[2010]/Israelische aanval op hulpkonvooi Gaza/Barbarisme op zee

Geachte lezers,

PRINCIPE I
          INTERNATIONAALRECHTELIJKE VERPLICHTING TOT DOORLATING HUMANITAIRE HULP          ”……………….
          ………………..
Protection also covers medical personnel, establishments, transports and equipment
          …………………
……………………”Artikel 3, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

PRINCIPE II

INTERNATIONAALRECHTELIJK VERBOD MILITAIRE AANVALLEN OP BURGERS [ISRAELISCHE AANVAL HULPCONVOOI]

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

PRINCIPE III

VERBOD OP DE UITHONGERING VAN DE BURGERBEVOLKING [BLOKKADE GAZA]

”Art 14. Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population

Starvation of civilians as a method of combat is prohibited. It is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render useless for that purpose, objects indispensable to the survival of the civilian population such as food-stuffs, agricultural areas for the production of food-stuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works.”

Artikel 14, Additioneel Protocol [Protocol II, betr niet-internationale conflicten] Conventies van Geneve

Geachte lezers,

Hoewel toch reeds op de hoogte van een groot aantal oorlogsmisdaden [1] en misdaden tegen de menselijkheid [2] van bezettingsmacht Israel [3], heb ik met verbijstering en geschoktheid kennisgenomen van de aanval van Israelische marinecommando’s op het hulpconvooi Freedom Flotilla

Hierbij zijn tenminste 19 mensen om het leven gekomen
De Freedom Flotilla, bestaande uit een aantal schepen uit verschillende landen met hulpgoederen voor Gaza aan boord, is inmiddels door de Israelische marine naar de Israelische stad Ahsdod overgebracht.

Bovendien heeft deze aanval volgens BBC News plaatsgehad in de internationale wateren [4], hetgeen een ernstige schending is van het ZeerechtMaar ook al zou die aanval niet hebben plaatsgehad in internationale wateren, essentieel is, dat er een aanval op burgers heeft plaatsgehad, dat humanitaire hulp is geblokkeerd en dat Israel nog steeds door de Gaza blokkade de Gazaanse burgerbevolking de toegang ontzegt tot elementaire levensbehoeften.EEN OVERZICHT:I

AANVAL OP BURGERS:

Volgens het Internationaal Recht en de algemene principes der beschaving dient bij een militaire aanval een strict onderscheid gemaakt te worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]

Dat is een verplichting, waaraan ALLE CONFLICTSPARTIJEN overal ter wereld gehouden zijn, ongeacht conflictsituatie, land of afkomst.
Uiteraard geldt voor Israel GEEN uitzonderingssituatie.

Deze beschermingsverplichting voor burgers geldt in alle situaties, of er nu sprake is van een oorlogssituatie, of bij een vloot met burgeractivisten, die met hulpgoederen op weg is naar een noodlijdende bevolking, in dit geval de Gazaanse.

Burgers dienen te allen tijde te worden gevrijwaard van een militaire aanval

In het geval van de aanval op het Flotilla Freedom Konvooi komt nog bij, dat er niet alleen sprake was van een aanval op burgers, maar bovendien zo werd verhinderd, dat hulpgoederen hun bestemming bereiken

Onder geen enkele omstandigheid mag humanitaire hulp worden tegengehouden! [5]

Verder heeft Israel ook het zeerecht geschonden, door aan te vallen in internationale wateren

II

DOEL FREEDOM FLOTILLA
DOORBREKING BLOKKADE VAN GAZA

De intentie van Freedom Flotilla was het brengen van hulpgoederen [waaronder medicijnen], naar de Gazaanse burgerbevolking, die reeds sinds 2007 slachtoffer is van de Israelische blokkade van Gaza [6]

Deze blokkade impliceert, dat door Israel hetzij in het geheel niet, hetzij mondjesmaat, de eerste levensbehoeften [voedsel, medicijnen en brandstof] wordt doorgelaten

Een dergelijke blokkade, die neerkomt op de de facto uithongering van de burgerbevolking, is niet alleen inhumaan en misdadig, maar als een vorm van oorlogsvoering een misdaad tegen de menselijkheid [7]

Bovendien heeft Israel, als de facto bezettende macht in Gaza, nog steeds de volgens de 4e Conventie van Geneve geldende verplichting tot inzet voor de veiligheid, het welzijn en de welvaart voor de Gazaanse bezette bevolking

Ook Egypte is er debet aan, door de zuidgrens van Gaza geheel te hebben afgesloten, waarmee het onmenselijke Israelische beleid in de kaart wordt gespeeld [8]

III

ISRAEL’S MINACHTING VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT
NIETS IS ONS TE DOL!

