Discretionaire Bevoegdheid

DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEIDUPDATE EN OFF THE RECORDVia dit artikel wil ik, ondanks de anti-vluchtelingenagenda vandit nieuwe kabinet Rutte IV en andere kritiekpunten, er mijn voldoeningover uitspreken, dat er, voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, een zwarte minister, de heer … Meer lezen over Discretionaire Bevoegdheid