Anti ISIS demonstratie in Amsterdam/Anti ISIS protest goede zaak/ISIS/NEE/VS Luchtaanvallen/NEE/Reactie op AT5

Strijder zwaait met de ISIS-vlag in Irak

STRIJDER MET ISIS VLAG
ANTI ISIS DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM/ANTI ISIS PROTEST GOEDE ZAAK/
ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE/REACTIE OP AT5
Aanstaande 30 augustus is er op de Dam een demonstratie (1) tegen
de Islamistische (Islamisme is de politieke Islam), organisatie
ISIS (nu IS genaamd), die zowel in Irak(2) als Syrie (3) militair opereert en, helaas,
dood en verderf zaait. (4)
Gemeld worden misdaden als het ontvoeren, doden en verdrijven van etnische en
religieuze minderheden. (5)
Kop van Jut zijn christenen, Turkmenen, Shabaks en Yazidi´s. (6) (een
religieuze minderheid) (7)
De opvattingen en gehanteerde tactiek van ISIS is nogal Middeleeuws.
Naar het voorbeeld van de oude Spaanse Koningen Ferdinand en Isabella (8),
die destijds Joden en Moren verdreven (9), zeggen ze nu tegen de christenen
´´Bekeren of vertrekken´´ (10)
De mogelijkheid om te blijven en een speciale belasting te
betalen (11) is er ook, maar er blijft dan risico,
gedood te worden. (12)
Geen wonder, dat duizenden christenen zijn gevlucht. (13)
Yazidi´s, van wie er al velen gedood zijn (14), zijn ook massaal
op de vlucht geslagen. (15)
In tegenstelling tot wat ISIS beweert, is er geen sprake van, dat
zij handelen in naam van de Islam.
Integendeel.
De Islam is, evenals christendom en Jodendom, een religie
van naastenliefde en vrede en de handelingen van ISIS zijn daarmee
in alle opzichten in strijd.
HOE IS ISIS ONTSTAAN EN WAT VERKLAART DE SNELLE OPMARS
Maar hoe is dit nu allemaal zo gekomen, want het is duidelijk,
dat ISIS niet uit de lucht is komen te vallen.
Een van de belangrijkste oorzaken is de onderdrukking,
door het huidige Iraakse Sjiietische regime, van de Soenitische
minderheid. (16)
Terecht was daar veel verzet tegen, vanuit diverse groeperingen,
en een van die groeperingen, ISIS, heeft zich dus nu in rap
tempo op succesvolle wijze (17) van een groot deel van Irak en
Syrie meester gemaakt.
Dat twijfelachtige ´´succes´´ is deels te danken aan intimidatie (18).
Zo kregen ze de plaats Baji in handen, nadat ze plaatselijke
notabelen hadden gebeld met het advies aan ´´jullie
zonen in de politie en het leger om de wapens neer te leggen en zich
terug te trekken voor het ochtendgebed (van dinsdag)´´, aldus
een inwoner van die plaats. (19)
Een tweede oorzaak van die snelle opmars ligt in de steun,
die ISIS wel degelijk heeft (of had) van delen van de Soennitische
gemeenschap (20) en begrijpelijk is dat wel, sinds zij na de
val van Saddam Hoessein (onder het nare mom van stuivertje
verwisselen), tot tweederangsburgers waren verworden (21) (wat ik
hierboven al schreef), nadat onder Saddam Hoessein juist de Sjiietische
meerderheid door de Soennitische minderheid (waartoe Saddam
Hoessein behoorde) werd onderdrukt.
Vandaar.
Op deze terechte Soennitische grieven (22) is ISIS meegelift.
Een derde reden, die het succes van ISIS verklaart, is de buitmaking
van wapens van Amerikaanse makelij op
het Iraakse leger, (23)
Anders gezegd
De wapens van het Iraakse leger worden tegen hen gebruikt.
Ironie.
ISIS/BITTERE VRUCHT VAN DE VS AANVAL/BEZETTING IN IRAK
Maar het gaat nog dieper.
Terug naar de VS aanval op Irak met de daaropvolgende
keiharde bezetting, met alle oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen
en onderdrukking. (24)
Duizenden burgerdoden (25)
Dat vergeten diegenen, die nu achter de VS luchtaanvallen
op ISIS staan, maar al te makkelijk.
Want mensen hebben  vaak een te kort geheugen.
Uit die ellende van oorlog en bezetting kwam een genadeloze
burgeroorlog tussen Soennieten en Sjiieten voort, die meer dan 100 000 slachtoffers heeft geeist (26) en een intense
bittere verdeeldheid.
Belangrijkste schuldigen waren de Sjiietische premier Maliki
die de Soennieten, met steun van bezetter de VS ,tegen zich  in het
harnas joeg. [28]
In feite ging de strijd dus tegen de regering Maliki, marionet
van de VS bezetter [29], maar ook de strijd tegen de VS bezetting [tot 2011]
op zich werd voortgezet. [30]
In een dergelijk klimaat is het voor een groep als ISIS, die naast
religieus fundamentalisme ook stoere anti VS taal uitslaat [31]
gemakkelijk garen spinnen.
ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE
De Amerikaans/Westerse bezorgdheid over de slachtoffers
van de ISIS terreur is een lachertje.
Noch laten ze zich leiden door menslievendheid of
humaniteit.
Het enige, dat de VS nu beweegt, in actie te komen en
luchtaanvallen uit te voeren op ISIS, is keihard eigenbelang.
Niets anders.
Bovendien hebben twee Golfoorlogen en de aanval op Afghanistan [32]
wel aangetoond, dat de VS nul comma nul respect heeft
voor mensenlevens.
Aanvallen met clusterbommen, met als tol duizenden
burgerslachtoffers [33], CIA foltering van gevangenen [34],
Guantanamo Bay [35] en ga zo maar door.
Nieuw Amerikaanse militair ingrijpen zal verder dood en verderf
zaaien en de regio meer naar de afgrond helpen.
Hoezeer ook een verwerpelijke groepering, de strijd tegen ISIS
is niet geholpen met Westers wapengekletter.
De publicist en activist Peter Storm heeft het mooi verwoord
”Misdadige luchtaanvallen op misdadige groepering. [36]
ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN NEE
De strijd tegen ISIS is een zaak van het Iraakse volk.
Niet van imperialistische Grootmachten.
Zie hieronder mijn reactie op AT5
Astrid Essed

