
FRENCH KILLINGS SUSPECT DIES SHOOTING AT
POLICE,AUTHORITIES SAY
22 MARCH 2012
[4]
CNN
FRENCH KILLINGS SUSPECT DIES SHOOTING AT
POLICE,AUTHORITIES SAY
22 MARCH 2012
[5]
”“France is a big country that had the means to take my son alive. They could have knocked him out with gas and taken him in,” he said. “They preferred to kill him.”
THE NATIONAL POST
TOULOUSE SIEGE: MOHAMED MERAH’S FATHER PLANS
TO SUE FRANCE OVER SON’S DEATH
26 MARCH 2012
 
 
 
 
[6]
 
 
VERDACHTE AANSLAG CHARLIE HEBDO GEDOOD,
GIJZELINGEN PARIJS VOORBIJ
9 JANUARI 2015
 
 
 
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/
GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB
CHARLIE HEBDO
ASTRID ESSED
 
 
 
[7]
 
 
VERDACHTE AANSLAG CHARLIE HEBDO GEDOOD,
GIJZELINGEN PARIJS VOORBIJ
9 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
FINANCIEEL DAGBLAD
POLITIE SCHIET VERMOEDELIJKE DADER AANSLAGEN
KOPENHAGEN DOOD
15 FEBRUARI 2015
[9]
”Na een grootscheepse klopjacht, waarbij helikopters en gepantserde wagens werden ingezet, werd de man doodgeschoten bij het treinstation in de centraal gelegen wijk Nørrebro.”
FINANCIEEL DAGBLAD
POLITIE SCHIET VERMOEDELIJKE DADER AANSLAGEN
KOPENHAGEN DOOD
15 FEBRUARI 2015
[10]
NOS
TWEE DODEN BIJ BELGISCHE ANTI TERREURACTIE
15 JANUARI 2015
[11]
”Geen enkele krant had het over het ballistisch onderzoek in Verviers dat toch uitsluitsel moet kunnen geven over de feiten. Er wordt wel vermeld dat de man die werd opgepakt in Verviers een andere versie heeft van de feiten. Volgens hem begon de politie zonder waarschuwing te schieten, maar in de kranten lees je enkel de versie van de politie. ”
DE WERELD MORGEN.BE
KRANTEN GINGEN ZICH NA VERVIERS TE BUITEN AAN
KRITIEKLOZE SPECULATIE
CHRISTOPHE CALLEWAERT
22 JANUARI 2015
[12]
WIKIPEDIA
RAMBO [FILM SERIES]
GENRE/ACTIEFILMS
[13]
”Er hebben op het moment van schrijven meer dan 100 acties tegen moslims
en de Islam plaatsgehad, [31] in een geval met de dood tot gevolg. [32]”
Ik schreef dit artikel op 20 januari
 
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/
GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB
CHARLIE HEBDO
ASTRID ESSED
 
HET PAROOL
ZEKER HONDERD ANTIMOSLIMACTIES IN FRANKRIJK
NA AANSLAGEN
19 JANUARI 2015
LE PARISIEN
INTERACTIF: 116 ACTES ANTIMUSULMANS EN FRANCE
DEPUIS L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE HEBDO
19 JANVIER 2015

Drie aanvallen op moskeeën geregistreerd … Er werden zowel granaten als kogels gebruikt”

