[2012]Inhumane detentie Mohammed B

 

 

 

 

Uiteraard is de door de fundamentalistische organisatie Sharia4Belgium bepleite vrijlating van Mohammed B geen optie, maar wel moet aan de bel worden getrokken over de jarenlange inhumane detentie van Mohammed B [eenzame opsluiting] en het zware regime van terreurveroordeelden [verdachten] in het algemeen. Dat is wreed, inhumaan en in strijd met elementaire beschavingsregels

 

RADICALE MOSLIMS VOEREN ACTIE VOOR VRIJLATING MOHAMMED B/INHUMANE
DETENTIEOMSTANDIGHEDEN MOHAMMED B

TERECHTE AANDACHT VOOR DETENTIEOMSTANDIGHEDEN MOHAMMED B/TERREUR
VEROORDEELDEN EN VERDACHTEN

” Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. ”

Artikel 5, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Geachte Redactie en lezers,

Op 5 mei heeft een groep moslims van de fundamentalistische organisatie ”Sharia4Belgium” [1] voor de zwaarbeveiligde gevangenis EBI Vught actie gevoerd voor de vrijlating van Mohammed B, die op 2 november 2004 filmmaker en columnist T van Gogh heeft gedood [2]

In hun Persbericht staat o.a. te lezen

”Met trots delen wij mee dat onze broeders van Sharia4Belgium net een geslaagde actie achter de rug hebben te Vught, Nederland. Vandaag hebben de broeders zich met een 20 tal broeders gemobiliseerd naar de gevangenis te Vught in Nederland waar onder andere Mohammed Bouyeri vastzit (moge Allah hem spoedig bevrijden en beschermen). Dit naar aanleiding van de Nederlandse ‘bevrijdingsdag’.Sharia4Belgium kan niet anders dan te reageren op deze hypocriete “feestdag”, dit door middel van een manifestatie voor de gevangenis. Nederland viert haar ‘bevrijdingsdag’, over welke bevrijding hebben zij het? Zij feesten terwijl er talloze broeders onschuldig vastzitten in hun gevangenissen. Deze broeders worden ontnomen van hun vrijheid, families en van enig sociaal contact en dan gaan zij spreken over termen als ‘bevrijding en vrijheid’? [3]

INHUMANE DETENTIE MOHAMMED B
INHUMANE DETENTIE TERREURVEROORDEELDEN [VERDACHTEN]

Natuurlijk ben ik het niet met Sharia4Belgium eens, dat Mohammed B zou moeten worden vrijgelaten. Er is immers met hard bewijs bewezen, dat hij T van Gogh op 2 november 2004 om het leven heeft gebracht.

Waar Sharia 4 Belgium echter WEL een punt heeft zijn de verzwaarde detentieomstandigheden van terreurverdachten/veroordeelden, die standaard 23 uur in een cel zitten en slechts een uur luchten. [4] Het hangt dan weer van de situatie af, of zij alleen moeten luchten of als groep mogen.

Let wel:
Dit verzwaarde regime betreft dus niet het opleggen van een verzwaard regime op basis van individuele gedragscriteria, zoals in alle andere situaties wel het geval is, maar op basis van de CATEGORIE ”terrorisme”. Dit kan varieren van zware gevallen zoals voorbereidingshandelingen tot een aanslag tot zeer lichte gevallen zoals een aanklacht wegens opruiing met een terroristisch oogmerk [5]

Voor Mohammed B persoonlijk is het dan nogeens zo verzwarend, omdat hij in het geheel GEEN contact mag hebben met medegevangenen EN hij bovendien een levenslange gevangenisstraf uitzit [6]. Het is waar, dat dit contactverbod om de zes weken door Justitie wordt getoetst, maar in ieder geval was het in 2011 nog van kracht. Kortom: Dit is een vorm van isolatiefolter [7], want weinigen realiseren zich, dat het al vanaf 2005 van kracht is.

Dat is wreed en inhumaan en past niet in een samenleving, die zogenaamd ”beschaafd” zou zijn.

METEN MET TWEE MATEN: MOHAMMED B EN VOLKERT VAN DER G

Opvallend is ook, dat Mohammed B voor dezelfde ernstige misdaad een veel zwaardere straf gekregen heeft dan Volkert van der G [moord op Fortuyn], die is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en vervroegd in vrijheid wordt gesteld [volgens de regeling tot 2008]. Dat hierbij sprake is van grove rechtsongelijkheid moge duidelijk zijn [8]

DUBIEUZE TERREURPROCESSEN:

Er zijn de afgelopen jaren [vanaf 2006 tot heden] twee grote terreurprocessen gevoerd, namelijk het Hofstadproces en Piranha [Samir A en medeverdachten]. In geval van Piranha was sprake van zeer mager bewijs [9].

In het Hofstadproces stond feitelijk de vrijheid van meningsuiting terecht [10] aangezien door de rechtbank werd toegegeven, dat er op het moment van veroordeling geen sprake was van terroristische activiteiten/voorbereidingshandelingen maar dat de ”extreme geschriften” die men in bezit was, misschien weleens in de toekomst zouden kunnen aanzetten tot terrorisme/radicalisering [11].