Het is evident, dat Israel sinds jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt
Zo weigert zij sinds 1967 de Palestijnse bezette gebieden te ontruimen, gaat gestaag door met het uitbreiden van de illegale nederzettingen [9], bouwt voort aan de illegale Muur [10]en begaat straffeloos oorlogsmisdaden [11] en misdaden tegen de menselijkheid [12]

Het barbaarse laatste staaltje, de aanval op activisten, die een noodlijdende bevolking hulp wilden bieden, is de zoveelste in de rij

INTERNATIONALE REACTIES:

Uiteraard is naar aanleiding van deze aanval een storm van internationale reacties losgekomen

Veroordelingen kwamen met name van name Rusland, Iran, de Arabische wereld, en Turkije
Griekenland heeft gezamenlijke militaire oefeningen met Israel geannuleerd [13]

De VN en de mensenrechtenorganisaties Amnesty International Human Rights Watch en B’tselem eisten een onafhankelijk onderzoek [14]

EPILOOG:

DE EU/GEEN DADEN MAAR WOORDEN

Hoewel EU Hoge Vertegenwoordiger, mevr C Ashton, Israel om een onderzoek naar de Flotilla aanval gevraagd heeft en heeft benadrukt, dat humanitaire hulp ongehinderd dient door te gaan, lijkt het wat de EU betreft, ook nu bij woorden te blijven

Deze indruk wordt nog bevestigd door Ashton’s opmerking, dat de EU de blokkade van Gaza als ”onaanvaardbaar en politiek-contraproductief” beschouwt, zonder daar verder enige daadwerkelijke politieke consequentie aan te verbinden [15]

Nu Israel een openlijke militaire aanval heeft uitgevoerd op een vloot, die hulpgoederen en medicijnen aan een noodlijdende bevolking wilde brengen, is het des te meer de politieke en morele plicht van de EU, niet alleen kreten van verontwaardiging te uiten, maar daadwerkelijk maatregelen tegen Israel als Staat te nemen

Zo beschikt de EU onder andere over de mogelijkheid, het met Israel gesloten Associatie Acoord [gunstig handelsverdrag], hetzij op te zeggen of op te schorten
Tal van andere politiek-diplomatieke middelen staan de EU ter beschikking

De eisen, die de EU aan Israel dient te stellen is, naast een onafhankelijk onderzoek naar de Flotilla Freedom tragedie, per direct de blokkade van Gaza op te heffen

Maar fundamenteler nog moet daaraan de eis gekoppeld worden, dat Israel zich PER DIRECT, na 43 jaar, onvoorwaardelijk en geheel terugtrekt uit alle bezette Palestijndse gebieden en de Syrische Golan-Hoogte, de illegale nederzettingen ontmantelt en de illegale Muur afbreekt

Wanneer de EU deze zaken niet duidelijjk en principieel stelt, is zij zowel politiek als moreel medeverantwoordelijk voor alle gevolgen van de voortdurende Israelische bezetting, waaronder de Flotilla Freedom tragedie

Astrid Essed

[1]
UITPERS
FEBRUARI 2009
ASTRID ESSED
”VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING”

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

[2]
UITPERS
FEBRUARI 2008
ASTRID ESSED
BLOKKADE GAZA, MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

[3]
Sinds 1967 is Israel bezettende macht in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnen

En voor alle duidelijkheid:
Ondanks de terugtrekking van het Israelische leger in 2005 is Israel nog steeds bezettende macht in Gaza, aangezien het zowel de grenzen, het luchtruim en het zeegebied controleert

