[2013]/Marokkanendebat in Nederland/Nacht der Schande/Tweede Kamer legitimeert allochtonenhaat

Wilders

 

 

 

 

 

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT

ALLOCHTONENHAAT

In de nacht van 4 op 5 april is in Nederland het dieptepunt in de na oorlogse parlementaire geschiedenis bereikt. Op instigatie van de racistische PVV is namelijk een debat gevoerd, het zogenaamde ”Marokkanendebat” waarbij een directe link werd gelegd tussen criminaliteit en een bevolkingsgroep. Weliswaar heeft de PVV geen enkele parlementaire steun gekregen (alle Tweede Kamerleden, behalve de PVV ers stemden tegen), maar het feit, dat uberhaupt door de Tweede Kamer is toegelaten, dat hierover een debat is gevoerd, is al kwalijk genoeg.

 

”Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.” (…) ”Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.”

PVV – spreektekst Joram van Klaveren– bij marokkanendebat.

 

 

Stap 1, het Zondebokmodel: “Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

Naomi Wolf: the end of america: ten steps that close down an open society

Weinigen beseffen het ten volle, maar in de nacht van 4 op 5 april anno Domini 2013 heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden met vergaande en gevaarlijke consequenties.
Want de Tweede Kamer heeft toegestaan [1], dat een racistische, haatzaaiende en extreem-rechtse partij
als de PVV [2] een zogenaamd ”Marokkanendebat” [3] heeft aangezwengeld [4]. Zij heeft toegestaan, dat PVV woordvoerder, Joram van Klaveren, tegen een bevolkingsgroep haattaal heeft uitgeslagen [5], die hem tot een veelbelovend leerling maakt van nazi politici in het Duitsland van de dertiger jaren [6]. Een schandelijk en ongekend dieptepunt in de na oorlogse geschiedenis van de Tweede Kamer.

Wat dat betreft was het tijdstip van het debat zeer toepasselijk. Het kon het daglicht immers niet verdragen. Neen, de Tweede Kamer heeft deze exponent van racistisch en extreem-rechts gedachtegoed niet gesteund [7]  in zijn griezelige haattaal jegens een bevolkingsgroep zoals de media graag benadrukken [8]. In zoverre is gehoor gegeven aan de terechte protesten van Marokkaanse organisaties [9].

Maar daarmee is de kous niet af! Punt is, dat de reguliere politieke partijen hebben meegewerkt aan dit debat, dat zij zijn komen opdagen en dat ook de allochtone leden van die partijen, van wie toch protest had mogen worden verwacht, er het zwijgen toe gedaan hebben. Maar wie zwijgt stemt toe!

Daarom noem ik het verraad aan de eigen, allochtone achterban, wat trouwens niet voor het eerst is [10].

Marokkanendebat/racistisch en stigmatiserend

”Allen, die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

Wie in de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw, of zelfs tien jaar geleden, voorspeld zou hebben, dat er nog eens een tijd zou aanbreken, dat er in Nederland een debat op grond van etniciteit gehouden zou worden, zou niet zijn geloofd. En toch is het ondenkbare politieke realiteit geworden. Daarover zometeen meer.

Eerst dat debat:

Het zou niet eens meer behoeven te worden uitgelegd of neergeschreven, maar een parlementair debat, waarbij een bevolkingsgroep in een adem genoemd wordt met criminaliteit, is een fundamentele en flagrante schending van artikel 1 van de Grondwet, die zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen discriminatie van welke soort ook.

Diezelfde Grondwet, waarop kamerleden bij hun aantreden de Eed of belofte afleggen en die dus nu [althans artikel 1] evengoed in de papiervernietiger kan worden gegooid. Maar de medewerking aan het ”Marokkanendebat” is niet alleen discriminatie en een klap in het gezicht van Marokkanen [en andere allochtonen], maar leidt ook tot openlijke haatzaaierij en zet aan tot geweld. [11]

Immers, wanneer het Parlement een dergelijk vunzig debat tolereert, wordt racisme toch steeds meer bon ton. In feite wordt er gezegd: Iedereen is in Nederland gelijk volgens de wet, maar de ene burger [vertaal autochtoon] een beetje gelijker dan de andere [vertaal allochtoon]. Een ongelijkheidsleer, die overigens al jaren tegenover vluchtelingen en asielzoekers in de uitzonderingswetgeving, die ”vreemdelingenwetgeving” heet, in de praktijk wordt gebracht [12].

