[2011]/Twaalf illegale werksters land uitgezet/Racisme en mensenjacht

 

 

 

 

 

COLLABORATIE CONNEXION MET MENSENJACHT

 

 

 

 

 

TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET/RACISME EN MENSENJACHT
OPGEPAKT WEGENS NEGROIDE UITERLIJK

De beschaving van een land laat zich afmeten aan de manier, waarop met de meest kwetsbaren in
de samenleving wordt omgegaan

Anoniem

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

 

 

 

 

 


Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. ”

Artikel 25, lid 1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Lang … LangID=dut

 

Geachte Redactie en lezers van Waterkant,

Het recht op vrijwaring van discriminatie en een goede levensstandaard zijn grondrechten, die in Nederland vooral op papier gelden
Zeker wanneer het ”illegalen” betreft, of het nu om ”politieke” of om  ”economische” vluchtelingen gaat

Enkele maanden geleden is het zoveelste treurspel geschreven in de geschiedenis van het ”vreemdelingen” beleid
Dertig ”illegale” schoonmakers uit Ghana, Oeganda, Brazilie en de Filippijnen, die werkten in de villawijken en particuliere huizen in Bloemendaal, Heemstede, Overveen, IJmuiden en Haarlem, werden aangehouden

Twaalf van hen zijn de afgelopen maanden uitgezet [1]
Vier hebben hun uitzetting met succes kunnen aanvechten via een procedure bij de Raad van State [2]
Daarop kom ik terug
De rest zit nog in vreemdelingendetentie

Een schandelijk staaltje discriminatie en rechtsongelijkheid was het verschil in behandeling van deze rechteloze mensen [als ”illegaal” heb je recht op geen enkele voorziening] en hun werkgevers van vooral villawijken in Bloemendaal en Heemstede:
De ”illegalen” werden uitgezet, maar hun werkgevers, die al die tijd van hun arbeid hadden geprofiteerd, kwamen er gemakkelijk vanaf

Hen werd door de arbeidsinspectie niet eens een boete opgelegd, terwijl het in dienst hebben van ”illegale” werkers als uitbuiting wordt beschouwd [3]
En dat in de praktijk ook vaak is, vanwege de rechteloze positie van die werker [4]

De rechtelozen werden dus gestraft, terwijl hun profiteurs vrijuit gingen

 

DOOR DE VREEMDELINGENPOLITIE GEVOLGD OP GROND VAN HUN NEGROIDE UITERLIJK
DE RACISTISCHE KLOPJACHT VAN DE VREEMDELINGENPOLITIE
IN SAMENWERKING MET BUS”VERVOERS”BEDRIJF CONNEXXION

 

Maar het werd nog groffer
Aan het licht kwam, dat deze werkers, meest vrouwen, reeds geruime tijd door de Vreemdelingenpolitie was gevolgd vanaf hun busreis tot naar hun werkadressen
HIERBIJ KREEG DE POLITIE DE MEDEWERKING VAN BUSBEDRIJF CONNEXXION, [5]
Zover is het in dit land al gekomen, dat sommige busondernemingen niet slechts passagiers vervoeren, maar ook collaborateurs zijn in mensenjacht!

Want mensenjacht is het, wanneer mensen, die naar Nederland komen in de hoop op een beter bestaan en daarvoor hard werken, als criminelen systematisch worden opgejaagd en uitgezet naar landen, waar zij weer hetzelfde perspectiefloze armoedige bestaan leiden

OPGEPAKT WEGENS NEGROIDE UITERLIJK:

Ronduit van racisme was sprake, omdat al spoedig aan het licht kwam, dat de illegale werkers door de vreemdelingenpolitie naar de werkadressen waren gevolgd OP GROND VAN HUN NEGROIDE UITERLIJK
Automatisch werd er dus vanuit gegaan, dat iemand met een ”zwart” of ”Afrikaans” uiterlijk, die een villawoning binnenging, wel illegaal zou zijn!

RAAD VAN STATE

En daarin heeft de Vreemdelingenpolitie haar hand overspeeld!
Want van de dertig aangehouden mensen, hebben vier een procedure aangespannen bij
de Raad van State
Zij werden in het gelijk gesteld, waardoor hun uitzetting kon worden tegengehouden

De terechte redenering van de Raad van State was, dat de politie  niet op grond van een Afrikaans uiterlijk, reizen met de bus en het betreden van een woning in een villawijk had mogen concluderen dat het illegalen waren. [6]

Wie nu denkt, dat de IND de uitspraak van de Raad van State ook van toepassing zou laten zijn op de andere arrestanten, vergist zich
Ondanks die uitspraak zijn er toch twaalf mensen uitgezet

 

UITBUITING DOOR ILLEGALE ARBEID
HYPOCRISIE VREEMDELINGENPOLITIE EN NEDERLANDSE STAAT

 

Hans Konijn, chef Vreemdelingenpolitie Kennemerland, heeft de guts de indruk te wekken, dat hij de ”illegalen” juist in bescherming neemt door te benadrukken, dat ”illegale arbeid strafbaar is en vaak uitbuiting betekent” [7]

Wel, het is heel simpel
Wanneer de Nederlandse Overheidsorganen, zoals de ”Vreemdelingenpolitie”, zo
”begaan” zijn met de slachtoffers van uitbuiting
Waarom worden zij dan gestraft met uitzetting?
Waarom hen niet het recht geven op een legale werkvergunning, waardoor zij een
menswaardig bestaan kunnen leiden, niet schichtig behoeven te zijn als zij een uniform
zien, terwijl zij zich aan geen enkel strafbaar feit hebben schuldig gemaakt?