Zie

http://www.politics.be/duiding/596/#12

[4]
BBC NEWS
ISRAELI NAVY STORMS GAZA AID SHIP
31 May 2010

Armed forces boarded the vessels overnight, clashing with some of the 600 protesters on board.
It happened about 40 miles (64 km) out to sea, in international waters. ”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10…

VOLKSKRANT
”DODEN BIJ AANVAL OP HULPVLOOT GAZASTROOK”
ANP OP 31 MEI 2010

”Het Israëlische leger heeft maandag zeker negentien opvarenden van een hulpkonvooi voor de Gazastrook gedood. Dat gebeurde tijdens een operatie op de Middellandse Zee, circa 64 kilometer uit de kust van Israël en derhalve in internationale wateren, zo meldde de Britse omroep BBC.”

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1383…

[5]
”……………….
………………..
Protection also covers medical personnel, establishments, transports and equipment
…………………
……………………”

Artikel 3, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

[6]
AL JAZEERAH
CONVOY TO END GAZA SIEGE
May 27, 2010

http://english.aljazeera.net/focus/2010/05/2010…

NEDERLANDSE DEELNAME FLOTILLA FREEDOM

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2010/05/24/z…

[7]
VERBOD OP DE UITHONGERING VAN DE BURGERBEVOLKING [BLOKKADE GAZA]

”Art 14. Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population

Starvation of civilians as a method of combat is prohibited. It is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render useless for that purpose, objects indispensable to the survival of the civilian population such as food-stuffs, agricultural areas for the production of food-stuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works.”

Artikel 14, Additioneel Protocol [Protocol II, betr niet-internationale conflicten] Conventies van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocument

UITPERS
FEBRUARI 2008
ASTRID ESSED
BLOKKADE GAZA, MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

BBC NEWS
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 December 2008

”The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel’s policies there amount to a crime against humanity.
Richard Falk’s statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

[8]
UITPERS
LUDO DE BRABANDER
FEBRUARI 2010
MET EGYPTE IS DE GAZA-BLOKKADE COMPLEET

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2603

[9]
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen illegaal

Zie 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a421412…

Ookzijn de nederzettingen in strijd met het Haags Verdrag dd 1907, dat een bezettende macht verbiedt, permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html

[10]
Op 9-7-2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de bouw van de Israelische Muur, omdat deze gedeeltelijk door bezet Palestijns gebied loopt

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pd…

[11]
UITPERS
FEBRUARI 2009
ASTRID ESSED
”VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING”

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

[12]
BBC NEWS
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 December 2008

”The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel’s policies there amount to a crime against humanity.
Richard Falk’s statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. ”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

[13]
DE REDACTIE.BE
”STORM VAN REACTIES NA DODELIJK VLOOTINCIDENT”
31-5-2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenlan…

REUTERS
”ISRAEL FLOTILLA ACTION CRITICIZED BY FRIENDS AND FOES”
May 31, 2010

http://www.reuters.com/article/idUSTRE64U29N201…

[14]
VN

”Onder meer de Verenigde Naties vragen een onafhankelijk onderzoek. Secretaris-generaal Ban Ki-moon was naar eigen zeggen gechoqueerd. “Israël moet snel een duidelijke uitleg geven”, klinkt het. Vanavond is er een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.”

”DE REDACTIE.BE
”STORM VAN REACTIES NA DODELIJK VLOOTINCIDENT”
31-5-2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenlan…

BTSELEM
”31 May ’10: Open an immediate investigation into the action to gain control of the flotilla to Gaza ”

http://www.btselem.org/English/Press_Releases/2…

HUMAN RIGHTS WATCH
OP WEBSITE RELIEF
ZIE OOK WWW.HRW.ORG

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AS…

AMNESTY INTERNATIONAL

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/isra…

[15]
DE REDACTIE.BE
”STORM VAN REACTIES NA DODELIJK VLOOTINCIDENT”
31-5-2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenlan…

Reacties uitgeschakeld voor [2010]/Israelische aanval op hulpkonvooi Gaza/Barbarisme op zee

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.