Het meest gevaarlijke aspect van dat Marokkanendebat is echter nog, dat nu het hek van de dam is. Want als er een ”Marokkanendebat” gevoerd kan worden, waarom morgen dan niet een ”Surinamerdebat”, ”Turkendebat”, Afrikanendebat”, ”Polendebat” [oeps, er is al een PVV Meldpunt Polen]. En zo gaat het door.

De toenemende crisis, de sinds 11 september 2001 woedende anti-allochtonen en anti-Islam haat, resulterend in de PVV Bewegung, voedt dit alleen maar. Met steun van de in het Parlement en de regering opererende politieke partijen.

 

PVV bewegung/verspreider van racistisch en extreem-rechts gif

Dit Marokkanendebat is aangezwengeld door de racistische en extreem-rechtse PVV, naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen [13], wat voor Wilders aanleiding was om te reppen van een ”Marokkanenprobleem” [14]. Deze PVV glorieert in virulente, beledigende en discriminerende anti Islamhaat, de racistische associatie van criminaliteit met allochtonen, het superieur stellen van de ”Westerse cultuur” boven andere culturen, discriminatie van Oost-Europese arbeiders [Zie PVV Meldpunt Polen] en de hetze tegen vluchtelingen en  asielzoekers, die standaard als gelukzoekers en [uiteraard!] criminelen worden afgeschilderd [15].

En Wilders gaat maar door en door. Geen zee is hem en consorten te hoog. Onlangs nog heeft hij de heilloze guts gehad, opnieuw te pleiten voor repressie tegen ”Marokkaans tuig” en zich weer uiterst beledigend uit te laten over de Islam [16].

Het PVV gedachtegoed is ook in algemenere zin repressief. Preventief fouilleren door het hele land, de invoering van minimumstraffen, bij drie maal veroordeling voor een ernstig misdrijf levenslang, hetzes tegen krakers, het verheerlijken van Guantanamo Bay [17], het kan niet op. Zo zet de PVV aan tot haat en geweld en zaait verdeeldheid tussen ”allochtonen” en ”autochtonen”. De overeenkomst tussen het PVV racisme en islamofobie en het anti-semitisme in het Duitsland van de dertiger jaren is duidelijk aanwezig [18].

Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen en het eisen van repressie, het superieur stellen van de ”Westerse cultuur”, de voortdurende laaghartige aanvallen op de religie [in dit geval de Islam] en het zaaien van haat
Tot de  vergelijking met dieren toe. Zo noemde Wilders drie verdachten van een steekpartij  ”drie beesten van Surinaamse komaf” [19]. Tot overmaat van ramp is Wilders, omdanks zijn racistische standpunten en zijn
virulente anti Islamhaat, ook nog eens in 2010 door de rechtbank vrijgesproken van haatzaaierij en groepsbelediging. Hiermee legitimeert de rechtbank racisme [20]

De reguliere politiek en wilders

Criminaliteit wordt dus nu voortaan in het Parlementse gekoppeld aan etniciteit zonder focus op sociaal economische oorzaken en het negeren van diezelfde criminaliteit bij autochtonen. Zover is men gezonken

Maar dat is niet alleen het boze werk van de PVV en consorten. Van meet af aan is er vrijwel geen bereidheidgeweest  bij de politieke partijen, uitgezonderd Pechtold [D’66} [21] Wilders/de PVV openlijk als racistisch te benoemen.
Dat had deels te maken met angst voor electoraal verlies, deels met uit opportunisme overgenomen populistische PVV standpunten, vaak op het racistische af [22]. Dan is er natuurlijk nog de uiterst kwalijke politieke erkenning van de PVV als gedoogpartij in het minderheidskabinet Rutte/Verhagen [23], waardoor een racistische agenda kon worden doorgevoerd [24]. Hiermee werd de PVV van relatief sterke schreeuwerige club aan de zijlijn ”alledaags” gemaakt [25]. En haar racisme dus ook.

