Noten 34 en 35/Wij Willem-Alexander

[34] MOTIE WILDERS file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20het%20lid%20Wilders%20over%20de%20Koning%20vragen%20af%20te%20zien%20van%20zijn%20salarisverhoging%20van%20%E2%82%AC%2055.000%20per%202024.pdf PAGINA 1   Tweede Kamer der Staten-Generaal  2  Vergaderjaar 2023–2024  36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën  Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.  Voorgesteld 21 september 2023  De Kamer,  gehoord de … Meer lezen over Noten 34 en 35/Wij Willem-Alexander