Noot 29/HOOFDSTUK I

[29] COA [CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS] OPVANG IN VERSCHILLENDE SOORTEN ASIELZOEKERSCENTRA Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens de asielprocedure vangen we asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure bieden we statushouders opvang totdat ze een huis … Meer lezen over Noot 29/HOOFDSTUK I