Ook in de huidige regering Rutte/Samsom tiert het populisme welig: Zo kwam huidig minister van Sociale Zaken, Asscher met het van Westerse superioriteit doortrokken voorstel, migranten, die naar Nederland komen, een ”participatieaccoord” te laten ondertekenen, waarmee ze zich loyaal verklaren aan de ”Nederlandse normen en waarden” [26]. Diezelfde minister Asscher lanceerde het uitgesproken discriminerende en asociale plan om uitkeringen als kinderbijslag stop te zetten aan Marokkaanse Nederlanders, die woonachtig zijn in Marokko [27]. Terecht lokte dit felle protesten in Marokkaanse kringen uit [28]. Van dergelijke lieden, die behoren tot partijen, die uitverkoop houden van fundamentele rechten van allochtonen en ook nogeens illegaliteit strafbaar willen stellen [29] valt natuurlijk geen verzet tegen de PVV te verwachten.

 

Epiloog

Er is een gevaarlijke grens overschreden. Niet alleen is de racistische PVV door politiek gedoogkonkel en de steeds racistischer wordende agenda van een aantal politieke partijen salonfahig geworden en draait als volwaardige
gesprekspartner mee [30]. Deze PVV ziet steeds meer haar droom, het uitsluiten en tot Untermenschen maken van allochtonen, bewaarheid. En niet [slechts] door eigen ”inzet”, maar de medewerking van de opportunistische politiek. Zelfs het parlement staat nu etnische debatten toe. Waartoe dat kan leiden en in de afgelopen jaren geleid heeft, is af te meten aan de grote aantallen schandalige aanvallen op Moskeen [31].

De hoogste tijd voor compromisloos en principieel verzet. Dat zal van de buitenparlementaire organisaties en groepen komen. Want van de reguliere politiek hoeven we niets te verwachten. Rechten zijn rechten, voor iedereen gelijk. Geen gunsten.

Ik eindig met de verzetsquote van Malcolm X
”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

Dat de PVV en haar politieke fellow travellers dit ter harte mogen nemen
[1] REPUBLIEK ALLOCHTONIE. EEN GENANTE VERTONING. MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/een-genante-vertoning

[2] NOS. ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[3]  NOS. ”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492248-marokkanendebat-in-de-nacht.html

[4] ”De PVV vroeg het debat aan naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Volgens Wilders werd in de discussie die daarop volgde ten onrechte gesproken over voetbalgeweld.”
NOS. ”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492248-marokkanendebat-in-de-nacht.html

[5]  PVV. SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

[6]  SOCIALISME.NU. ISLAMOFOBIE HEEFT OVEREENKOMSTEN MET VOOROORLOGS ANTISEMITISME
25 APRIL 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/25711/%E2%80%98islamofobie-heeft-overeenkomsten-met-vooroorlogs-antisemitisme%E2%80%99/

[7] NOS. ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html
[8] NOS. MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492251-marokkanendebat-als-nachtkaars-uit.html

ELSEVIER. PVV STAAT ALLEEN IN OMSTREDEN MAROKKANENDEBAT
5 APRIL 2013

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/4/PVV-staat-alleen-in-omstreden-Marokkanendebat-1220526W/
[9] SAMENWERKINGSVERBAND VAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS [SMN]
NEEM DE VOLGENDE OVERWEGINGEN MEE IN HET ”MAROKKANENDEBAT”

http://www.smn.nl/151-slidenieuws/1178-neem-de-volgende-overwegingen-mee-in-het-marokkanendebat

ZEELAND.BLOG.NL
MAROKKAANSE ORGANISATIES FEL TEGEN PVV MAROKKANENDEBAT

http://zeeland.blog.nl/nieuws/2013/03/03/marokkaanse-organisaties-fel-tegen-pvv-marokkanen-debat
[10] PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch benadrukte dikwijls het gebrek aan aanpassing van zijn achterban, verscherpte het radicaliseringvraagstuk, wilde een moderne vorm van islam op openbare scholen promoten en was voorstander van het verbod op ritueel slachten. Daarnaast verklaarde hij de problemen die enkele jongeren in Helmond en Gouda veroorzaken door verwijzing naar hun Marokkaanse cultuur. Over de hele linie ging hij voorbij aan de sociaal economische fundering van ontsporing, met andere woorden aan de invloed van werkloosheid, discriminatie en uitsluiting daarop.