REACTIE OP AT5
ANTI ISIS PROTEST OP DE DAM/ISIS CRIMINELE GROEPERING,
MAAR AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN ZIJN DAT OOK
Dat ISIS [nu IS] een misdadige organisatie is, die zich schuldig maakt aan
de ontvoering, het doden en etnische zuiveringen van religieuze minderheden,
staat wel vast en daartegen is een dwingend protest op zijn plaats.
Dat wil echter niet zeggen instemming met luchtaanvallen van de eveneens
[en veel machtigere] misdadige imperialistische mogendheid, de VS, die
zowel in Irak, Afghanistan en andere regionen dood en verderf gezaaid heeft
door oorlogen en bezetting en zich nu als de ”goeie” presenteert.
Laten we niet vergeten, dat ISIS is ontstaan uit terecht verzet van de Soennitische
moslims tegen het Iraakse Sjiietische [andere moslimstroming] regime, dat de
rechten van die Soennieten onderdrukte. Allemaal als gevolg van de VS aanval
op Irak in 2003. ISIS NEE, VS MILITAIR INGRIJPEN, NEE.
Dit is een strijd van het Iraakse volk zelf.
http://www.hrw.org/news/2014/08/09/nightmare-iraq
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities
http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/
Astrid Essed
NOTEN
[1]
AT5
UPDATE/ANTI ISISDEMONSTRATIE IN AMSTERDAM
11 AUGUSTUS 2014
[2]
ISIS VEROVERT GROOTSTE STUWDAM IRAK
3 AUGUSTUS 2014
[3]
NOS
IS VEROVERT PLAATSEN IN NOORD-SYRIE
13 AUGUSTUS 2014
[4]
AMNESTY INTERNATIONAL
NORTHERN IRAQ
CIVILIANS IN THE LINE OF FIRE
JULY 2014
[5]
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIES
ISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES
19 JULY 2014
[6]
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIES
ISIS ABDUCTING,, KILLING,  EXPELLING MINORITIES
19 JULY 2014
[7]
WIKIPEDIA
YAZIDI
 
