Noot 15/HOOFDSTUK I

[15] ”Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders.” RIJKSOVERHEID HUISVESTING STATUSHOUDERS Huisvesting statushouders Asielzoekers worden statushouders (of … Meer lezen over Noot 15/HOOFDSTUK I