VOLKSKRANT
ALLOCHTONE POLITICI BEVESTIGEN POPULISTEN
WASIF SHADID
27 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2928640/2011/09/27/Allochtone-politici-bevestigen-populisten.dhtml
”Het negatief afschilderen van de eigen cultuur en achterban in situaties van onderschikking, zoals hierboven is beschreven, wordt in het boek Black Skin, White Masks van de Franse psychiater Frantz Fanon getypeerd als ‘de internalisering van inferioriteit’. Daarvan is volgens hem sprake wanneer mensen niet alleen de opgedrongen gedachte van achterlijkheid van hun cultuur accepteren, maar die ook in eigen opvattingen gaan verwerken en verder verspreiden. ”

ALLOCHTONE POLITICI BEVESTIGEN POPULISTEN
WASIF SHADID
27 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2928640/2011/09/27/Allochtone-politici-bevestigen-populisten.dhtml

[11] REPUBLIEK ALLOCHTONIE. EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/een-genante-vertoning
MAROKKANENDEBAT IS INSTITUTIONALISERING VAN DISCRIMINATIE. TARIQ SHADID

http://www.wijblijvenhier.nl/18900/marokkanendebat-is-institutionalisering-van-discriminatie/
[12] EKUDOS. ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/320045/arrestatie_activiste_wegens_opruiing_ned_staat_hoort_in_beklaagdenbank
[13] VOLKSKRANT. CLUB MELDT OVERLIJDEN MISHANDELDE GRENSRECHTER
3 DECEMBER 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3357554/2012/12/03/Club-meldt-overlijden-mishandelde-grensrechter.dhtml
[14] WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME. ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/wildersdood-grensrechter-door-marokkanenprobleemhet-gif-van-racisme/

[15] UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636
NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS

http://www.watwilwilders.nl/
WAT WIL WILDERS
WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS

http://www.watwilwilders.nl/WildersdiscrimineertMoslims.html
WAT WIL WILDERS
WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN

http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineertallochtonen.html

WAT WIL WILDERS
WILDERS ZAAIT HAAT

http://www.watwilwilders.nl/Wilderszaaithaat.html
WAT WIL WILDERS
WILDERS MAAKT BANG

http://www.watwilwilders.nl/Wildersmaaktbang.html
WAT WIL WILDERS
WILDERS BELEDIGT GROEPEN

http://www.watwilwilders.nl/Wildersbeledigtgroepen.html
[16] WILDERS GAAT WEER EEN STAPJE VERDER
9 APRIL 2013

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/20460_wilders_gaat_weer_een_stapje_verder/

[17] PVV. GUANTANAMO BAY. WILDERS

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6/t_blank
SOCIALISME.NU
ISLAMOFOBIE HEEFT OVEREENKOMSTEN MET VOOROORLOGS ANTISEMITISME
25 APRIL 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/25711/%E2%80%98islamofobie-heeft-overeenkomsten-met-vooroorlogs-antisemitisme%E2%80%99/
[19] AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wilders-over-surinamers/
[20] EKUDOS. VRIJSPRAAK WILDERS/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/309085/vrijspraak_wildersrechtbank_geeft_vrijbrief_voor_discriminatie
[21] DE TELEGRAAF. PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21077659/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html

[22] ENKELE VOORBEELDEN [NIET COMPLEET!] VAN OVERNAME VAN POPULISTISCHE PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN

POLITIEKE PARTIJEN:

I

VVD: ”Nijpels vindt het voorstel om dubbele nationaliteiten te ontmoedigen een goedmakertje voor de PVV. “Daar gaan we nog veel lol aan beleven. We hebben 1.121.000 inwoners met een dubbel paspoort. Niemand heeft er last van, maar nu komt er wel wetgeving.”
Ook de verhoging van de griffierechten en de volgens hem onuitvoerbare plannen voor het immigratiebeleid zijn Nijpels een doorn in het oog.”

BRON
NIJPELS KRITISCH OVER KOERS VVD
10 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/339350-nijpels-kritisch-over-koers-vvd.html

EKUDOS
VOORSTEL HENNIS/GEEN HOOFDDOEK IN GEMEENTEHUIS/IN STRIJD MET GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/294168/voorstel_hennisgeen_hoofddoek_in_gemeentehuisin_strijd_met_godsdienstvrijheid

II

CDA:

EKUDOS
UITZETTING ROMA BIJ OVERLAST/GEVAARLIJKE UITSPRAKEN MEVR STERK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/268417/cda_uitzetting_roma_bij_overlastgevaarlijke_uitspraken_mevr_sterk

EKUDOS
VERHAGEN OVER BUITENLANDERS/FELLOWTRAVELLER RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/309556/verhagen_over_buitenlandersfellow_traveller_racisme

