AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist/Gesloten gezinsvoorzieningen niet humaan, maar gevangenis/Strijd gaat door, tot de laatste vluchteling vrij is

ACTIE BEZETTING MUUR KAMP ZEIST
Samen met een flink aantal andere mensen heb ik zaterdag 22 november
actie gevoerd bij Kamp Zeist, waar een AZC [verblijfplaats voor asielzoekers in procedure], een vreemdelingendetentiecentrum, een reguliere gevangenis
en de zogenaamde ”Gesloten Gezinsvoorziening” gevestigd zijn. [1]
En om die ”Gesloten Gezinsvoorziening”, die door de Overheidspropaganda
als ”kindvriendelijk” wordt gepresenteerd, ging het ons. [2]
Het was een protest tegen het opsluiten van kinderen en
vluchtelingengezinnen.

 

ACTIE
Maar nu eerst over het verloop van de actie.
Gebruikte middel was een terrein bestorming en een
Muurbezetting [na die te zijn beklommen] met als doel,
contact te maken met vluchtelingengezinnen
in die Gesloten Gezinsvoorzieningen om zo meer te weten
te komen over de situatie ter plekke. [3]
Dat is goed gelukt.
Een van de actievoerders heeft hiervan verslag gedaan, een
verslag, waarop ik terug kom.
Het is immers tekenend voor de manier waarop de Overheid met
vluchtelingen omgaat. [4]
Verloop actie:
De actie startte om 7.00, zaterdag 22 november
7.27 uur: Zes mensen zitten op de muur op Kamp Zeist en hebben contact met opgesloten vluchtelingen.
7.56 uur: Veel contact met opgesloten vluchtelingen. Activisten op muur laten politie weten niet vrijwillig weg te gaan.
8.03 uur: Bewaking beweegt zich richting vluchtelingen waar activisten contact mee hebben.
8.14 uur: Duidelijke beelden van troosteloze ‘kindvriendelijke’ gevangenis voor vluchtelingengezinnen via de livestream. van Pink Noise. Activisten gooien chocolade naar opgesloten kinderen, bewaking pakt het direct af.
8.38 uur: Aan de achterkant van Kamp Zeist zitten twee mensen met spandoek in bomen, ook zichtbaar voor mensen binnen de hoge muren. Groep activisten bevindt zich bij hen.
8.56 uur: ‘Groene’ omgeving gezinsgevangenis blijkt te bestaan uit op muur geplakt bladermotief.
9.10 uur: Mensen op muur spotten Intern Bijstands Team (IBT), knokploeg van de bewaking.
10.00 uur: BraTra arriveert bij Kamp Zeist.
10.15 uur: Opgesloten vluchtelingen, veel uit Afghanistan, vertellen nog steeds hun verhalen aan activisten op de muur. Politie kondigt aan de activisten weg te gaan halen.
10.24 uur: Arrestantenbusje arriveert bij de muur.
10.37 uur: Activisten worden door BraTra van de muur gehaald en weggesleept.
11.15 uur: Arrestatie buiten het terrein van Kamp Zeist. Veel politie aanwezig.
12.10 uur: Einde actie. (5)
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJK?
VERGEET HET MAAR
DE MISDADEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT TEGEN
VLUCHTELINGEN
Primair willen ik en de andere activisten een einde aan opsluiting,
uitsluiting en deportatie ¨(uitzetting dus) van vluchtelingen.
Vluchtelingen vluchten niet zomaar, maar zijn op zoek naar
betere levensomstandigheden en/of veiligheid.
Ze zijn afkomstig
 uit oorlogsgebieden en/of moeten vrezen voor
vervolging in eigen land.
Daarom hebben ze recht op veiligheid in Nederland.
Op papier hebben vluchtelingen, die worden vervolgd,
recht op asiel, maar onder andere (er zijn veel meer factoren,
die ik hier niet allemaal ga noemen) door de manier
 waarop de asielprocedure door de IND gedaan wordt,
krijgen ze dat recht vaak niet. ¨(6)
En heel vaak worden de vluchtelingen door de IND
al met wantrouwen bekeken en wordt vergeetachtigheid
al gauw als leugenachtig en onbetrouwbaar aangemerkt.
Vluchtelingen, die hiernaartoe komen vanwege armoede,
hebben sowieso geen recht op asiel en worden op een
nare manier door pers, politiek en maatschappij
gecriminaliseerd als ´´gelukszoekers´´
Alsof een mens niet het recht heeft zich aan armoede en
ongelijkheid te ontworstelen.
Vrijwaring van armoede wordt wel als mensenrecht
genoemd (7), maar als vluchteling kun je er geen
beroep op doen.
En dan worden vluchtelingen, die, terecht, Nederland
niet willen verlaten, terug naar af, ook nogeens
opgesloten in detentiecentra, die door de Overheid
geen ´´gevangenissen´´ worden genoemd, maar
dat natuurlijk wel zijn.
Is er geen ´´zicht op uitzetting´´, dan worden ze
´´geklinkerd´´, wat betekent, vrijgelaten zonder
enig recht op basisbehoeften en een dak boven
hun hoofd, waarmee de ellende van de ´´uitgeprocedeerden´´
begint. (8)
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJK
EN GEEN GEVANGENIS?/VERGEET HET MAAR
Bij het inhumane beleid komt nog de opsluiting met gezinnen
met kinderen, ja, in detentiecellen.
Na jarenlange kritiek van Amnesty International en anderen, (9)
besloot de Nederlandse Overheid/Staatssecretaris Teeven dan
met een alternatief te komen en dat is geworden de ´´Gesloten
Gezinsvoorziening´´