EPILOOG:

Een protest zowel tegen de aantasting van de mensenrechten van terreurverdachten/ veroordeelden is zeker op zijn plaats Sharia4Belgium zou zich daarvoor sterk kunnen maken, evenals voor het aanklagen van de oneerlijke discrepantie in het vonnis van Mohammed B [levenslang] en Volkert van der G [18 jaar], voor eenzelfde ernstige misdaad [12]

WANT DE BEHANDELING VAN TERREURVERDACHTEN EN VEROORDEELDEN IN NEDERLAND IS INHUMAAN EN IN STRIJD MET DE MENSENRECHTEN EN BESCHAVINGSREGELS

Niet voor niets heeft een wijs man eens gezegd, dat de beschaving valt af te meten aan de wijze, waarop een land zijn politieke tegenstanders behandelt.

Die beschavingstoets heeft Nederland, voor de zoveelste keer [13] niet doorstaan.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA

SHARIA4BELGIUM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia4Belgium

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA BELGIUM/
HYPOCRISIE VAN DE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED
12 JULI 2012

[2]

AT5, BEVRIJDINDSDAG VOOR MOHAMMED B, 7 MEI 2012

http://www.at5.nl/artikelen/80709/bevrijdingsdag-voor-mohammed-b

[3]

Link naar persbericht weggevallen vanwege uit de lucht nemen

van de website Sharia4 Belgium

Zie ook

ELSEVIER
MOSLIMS VOEREN ACTIE VOOR VRIJLATING MOHAMMED
BOUYERI
7 MEI 2012
AD
MOSLIMS VOEREN ACTIE VOOR VRIJLATING MOHAMMED
BOUYERI
7 MEI 2012

[4]

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554


[5]DE ”ZAAK” JOKE KAVIAAR, ONDERZOEK ZONDER EINDE?, JOKE KAVIAAR, 7 MEI 2012https://www.indymedia.nl/node/4404

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK/ANTITERREURMAATREGELEN, NEDERLANDSE OVERHEID, ASTRID ESSED, OCTOBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[6]NRC, OOK B’S GEDACHTEN ZITTEN VAST, 27 JULI 2005http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/aanslagen_bedreigingen/de_mo…

”Volgens Abida, de vrouw van Samir A. wordt Mohammed B. de moordenaar van Theo van Gogh, langzaam gek. Dat komt omdat hij 23 uur per dag in eenzame opsluiting zit. Dat ene overgebleven uurtje lucht hij ook alleen omdat de gevangenisleiding vreest dat hij anders medegevangenen tot zijn versie van de islam bekeert.
……………..
………………
”Wordt Mohammed B. krankzinnig? De manier waarop hij wordt vastgehouden, zou best gekmakend kunnen zijn. Juist omdat hij in tegenstelling tot Samir A. geen enkel perspectief heeft op vrijlating. In de comments van het internet lees je veel blijken van grimmige voldoening over het bericht, dat B. psychisch ontregeld begint te raken. Ik deel die voldoening niet. Als Mohammed B. gek wordt, dan moeten er maatregelen genomen worden om dat te voorkomen. Ten eerste omdat een straf alleen maar zin heeft als je hem begrijpt en ten tweede omdat het een kwestie van beschaving is, toevallig het soort beschaving dat wij tegen types als Mohammed B. en zijn medestanders verdedigen.”

Bron:
JOOP.NL, MOHAMMED B. MOET STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN, HAN VAN DER HORST, 12 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/mohammed_b_moet_zijn_straf_bli…

ZIJN AGRESSIEVE GEDRAG TEGEN EEN MEDEGEVANGENE [DIE HIJ KENNELIJK NU WEL MOCHT ZIEN] IS BEST TE VERKLAREN VANUIT ZIJN LANGE ISOLATIE

ZIE

VRIJ NEDERLAND, MOHAMMED B SLAAT DOOR, 29 FEBRUARI 2012

http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/Mohammed-B.-slaat-doo…

”Mohammed B

Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht. Hij is toen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overgebracht naar EBI Vught. Aldaar heeft hij een individueel regime opgelegd gekregen [dus het geheel ontbreken van contact met medegevangenen], dat weliswaar om de zes weken herbekeken wordt, maar nog steeds van kracht is.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Het risico op isolatiefolter is dan levensgroot aanwezig.
Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten.

Bron:

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554


[7]ISOLATIEFOLTER”Gevangenisregimes kennen in de regel isolatie, d.i. het apart opsluiten van gevangenen als disciplinaire straf of omdat zij een bedreiging voor anderen vormen
…………….
……………..
” Het langdurig isoleren van gevangenen in centra voor maximale veiligheid (Eng: maximum security prisons), zoals van de Duitse RAF-gevangenen in de jaren zeventig, heeft aanleiding gegeven tot klachten over isolatiefolter, d.i. het stelselmatig onthouden van sensore prikkels als natuurlijk licht en geluid en van omgang met andere mensen. Gevolgen van isolatiefolter zijn o.m. algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden.”

