Noten 11 t/m 14/Vervoerregio Amsterdam/Hardleers Bedrijf

[11] ZIE NOOT 2 [12] ZIE NOOT 8 [13] ZIE NOOT 1 [14] ZIE NOOT 8