 
 
[8]
 
 
WIKIPEDIA
CATHOLIC MONARCHS
 
 
 
[9]
 
 
WIKIPEDIA
EXPULSION OF NON-CHRISTIANS AND SPANISH INQUISITON
 
 
Bron
 
 
WIKIPEDIA
CATHOLIC MONARCHS
 
 
 
 
[10]
 
 
THE INDEPENDENT
ISIS TAKES IRAQ’S LARGEST CHRISTIAN TOWN AS
RESIDENTS TOLD:- ”LEAVE, CONVERT OR DIE”
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
[11]
 
 
GLOBAL POST
CHRISTIANS FLEE JIHADIST ULTIMATUM
IN IRAQ’S MOSUL
 
 
 
 
[12]
 
 
BBC
IRAQI CHRISTIANS FLEE AFTER ISIS ISSUE
MOSUL ULTIMATUM
16 JULY 2014
 
 
 
[13]
 
 
DAILY MAIL
THOUSANDS OF CHRISTIANS FLEE ISLAMIC 
MILITANTS PULLING DOWN CHURCH CROSSES
IN IRAQ AFTER THEIR BIGGEST TOWN IS
OVERRUN BY ISIS
7 AUGUST 2014
 
 
 
[14]
 
RT COM
ISIS KILLED 5OO YAZIDI’S, BURIED SOME ALIVE
INCL WOMEN AND CHILDREN-IRAQ
10 AUGUST 2014
 
[15]
THE HUFFINGTON POST
THOUSANDS OF IRAQI YAZIDIS FLEE TO
SYRIA AFTER KURDS OPEN SAFE PASSAGE
10 AUGUST 2014
[16]
OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLEN
OP MISDADIGE GROEPERING
PETER STORM
[17]
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
[18]
BLOODY LEGACY OF US INVASION AS
TATTERED IRAQ TEETERS ON EGDE
11 JUNE 2014
[19]
[21]
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
 
 
[22]
 
 
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
 
 
[23]
 
 
HP DE TIJD
HOE DE VS DE STRIJD TEGEN ISIS BEWUST 
TEGENWERKEN
5 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[24]
 
HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[25]
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
[26]
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
[27]
VOLKSKRANT
IS MAAKT DEEL UIT VAN EEN GROTERE OORLOG
TUSSEN SOENNIETEN EN SJIIETEN
15 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[28]
 
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
 
 
 
 
[29]
 
IRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIE
PAUL VAN DEN BAVIERE
15 JUNI 2014
 
 
[30]
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
[31]
Het doel van de Islamitische Staat in Irak en de Levant is jihad tegen de Amerikanen in Irak en tegen iedereen die volgens de Staat met hen samenwerkt, voornamelijk sjiieten, en het stichten van een islamitisch kalifaat in Irak,”
WIKIPEDIA
ISLAMITISCHE STAAT (IN IRAK EN DE LEVANT)
 
 
 
[32]
 
 
HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
 
 
[33]
HERDENKING 11 SEPTEMBER: EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING: GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
 
 
[34]
HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
12 JULY 2011
[35]
HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO BAY
 
 
 
[36]
 
 
OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4)/MISDADIGE LUCHTAANVALLEN
OP MISDADIGE GROEPERING
PETER STORM
 

Reacties uitgeschakeld voor Anti ISIS demonstratie in Amsterdam/Anti ISIS protest goede zaak/ISIS/NEE/VS Luchtaanvallen/NEE/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.