Bron:

AMNESTY INTERNATIONAL/ISOLATIEFOLTER

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/isolatiefolter

JOOP.NL, MOHAMMED B. MOET STRAF BLIJVEN BEGRIJPEN, HAN VAN DER HORST, 12 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/mohammed_b_moet_zijn_straf_bli…

”Mohammed B

Een bijzondere situatie wil ik nog aan de orde stellen en dat is de detentiesituatie van Mohammed B, die dd november 2004 de cineast en columnist de heer T van Gogh om het leven heeft gebracht. Hij is toen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en overgebracht naar EBI Vught. Aldaar heeft hij een individueel regime opgelegd gekregen [dus het geheel ontbreken van contact met medegevangenen], dat weliswaar om de zes weken herbekeken wordt, maar nog steeds van kracht is.
Hoewel een individueel regime gekoppeld is aan de persoonlijkheid van de gedetineerde, is het noch vanuit humanitair, noch vanuit internationaal-rechtelijk standpunt acceptabel, dat een individueel regime te lang voortduurt. Het risico op isolatiefolter is dan levensgroot aanwezig.
Ook deze wijze van detentie is mijns inziens een ernstige schending van de mensenrechten.

Bron:

UITPERS.BE, EBI VUGHT/DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP, ASTRID ESSED, FEBRUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1554

[8]

DE PECH VAN MOHAMMED B
MOHAMMED BENZAKOUR
24 AUGUSTUS 2005

”Het verschil in straf is opmerkelijk en doet vermoeden dat het principe van ‘oog om oog, tand om tand’ in het ene geval wel en in het andere geval niet geldig is. Hierdoor is een ongelijkheid in de rechtspraak ontstaan die disproportioneel is. Met deze strafmaat is dan ook juist datgene gebeurt wat het openbaar ministerie wilde vermijden, namelijk de veroordeling van de islam zelf.;”Bron

NRC
RECHTSPRAAK SLACHTOFFER VAN TERRORISME, KOOS ANDERSON EN WERNER DE GRUYTER, 27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/de_rechtsstaat_in_gevaar/art…

WIKIPEDIA
VOLKERT VAN DER GRAAF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf

[9]

UITPERS.BE, HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN, ASTRID ESSED, JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[10]UITPERS.BE, HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN, ASTRID ESSED, JUNI 2006http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[11]”Menno Dolman vindt het merkwaardig dat de rechter individuele leden het terroristische oogmerk zwaar aanrekent, maar dat ook wordt vastgesteld dat dit oogmerk (nog) niet was gerealiseerd. „Hun oogmerk was gericht op opruiing en bedreiging, maar zover kwamen ze niet,” zegt Dolman. Bovendien stelt de rechtbank tegelijkertijd dat de meeste afzonderlijke misdrijven geen terroristische daden waren. ”Bron

NRC, RECHTERS VOORSPELLEN DE TOEKOMST EEN BEETJE, 11 MAART 2006

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1661092.ece/Rechters_voorspellen_…

UITPERS.BE
HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN, ASTRID ESSED, JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[12]

DE PECH VAN MOHAMMED B
MOHAMMED BENZAKOUR
24 AUGUSTUS 2005

”Het verschil in straf is opmerkelijk en doet vermoeden dat het principe van ‘oog om oog, tand om tand’ in het ene geval wel en in het andere geval niet geldig is. Hierdoor is een ongelijkheid in de rechtspraak ontstaan die disproportioneel is. Met deze strafmaat is dan ook juist datgene gebeurt wat het openbaar ministerie wilde vermijden, namelijk de veroordeling van de islam zelf.;”

Bron

NRC, RECHTSPRAAK SLACHTOFFER VAN TERRORISME, KOOS ANDERSON EN WERNER DE GRUYTER, 27 JULI 2005

http://vorige.nrc.nl/dossiers/moslimterreur/de_rechtsstaat_in_gevaar/art…

[13]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN NEDERLANDSE STAAT VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS:

” SAMENVATTING:
Op dinsdagochtend 13 september werd Joke Kaviaar, activiste tegen het Nederlandse asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerd op verdenking van ”opruiing”.
Dit op grond van een aantal teksten op haar website, waarbij zij zou hebben opgeroepen tot ”het onschadelijk maken van de ministerraad” en ”gewelddadige actie tegen minister Leers [Immigratie en Asielbeleid”. [1] Na drie dagen werd zij weer vrijgelaten, maar een hernieuwde arrestatie dreigt. [2]
Niet alleen zijn deze aanklachten op zich bespottelijk, haar arrestatie en alle drukte daaromheen [3] leidt de aandacht af van diegenen, die WERKELIJK zouden moeten worden vervolgd, namelijk de Nederlandse Staat. Namelijk voor dood door schuld, vernederende en onmenselijke behandeling en discriminatie van vluchtelingen en asielzoekers.”

Bron:

NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ”OPRUIING”, ASTRID ESSED, OCTOBER 2011

http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-wegens-opruiing/

Reacties uitgeschakeld voor [2012]Inhumane detentie Mohammed B

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.