III

PVDA

SOCIALISME.NU
PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/33839/pvda-partij-van-de-assimilatie/

PVDA
ELSEVIER
WE MOETEN MAROKKAANSE RELJEUGD VERNEDEREN
14 OCTOBER 2008

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2008/10/We-moeten-Marokkaanse-reljeugd-vernederen-ELSEVIER207426W/
TROUW
TER HORST WIL ETNICITEIT VAN MISDADIGERS REGISTREREN
16 SEPTEMBER 2008

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1202463/2008/09/16/Ter-Horst-wil-etniciteit-van-misdadigers-registreren.dhtml

IV

GROEN-LINKS:

EKUDOS
HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/IN DE BRES VOOR PVV
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/284040/halsema_wil_uitbreiding_parlementaire_onschendbaarheidin_de_bres_voor_pvv
ELSEVIER
HALSEMA: VROUWEN, SLINGER HOOFDDOEK AF
9 SEPTEMBER 2009

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2009/9/Halsema-Vrouwen-slinger-hoofddoek-af-ELSEVIER245500W/
DE ONDERNEMER.NL
INTERVIEW FEMKE HALSEMA
IK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES
8 SEPTEMBER 2009

http://www.deondernemer.nl/binnenland/335365/Ik-raak-niet-verwoest-door-verlies.html
NU.NL
HALSEMA HEEFT MOEITE MET HOOFDDOEK
9 SEPTEMBER 2009

http://www.nu.nl/algemeen/2078097/halsema-heeft-moeite-met-hoofddoek.html

”Gisteren was het Femke Halsema die in een interview met de Pers zei dat de islam ‘natuurlijk een probleem is’.
BRON:
SOCIALISME NU. MAINA VAN DER ZWAN. WAAR IS LINKS MEE BEZIG
10 SEPTEMBER 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/3483/waar-is-links-mee-bezig/

V

SP
”Afgelopen zondag was het Agnes Kant die haar steun uitsprak voor de PVV in hun vragen over ‘de allochtonen kostenpost’.”

BRON:
SOCIALISME NU
MAINA VAN DER ZWAN
WAAR IS LINKS MEE BEZIG
10 SEPTEMBER 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/3483/waar-is-links-mee-bezig/

[23] EKUDOS. MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/263239/minderheidscoalitie_cdavvd_met_gedoogsteun_pvveinde_nederlandse_rechtsstaat
[24] AMNESTY INTERNATIONAL. AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD
1 OCTOBER 2010

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-bezorgd-over-regeerakkoord
[25]

TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml
[26] SOCIALISME.NU. PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/33839/pvda-partij-van-de-assimilatie/
[27] GEMEENTE.NU. ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/1/-1143814W/

[28] REPUBLIEK ALLOCHTONIE. STOPZETTEN UITKERING AAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS IN MAROKKO IS ONRECHTVAARDIG
3 DECEMBER 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/stopzetten-uitkeringen-aan-marokkaanse-nederlanders-in-marokko-is-onrechtvaardig

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken

NU.NL
ASSCHER KRITISCH OP BRIEF MAROKKAANSE ORGANISATIES
14 MAART 2013

http://www.nu.nl/politiek/3369889/asscher-kritisch-brief-marokkaanse-organisaties.html

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
LODEWIJK ASSCHER REAGEERT OP OPEN BRIEF VAN RABBAE EN MENEBHI
14 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/lodewijk-asscher-reageert-op-open-brief-van-rabbae-en-menebhi

RABBAE EN MENEBHI REAGEREN OP  BRIEF VAN LODEWIJK ASSCHER
17 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/rabbae-en-menebhi-reageren-op-brief-van-lodewijk-asscher

[29] BINNENLAND. NIEUWS.NL PVDA HOUDT VAST AAN STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT

13 MAART 2013

http://www.nieuws.nl/744982

[30] EKUDOS. VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE
VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_gesprekspartnerondraaglijke_vanzelfsprekendheid_van_racisme

[31] REPUBLIEK ALLOCHTONIE. LIJST MET INCIDENTEN ROND MOSKEEEN

http://www.republiekallochtonie.nl/update-lijst-met-incidenten-rond-moskeeen

 

Reacties uitgeschakeld voor [2013]/Marokkanendebat in Nederland/Nacht der Schande/Tweede Kamer legitimeert allochtonenhaat

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.