Noot 67/HOOFDSTUK II

[67]RTV NOORDJONGE VEILIGELANDERS, DIE VOOR OVERLASTZORGEN, HADDEN IN HUN THUISLAND VAAK AL PROBLEMEN31 OCTOBER 2023 ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 59