FRANSE MOSKEEEN AANGEVALLEN NA AANSLAG
CHARLIE HEBDO
8 JANUARI 2015
THE INDEPENDENT
MOROCCAN MAN IN FRANCE KILLED AT HOME IN FRONT OF WIFE
IN ”HORRIBLE ISLAMOPHOBIC ATTACK”
17 JANUARY 2015
[14]
WIKIPEDIA
DYAB ABOU JAHJAH
LETTERS FROM BRUSSELS
”AT GUNPOINT”, UNDER MY OWN WINDOW!
ABOU JAHJAH
11 JANUARY 2015
ABOU JAHJAH
”POLITIE HIELD MIJ TWINTIG MINUTEN ONDER SCHOT
VOOR MIJN HUIS.”
16 JANUARI 2015
[15]
ABOU JAHJAH
”POLITIE HIELD MIJ TWINTIG MINUTEN ONDER SCHOT
VOOR MIJN HUIS.”
16 JANUARI 2015
[16]
”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
[17]
NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE OVER IRAN/
RUZIE TUSSEN OORLOGSMISDADIGER ISRAEL EN MEDEPLICHTIGE
VS/ISRAELISCH TERRORISME TEGEN PALESTIJNEN MET AMERIKAANSE
STEUN
ASTRID ESSED
[18]
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN
OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
[19]
AMNESTY INTERNATIONAL
IRAQ
EVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-
BACKED SHIA- MILITIA
14 OCTOBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ABSOLUTE IMPUNITY
MILITIA RULE IN IRAQ
OCTOBER 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE
14 SEPTEMBER 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
TO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQI
GOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO
28 SEPTEMBER 2014
THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS
5 OCTOBER 2014
VOLKSKRANT
”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”
13 OCTOBER 2014
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAK
EN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BEYOND MOSUL
26 SEPTEMBER 2014
[20]
DE WERELD MORGEN.BE
VERVIERS EN DE EUROPESE TERRORISTEN
LUC REYCHIER
16 JANUARI 2015
HERDENKING 11 SEPTEMBER, EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/
GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
[21]

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[22]
”Zeker, er werden kalasjnikovs en ander oorlogstuig in hun appartement gevonden , lieverdjes zullen het allicht niet zijn geweest. Maar zolang een onpartijdig onderzoek niet heeft vastgesteld dat de agenten in Verviers niet anders konden dan de twee vermoedelijke jihadisten af te maken, is hier sprake van een standrechtelijke executie. Dat geldt, het spijt me zeer, ook voor de drie moordenaars die in Parijs werden “geneutraliseerd”. In ons land en in Frankrijk is de doodstraf , net zoals in ieder ander beschaafd land , afgeschaft. Nergens staat vermeld dat dit niet geldt voor jihadisten. Of dat agenten op eigen houtje de doodstraf mogen uitvoeren – behalve dan in het geval van wettige zelfverdediging.”
SALON VAN SISYFUS
WRANG
19 JANUARI 2015
”Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooigekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.”
BOEDDHISTISCH DAGBLAD
VERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMAND
MAAKT ZICH ER DRUK OVER
19 JANUARI 2015
 
 
[23]
 
 
BOEDDHISTISCH DAGBLAD
VERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMAND
MAAKT ZICH ER DRUK OVER
19 JANUARI 2015
 
 
 
 
REACTIE OP AT5
ANTI TERREUREENHEID KAMPT MET ERNSTIG
PERSONEELSTEKORT
14 MEI 2015
ANTI TERREUREENHEID KAMPT MET ERNSTIG PERSONEELSTEKORT/ANTI TERREURHETZEDRAAGT BIJ AAN HETZE EN STIGMATISERING
Ik heb een oplossing”Opheffen die ”antiterreureenheden”.Te vaak eindigt hun confrontatie met echte of vermeende ´´terroristen´´ ¨met het doden van deze verdachten.(Dit jaar in Belgie en in 2012 in Frankrijk) Of ze rechtmatig hebbengehandeld of ´´shoot to kill´´ beleid voeren, wordt niet eens onderzocht.Gevaarlijk en een bedreiging voor de rechtsstaat, deze mogelijkedoodseskaders. Daarbij komt het maar al te vaak voor, dat inhun ogen ´´verdachte´´ lieden ¨(Marokkanen of andere mensenvan kleur) zonder enige verdenking worden aangehouden en geintimideerd,zoals voormalig AEL voorman Abou Jahjah nog dit jaar ervoer.
Zie Abou Jahjah/Letters from Brussels/´´At gunpoint´´
Zo krijgt ´´terreurdreiging´´ vaak het karakter van stigmatiseringvan hele bevolkingsgroepen, terwijl de diepere oorzaken (VS/Westerseeconomisch/militaire dominantie in de wereld) worden gebagatelliseerd.
Herdenking 11 september, eenzijdige morele verontwaardiging
Dus weg met die antiterreureenheden, terreurhysterie en stigmatiseringniet blanken. Als er echt iets dreigt, is de gewone politie goed genoeguitgerust.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Antiterreureenheid kampt met ernstig personeelstekort/Weg met die antiterreureenheden/Shoot to kill en hetze tegen moslims en mensen van kleur/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.