[2012]/Brief aan Redactie GTST over Islamofobische opmerkingen karakter ”Lucas”

BRIEF AAN REDACTIE  GTST OVER ISLAMOFOBISCHE
OPMERKINGEN KARAKTER ”LUCAS”
INLEIDING
Geachte lezers,
Omdat een eerder door mij geplaatste brief aan GTST op de website
was weggevallen, ziehier deze opnieuw geplaatst.
Astrid Essed

 

AAN DE REDACTIE VAN GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN
TAV DOOR UW KARAKTER ”LUCAS” GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKING
Geachte Redactie van GTST,
Wellicht herinnert u zich nog, dat ik u vorig jaar 9 december hen aangeschreven over een
door uw karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking, waaraan ik mij had gestoord
Op dinsdag 13 december kreeg ik van u een sympathieke reactie waarin u stelde, het
er met de schrijvers over gehad te hebben en erop te zullen letten, in de toekomst
dergelijke uitlatingen  te voorkomen
Ik heb dat zeer gewaardeerd, zoals ik u heb laten weten
POSITIEF SIGNAAL:
KOMST KARAKTERS NURAN EN AYSEN
Ik zie het dan ook als een positief signaal, dat u recentelijk de twee karakters van
Turkse afkomst hebt ingevoerd, de zusters Nuran en Aysen, die ieder op hun eigen
wijze een spannend en kleurrijk element in GTST hebben gebracht
Ook de opmerking van Jef ”Ik wist niet, dat hij anti-Islam was” [na de groffe bejegening van Nuran door Danny] past in uw positieve benadering, alsmede het samen bidden van Sjors
en Nuran
OPMERKINGEN LUCAS:
Hoewel er niet door iedereen van meet af aan zonder vooroordelen werd gereageerd
op de komst van Nuran en Aysen, kan dat nog wel gepast worden in bekrompenheid
en domme onwetendheid, die verdween, toen men de zusjes beter leerde kennen
en waarderen, met name de meer zorgzame Nuran.,
Er zijn naar mijn mening echter grenzen aan wat gezegd kan worden en wat niet
en naar mijn mening zijn die afgelopen vrijdag 9 maart overschreden door het karakter Lucas
CONFRONTATIE LUCAS EN AYSEN, UITMONDEND IN ARRESTATIE:
Confrontatie Lucas en Aysen, uitmondend in arrestatie
Zoals u weet werd Lucas, rijdend in de cabriolet van stiefvader en oom Ludo
door Aysen aangehouden wegens te hard rijden
Lucas werd boos en maakte een denigrerende opmerking [misschien zijn jullie
dat in Turkije gewend, maar wij zijn hier nu in Holland]
Aangezien hij daarvoor zijn excuses aanbood, omdat hij, zoals hijzelf opmerkte
”eerst sprak voordat hij nadacht” , kan dit, hoewel denigrerend, nog door de vingers
worden gezien
OP HET POLITIEBUREAU
Anders beoordeel ik de opmerking, die hij na zijn aanhouding op het politiebureau over moslims en de Islam maakte
Na te hebben geklaagd, dat Aysen toch wel veel overbodige drukte maakte van het te
hard rijden en de belediging van een ambtenaar in functie [[jullie in Turkije], ontstaat
de volgende dialoog:
Ik citeer voor u:
Aysen
Moet ik dan de andere kant opkijken als iemand de wet overtreedt
Lucas
Dat is gelul
Je moet blijkbaar mij hebben
Ik weet alleen niet waarom
…………
………..
”Of eh, is het soms
Heb jij iets tegen homo’s?
Ja, dat zie je toch vaak bij jullie?”
Aysen:
Jullie?
Lucas
Ja!
Wij hebben laatst een paar Marokkanen Dansatoria uitgezet, omdat zij
namelijk een jongen hadden uitgescholden voor vieze flikker
Aysen:
Zoals je zelf al hebt geconstateerd
Ik ben Turks
Lucas:
Maar moslim toch
En heel veel mensen, die in de Islam geloven zijn onverdraagzaam
Toevallig leven wij hier in een vrij land
Aysen:
Die vrijheid heeft zijn beperkingen, zeker voor jou
Je mag in de cel gaan nadenken, waarom je weer eens sneller hebt gesproken dan nagedacht
Verontwaardigde Lucas wordt afgevoerd
Einde dialoog
GENERALISEREND, DISCRIMINEREND EN DENIGREREND:
Geachte Redactie, de opmerkingen, die u het karakter Lucas op het politiebureau laat
zeggen, zijn zonder meer generaliserend, discriminerend en denigrerend
Ten eerste doet hij voorkomen alsof homofobie specifiek bij  Marokkanen
voorkomt
Nog afgezien van het generaliserende, aangezien het hier een kleine groep betreft, wordt
eraan voorbijgegaan, dat homofobie evenzeer bij autochtonen voorkomt lang
voordat Turken en Marokkanen in dit land arriveerden
Zo was het tot in de zestiger jaren in de meeste hotels niet mogelijk voor twee
mannen, samen een kamer te huren
Ook was en is er het verschijnsel van het ”potenrammen”, dat vaak wordt
gefinancierd door eigenaars van sexclubs
En laatst nog is er een carnavalsvierder in Noord Brabant het ziekenhuis in geslagen
De plegers van dit feit waren autochtoon
ISLAM
Ronduit grof, denigrerend en discriminerend vind ik de opmerking, dat veel mensen, die geloven in de Islam, onverdraag
zaam zouden zijn
Dit is puur een uiting van anti-Islamhetze
Onverdraagzaamheid, Geachte Redactie, komt bij de belijders van ALLE religies voor, of het nu christenen, Joden, moslims of anderen betreft
En wat de Islam betreft:
Evenals het christendom bestaat de Islam uit een grote diversiteit van stromingen,varierend van orthodox tot liberaal
En tenslotte:
Onverdraagzaamheid [hier het niet accepteren van homo’s], DIE BIJ ISLAM, CHRISTENDOM EN JODENDOM VOORKOMT, leidt meestal NIET tot geweld tegen
homo’s
Diegenen, die homo’s aanvallen [in geval van Marokkaanse jongeren] zijn verre van serieus
religieus belijdend, bezoeken geen Moskee en houden zich niet met studie van de Koran
bezig
UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS SOAP MAKER
Sinds 11 september 2001 wordt ten onrechte de Islam onder een noemer gebracht
met geweld, terrorisme en wat dies meer zij, zonder onderscheid tussen politieke
motieven, religieuze beleving en de religie als zodanig, die vreedzaaam is, zoals
Jodendom en Christendom
Vandaar spinsels van mensen, die moslims, of ”veel moslims” als onverdraagzaam en
kennelijk gewelddadig zien
Het karakter Lucas heeft dat op een kwalijke manier onder woorden gebracht, waardoor
reeds in Nederland bestaande vooroordelen nog eens worden gevoed, juist via
een ”onschuldige” vorm als een soap
”Het is maar een opmerking”, zegt het karakter
Maar juist zo’n opmerking, gemaakt in een serie, die dagelijks door duizenden mensen
wordt bekeken, wekt de indruk, dat het ”allemaal maar moet kunnen”
Hij heeft het over een ”vrij land”
Maar er is geen sprake van ”vrijheid” als groepen in de samenleving worden gestigmatiseerd en beledigd
U als Redactie hebt hierin een verantwoordelijkheid en daarom spreek ik u daarop aan
Ik spreek de hoop uit, dat u die ter harte wilt nemen en dergelijke ver over de schreef gaande opmerkingen in de toekomst wilt vermijden
Lucas spreekt voordat hij denkt
Zo is hij in de soap geschreven
Prima, maar dat is nog geen vrijbrief voor discriminatie en Islamofobie
Ik dank u voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor [2012]/Brief aan Redactie GTST over Islamofobische opmerkingen karakter ”Lucas”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.