Volgens het gelikte propägandafilmpje van de Rijksoverheid
slapen ´´vanaf 1 october kinderen, die als vreemdelingen
in bewaring worden gesteld, niet meer achter slot en grendel´´ (10)
GEVANGENIS/JA,.WEL DEGELIJK
Granted, in een gevangeniscel slapen een aantal kinderen
 niet meer, maar die
zogenaamde ´´kindvriendelijke´´ gezinsvoorziening, is natuurlijk
wel degelijk een gevangenis.
Ten eerste
Wie naar het propagandafimpje kijkt, ziet duidelijk
op de achtergrond van de kale binnenplaats een muur staan
en een behoorlijk hoge ook. (11)
Wat het fimplje niet laat zien, maar er wel is, is een hek,
dat onder stroom staat.
Kindvriendelijk he.
GEEN KINDEREN ACHTER SLOT EN GRENDEL?/
EEN FABELTJE
Verder is de bewering, dat er geen kinderen meer achter slot en
grendel zitten, een fabeltje.
Want wie het propagandafimpje goed beluistert, krijgt mee, dat
gezinnen met kinderen en ook minderjarige vreemdelingen [AMA’s)
[voor wie deze Gezinsvoorzieningen ook zijn]
alleen onder stricte voorwaarden in deze Gesloten Gezinsvoorzieningen
belanden
A
Als er zicht is op uitzetting
B
Als het gezin heeft aangegeven, nadrukkelijk niet
te willen meewerken aan uitzetting
C
Als er kans is op onttrekking aan de uitzetting
[dus dat mensen ervandoor willen gaan] [12]
Met andere woorden:
Als er NIET direct zicht is op uitzetting, belanden gezinnen
nog steeds in de ”gewone” vreemdelingendetentiecentra.
Er zitten dus nog WEL kinderen in vreemdelingendetentiecentra
in de cel, in tegenstelling tot wat  dit propagandafilmpje
beweert. [13]
Bijvoorbeeld in detentiecentrum Zestienhoven zitten
wel degelijk kinderen.
WELKE GROEPEN IN GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN
En nogmaals, om welke groepen gaat het hier
Gezinnen, die op de luchthaven asiel hebben aangevraagd
en over wie ”nog nader onderzoek” nodig is [en
die dus niet in procedure zijn]
En gezinnen en minderjarige vreemdelingen, die moeten
terugkeren naar het land van herkomst.
Gedeporteerd dus.
KINDVRIENDELIJK/VERGEET HET MAAR
Ik heb al aangegeven, dat een zichtbare muur om de binnenplaats
die het gevangeniskarakter benadrukt, in het geheel niet
kindvriendelijk is.
Voeg daaraan toe, een kale, troosteloze binnenplaats
[geen gras etc], een buitenhek onder stroom, geen school
of behoorlijke speelplaats, hoe kindvriendelijk is dat?
Dat maken een paar cosmetische hoogstandjes, zoals
een beer en wat speelgoed, natuurlijk niet goed.
En hoe ”kindvriendelijk” is een deportatie?
WAAR HET OM DRAAIT/DE DEPORTATIES/ECHT ”KINDVRIENDELIJK”
Alle gekheid op een stokje.
Kinderen worden opgesloten in een cel [inhumaan]
of hebben het tijdelijk wat beter in Gesloten Gezinsvoorzieningen,
waar ze leven in een huis en naar buiten kunnen [alleen OP het terrein],
maar waar het op uitdraait is, dat ze toch worden uitgezet.
Sterker nog:
Gezinnen KOMEN alleen in deze huisjes, als er zicht is op
snelle uitzetting.
En hoe kindvriendelijk is uitzetting naar een oorlogsgebied,
naar vervolging of grote armoede.
Door en door hypocriet dus, die zogenaamde ”kindvriendelijke”
voorziening, waarover schrijfster en activiste Joke Kaviaar
een treffend stuk heeft geschreven. [14]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN,
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
Tijdens de actie zijn op de Muur van Kamp Zeist gesprekken
gevoerd tussen actievoerders en vluchtelingen in deze o zo
kindvriendelijke Gezinsvoorzieningen.
Die vertelden een weinig kindvriendelijk verhaal.
Over hoe ze om zes uur ’s morgens van hun bed
gelicht werden door de politie en werden meegenomen
naar deze Gesloten Gezinsvoorziening.
Kinderen in een ruk uit hun vertrouwde omgeving gehaald,
van een toekomst beroofd [meisje van 12 zat op de
Middelbare School] en naar een gevaarlijke en
onzekere toekomst op weg.
Sikhs uit Afghanistan, die tot een religieuze minderheid
behoren. [15]
Hoe veilig en kindvriendelijk wordt hun bestaan?
Dit zijn de schrijnende verhalen, die niet naar boven waren
gekomen, als deze actie niet was gevoerd.
En om te voorkomen, dat deze mensen naamloos worden
gedeporteerd, heeft Joke het verhaal doorverteld. [16]
Ik eindig met de laatste woorden van Joke Kaviaar in
haar verslag. [17]
Als kort na tien uur de Bratra komt om ons van de muur te halen en we nog eens vragen aan de vluchtelingen of er nog laatste dingen zijn die ze kwijt willen, herhaalt de man met wie we het meest gesproken hebben dat ze hulp nodig hebben. “We need help. Help us”. Een laatste keer zwaaien met mijn arm boven de muur bij de arrestatie. Ik weet dat ik snel weer vrij zal zijn. Maar deze mensen, deze vluchtelingen? Wat moet er van ze worden?” [18]
AFBREKEN, DIE GESLOTEN GEZINSLOCATIES!
AFBREKEN, DIE VREEMDELINGENDETENTIECENTRA!
DE STRIJD GAAT DOOR, TOT DE LAATSTE VLUCHTELING
VRIJ IS!
Astrid Essed
[1]
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
 
