AAGU blokkade actie Ministerie van Veiligheid en Justitie/Voor rechten vluchtelingen/Reacties op Den Haag FM en RTV Utrecht

 

AAGU BLOKKADE HOOFDINGANG MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST
DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

 

AAGU [Anarchistische Deportatiegroep Utrecht] heeft op donderdag 10 maart de hoofdingang van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie geblokkeerd als protest tegen dit voorjaar gepland staande ingebruikname van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [1]
Feitelijk is deze al sinds october 2014 in gebruik, als tijdelijke
gezinsgevangenis [2], maar nu is dan bijna het definitieve
gezinsgevangeniscomplex klaar, dat is gebouwd door de schijnheilige
zich voor ”christelijk” uitgevende bouwfirma De Vries en Verburg. [3]
Een groot aantal protesten, brieven en andere acties hebben al plaatsgehad
tegen deze Schurkenfirma [4], zonder enig resultaat.
Maar de strijd gaat door.

 

Tegen de Overheid, die vluchtelingen hun elementaire mensenrechten,
recht op vrijwaring van vervolging en oorlog en recht op vrijwaring
van armoede, ontzegt en hen laat deporteren, met behulp van de
perfide luchtvaartmaatschappij KLM [5], naar oorden van vervolging en
verschrikking.
Tegen medeplichtige bouwfirma’s als De Vries en Verburg, die dik
verdienen aan het faciliteren van deportaties en mensenrechtenschendingen.
Naar aanleiding van deze dappere AAGU blokkadeactie heb ik
een adhesiebetuiging gestuurd. [6]
Ook heb ik reacties geschreven aan Den Haag FM en RTV Utrecht,
die over de blokkadeactie berichtten. [7]
Zie direct hieronder mijn reacties.
En daaronder het notenapparaat.
”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
MALCOLM X
Astrid Essed
REACTIES OP DEN HAAG FM EN RTV UTRECHT
DEN HAAG FM
ACTIVISTEN AANGEHOUDEN NA BLOKKEREN MINISTERIE
10 MAART 2016

 

Astrid Essed

ACTIVISTEN AANGEHOUDEN NA BLOKKEREN MINISTERIE/GOEDE
ACTIE/VERDEDIG RECHTEN VLUCHTELINGEN!
Een uitstekende actie, die blokkade van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. Omdat de rechten van vluchtelingen op veiligheid en bescherming
EN vrijheid worden verdedigd. Vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog,
vervolging en/of armoede, horen niet in een gevangenis thuis, maar in de gelegenheid
gesteld in Nederland een veilig en menswaardig bestaan op te bouwen. Zo’n
gezinsgevangenis [want dat is een ”gesloten” gezinsvoorziening] deugt dus niet.
Bovendien is die gezinsgevangenis er om vluchtelingen uit te zetten naar oorlog,
vervolging en/of armoede, juist waarvoor ze zijn gevlucht. Iedereen heeft recht
op een veilig en menswaardig bestaan volgens mensenrechtenverdragen.
VLUCHTELINGEN VRIJ/Astrid Essed
RTV UTRECHT
ZES ARRESTATIES BIJ ACTIE TEGEN GEZINSGEVANGENIS
10 MAART 2016
ZES ARRESTATIES BIJ ACTIE TEGEN ”GEZINSGEVANGENIS”
ZEIST/GOEDE ACTIE/TEGEN SCHENDING VLUCHTELINGENRECHTEN
Goede actie, die blokkade van het Ministerie van Veiligheid en Justitie!
Doel: Protest tegen de gesloten gezinslocatie op Kamp Zeist. Het woord
”gesloten” zegt het al, het is een gevangenis! Het opsluiten van mensen,
die naar Nederland gevlucht zijn voor oorlog, vervolging en/of armoede en
dus geen strafbaar feit hebben gepleegd, is natuurlijk onacceptabel, ook al
waren er geen kinderen bij betrokken. Het doel van die gezinsgevangenis is
uitzetting naar dezelfde oorden van oorlog, vervolging en/of armoede, waarvoor
men nu juist gevlucht is. Onverteerbaar, omdat iedereen recht heeft op een veilig
en menswaardig bestaan! Op nog vele moedige acties als deze!/Astrid Essed
NOTEN
[1]
AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG VEILIGHEID EN JUSTITIE
10 MAART 2016
[2]
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[3]
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
[4]
EEN GREEP UIT DE ACTIES/PROTESTEN TEGEN
DE VRIES EN VERBURG
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES
EN VERBURG
BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN
DAG STIL
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS
DE VRIES EN VERBURG
BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPROEP
TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
4 JANUARI 2016
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
[5]
KLM/MEDEPLICHTIG AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
[6]
AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN
VEILIGHEID EN JUSTITIE/ADHESIEBETUIGING/GEZINSGEVANGENIS
VOORPORTAAL VAN DE HEL
ASTRID ESSED
11 MAART 2016
 
 
 
 
[7]
 
DEN HAAG FM
ACTIVISTEN AANGEHOUDEN NA BLOKKEREN MINISTERIE
10 MAART 2016

Reacties uitgeschakeld voor AAGU blokkade actie Ministerie van Veiligheid en Justitie/Voor rechten vluchtelingen/Reacties op Den Haag FM en RTV Utrecht

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.