 

POLITIEKE EN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN

Op grond van de wetgeving mag iedereen in Nederland asiel aanvragen op grond van vervolging in het land van herkomst
Het geldt hier dus de politieke vluchtelingen
Economische vluchtelingen, dus mensen, die naar Nederland zijn gekomen voor een beter bestaan, zijn niet toegestaan

Naar mijn overtuiging hebben ook zij recht, zich in Nederland te vestigen
Geldt immers niet ”vrijwaring van armoede” als een grondrecht?
Komen deze mensen niet meestal uit landen of gebieden, waarbij de hen uitbuitende elite in stand gehouden wordt door Westerse politieke/militaire steun
Verdient het Westen niet middels ongelijke handelsverdragen en voordelige financiele
investeringen niet dik aan Derde Wereldlanden, wat een van de oorzaken is van het
instandhouden van de armoede

Maar wanneer deze mensen naar Europa komen om ook te delen in een beter bestaan,
zijn zij niet welkom

Dat overigens ook politieke vluchtelingen vaak niet van harte welkom zijn, blijkt wel uit het feit, dat mensen teruggestuurd worden naar onveilige situaties, waarbij zij vaak worden gedood en/of gefolterd, ondanks het feit, dat het verboden is, mensen teug te sturen naar een gevaarlijke situatie [8]

 

EPILOOG

Vluchtelingen verlaten hun land, huis en haard niet uit ”zucht naar avontuur” of ”als profiteurs”
Het is vanuit een bittere en harde noodzaak

Bij politieke vluchtelingen is dat duidelijk
Bij economische vluchtelingen is het op een andere wijze een kwestie van overleven

Mensen hebben RECHT op veiligheid
RECHT op een beter bestaan

Een werkelijk beschaafd land erkent dat recht en geeft ze een nieuwe kans

Wat dat betreft is in Nederland…………..en in andere Europese landen, nog een
lange weg te gaan

GEEN MENS IS ILLEGAAL!
ILLEGAAL ZIJN DE WETTEN, DIE MENSEN EEN MENSWAARDIG BESTAAN ONTZEGGEN! [9]

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 

[1]

VOLKSKRANT
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET
16 DECEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Bin … ezet.dhtml

 

HAARLEMS DAGBLAD
ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET MAAR: VILLABEWONERS ONTLOPEN BOETES
17 DECEMBER 2011

http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re … open-boete

 

[2]

VOLKSKRANT
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET
16 DECEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Bin … ezet.dhtml

 

[3]

 

HAARLEMS DAGBLAD
ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET MAAR: VILLABEWONERS ONTLOPEN BOETES
17 DECEMBER 2011

http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re … open-boete

 

[4]

 

”Op 1 februari stak een 26-jarige Ghanese vrouw zonder papieren rond 10:30 uur de sleutel in het slot van de voordeur van een riante Bloemendaalse villa. Ze ging naar binnen. Zoals zoveel andere illegale huishoudelijk werkers, moest ze tegen een schamel uurloon en in een vrijwel rechteloze positie de woning gaan schoonmaken van leden van de welgestelde en bevoorrechte toplaag van de Nederlandse samenleving.”

 

DOORBRAAK
CONNEXXION HELPT BIJ HET OPSPOREN EN OPPAKKEN VAN DOMESTIC WORKERS IN VILLAWIJKEN
23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4749

 

[5]

 

”Daaruit blijkt dat de politie en vervoersmaatschappij Connexxion gericht samenwerken in het controleren op vervoersbewijzen op buslijnen naar de duurdere villawijken rond Haarlem. Afspraken die begin 2010 werden gemaakt op het bureau van de Vreemdelingenpolitie, zo vermeldt het proces verbaal dat ’Controle Connexxion/Schoonmakers’ heet. ”

HAARLEMS DAGBLAD
KLOPJACHT OP ILLEGALEN IN VILLAWIJKEN
23 FEBRUARI 2011

http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re … illawijken

 

DOORBRAAK
CONNEXXION HELPT BIJ HET OPSPOREN EN OPPAKKEN VAN DOMESTIC WORKERS IN VILLAWIJKEN
23 FEBRUARI 2011

http://www.doorbraak.eu/?p=4749

 

[6]

 

VOLKSKRANT
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET
16 DECEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Bin … ezet.dhtml

 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE OP 13 JULI 2011

VREEMDELINGENRECHT.COM BLOGSPOT
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET
19 DECEMBER 2011

 

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.c … gezet.html

 

[7]

 

VOLKSKRANT
TWAALF ILLEGALE WERKSTERS LAND UITGEZET
16 DECEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Bin … ezet.dhtml

 

[8]

 

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nie … moord.dhtm

 

VERBOD OP UITZETTING BIJ VERVOLGINGSRISICO:

”. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

Artikel 33, lid 1, Vluchtelingenverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

 

[9]

JOKE KAVIAAR
WAT LEERT ONS DE WET? DE WET LEERT ONS VERZET!
9 OCTOBER 2011

http://www.jokekaviaar.nl/de_wet_leert_ons_verzet.html

Reacties uitgeschakeld voor [2011]/Twaalf illegale werksters land uitgezet/Racisme en mensenjacht

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.