2011/Politie pakt activisten op bij intocht Sint/Schending vrijheid van meningsuiting/Politiegeweld

POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT/SCHENDING VRIJHEID VAN MENINGSUITING

POLITIEGEWELD

 

Geachte lezers,
De arrestatie van vier actievoerders, die in Dordrecht demonstreerden tegen het Zwarte Piet verschijnsel van het Sinterklaasfeest is een schending van de vrijheid van meningsuiting
Bovendien is er buitensporig politiegeweld gebruikt
BUITENSPORIG POLITIEGEWELD
Een fimpje heeft uitgewezen, dat er tegen tenminste een Zwarte Piet demonstrant buitensporig politiegeweld is gebruikt [1], een van de vele keren in de reeks gewelddadig politieoptreden, dat structureel is geworden in deze samenleving [2]
Kennelijk zijn velen bij de politie er niet van doordrongen, dat de politie niet boven de wet staat
Dit wordt nogeens verergerd door de populistische politiek, onder wiens druk het ”geweld” tegen politieagenten zwaarder wordt bestraft dan dat tegen burgers
Terwijl de politie zwaar bewapend is en de burgers doorgaans niet………..VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Ook is het zoveel geroemde principe ”vrijheid van meningsuiting” hier kennelijk zoek
Net als ieder ander in dit land waarvan ook vaak dit principe geschonden wordt, zeker wanneer het progressief-linkse demonstrantten zijn hebben de Zwarte Piet demonstranten
het recht, voor hun mening uit te komen
De politie Dordrecht heeft het daar kennelijk moeilijk meeIk citeer”De politie had de twee mannen en de twee vrouwen zaterdagochtend al gewaarschuwd. Toen agenten ze later op de dag opnieuw tegenkwamen en zij ”nog steeds een platform zochten voor hun mening”, is het viertal gearresteerd.”http://www.nu.nl/binnenland/2666509/politie-pakt-activisten-bij-intocht-sint.html

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET
ONSCHULDIG FEEST OF RACISTISCH VAN OORSPRONG

In tegenstelling tot soms hysterisch nationalistische reacties is het Sinterklaasfeest
hoe onschuldig ook voorgesteld NIET slechts een vrolijk volksfeest, maar heeft
het wel degelijk racistische componenten, nog los van het feit hoe allochtone
Nederlanders daarmee omgaan
Nog los van het feit, dat de meeste autochtone Nederlanders het als een gewoon feest vieren, zonder racistische bedoelingen

Het kan ook niet anders, omdat het is ontstaan in een tijd, die nog was doorspekt
met koloniale vooroordelen over zwarte mensen [3]
Zwarte Piet is de ”knecht” van Sinterklaas, de boeman, slaat een raar soort Nederlands uit, terwijl
Sinterklaas perfect Nederlands spreekt en er wordt in liedjes denigrerend gesproken
over zijn zwarte huid [4]

Door dergelijke interpretaties werden zwarte allochtonen in meerdere of mindere mate het mikpunt
van goedaardige en ronduit racistische plagerijen of aanvallen

EPILOOG

Hoe men het ook wil interpreteren, het verschijnsel Zwarte Piet stamt uit een tijd,
dat het gelijkheidsprincipe tussen mensen nog geen vanzelfsprekende zaak is
Daardoor kleven aan Zwarte Piet ook in deze tijd nog altijd racistische en denigrerende
kanten
Ik vind het dan ook niet juist, dat terwille van een ”traditie” geen rekening gehouden wordt
met de gerechtvaardigde gevoelens van onbehagen van een deel van de samenleving

Een feest is pas een feest, als iedereen daar plezier aan kan beleven

Jarenlange of eeuwenoude tradities zijn geen rechtvaardiging voor ongelijkheid

En tenslotte

Maker van het filmpje, bedankt voor het op Internet plaatsen van de politiemishandeling
van de Zwarte Piet demonstranten [5]

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

AT5
ZWARTE PIET-DEMONSTRANT IS AMSTERDAMMER
13 NOVEMBER 2011

http://www.at5.nl/artikelen/71402/zwarte-piet-demonstrant-is-amsterdammer

2

POLITIEGEWELD

EKUDOS
KRAAKDEMONSTRATIE LOOPT UIT DE HAND/POLITIEGEWELD TEGEN KRAKERS

ASTRID ESSED
EKUDOS
DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/TERECHT VERZOEK GROEN-LINKS
ASTRID ESSED
3
WIKIPEDIA
ZWARTE PIET
”Desalniettemin kan er in de loop der tijd een racistisch element in de rol van Zwarte Piet zijn geslopen, of kan dat als zodanig worden ervaren. Aanvankelijk hanteerde Sinterklaas de roede, maar met de introductie van Zwarte Piet werd het straffen van kinderen hoe langer hoe meer zijn taak, en de aanvankelijk neutrale uitbeelding van de knecht veranderde in de loop der tijd in een karikaturale weergave van een zwarte man”
 
”Want al ben ik zwart als roet,
‘k Meen het toch goed. ”SINTERKLAASLIEDJES
DAAR WORDT OP DE DEUR GEKLOPThttp://www.liedjesland.com/Liedjes/Sinterklaas/DaarWordtAanDeDeurGeklopt/Daar%20wordtAanDeDeurGeklopt.htm5FILMPJE TE ZIEN OPAT5
ZWARTE PIET-DEMONSTRANT IS AMSTERDAMMER
13 NOVEMBER

http://www.at5.nl/artikelen/71402/zwarte-piet-demonstrant-is-amsterdammer

JUROFOON
DE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP
MIJN REACTIE OP JUROFOON
Astrid Essed 01.12.11 4:12
ZWARTE PIET GRAP/

GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIE

Geachte Redactie van Jurofoon

Ik citeer u ivm de Zwarte Piet case

Humor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.

Einde uw citaat

In de eerste plaats:

Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuen

op denigrerende wijze verbaal worden bejegend

Ik doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soort

Dat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voor

Nu betr de Zwarte Piet opmerking

Wat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaam

geweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigend

Nu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wil

Feit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, is

ontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbij

niet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of dom

In die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raar

soort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt

[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderen

Ook in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar voren

Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordt

aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]

Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijd

vaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedig

Hoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, dat

De stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderen

en terecht

Nota bene van een volwassene!

Kinderachtig en beledigend hoor

De rol van de KLM is helemaal beneden peil

Inderdaad een geval van blaming the victim

Terecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteld

Hoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwens

uit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegen

Zwarte Piet

Niet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooit

gehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratie

Humor op de werkvloer prima

Maar dan niet ten koste van anderen

Dat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerend

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor 2011/Politie pakt activisten op bij intocht Sint/Schending vrijheid van meningsuiting/Politiegeweld

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.