 
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST
Met informatie over verloop actie [Livestream]
 
ACTIE ZEIST- DAT KAMP MOET DICHT, DIE MENSEN
HOREN VRIJ
PETER STORM
22 NOVEMBER 2014
[2]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[3]
TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, KWAM
DE POLITIE ONS HALEN
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
 
 
[4]
 
 
TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, KWAM
DE POLITIE ONS HALEN
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
(5)
NO BORDER
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM KAMP ZEIST
LIVESTREAM VAN DE ACTIE
(6)
NOS
D´66 /INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
(7)
´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,´´

 
PREAMBLE
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
 
 
 
´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,´´
PREAMBLE
 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS
(8)

UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/
HET GESOL/DE VERDRIJVING
ASTRID ESSED
(9)
Kinderen horen niet in de cel, maar ook niet op straat.
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND, MENSENRECHTEN IN
Zorgen die Amnesty en andere organisaties aangaande Nederland naar voren hebben gebracht zijn onder meer…………….
 
 
GEEN KIND IN DE CEL
 
 
 
(10)
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
(11)
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[12]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[13]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[14]
HET BEDROG VAN FRED TEEVEN EN ZIJN AMBTENAREN
JOKE KAVIAAR
5 OCTOBER 2014
 
 
 
[15]
 
 
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
[16]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
[17]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 
[18]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
 

Reacties uitgeschakeld voor AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist/Gesloten gezinsvoorzieningen niet humaan, maar gevangenis/Strijd gaat door, tot de laatste vluchteling vrij is

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.